Logo van de gemeente Nieuwkoop

Nieuwkoop bouwt

 • Bedrijventerrein Schoterhoek II te Nieuwveen

  In Nieuwveen is een uitbreiding ontwikkeld van het bedrijventerrein Schoterhoek.

 • Buytewech-Noord Nieuwkoop

  Aan de noordrand van het dorp Nieuwkoop willen we 290 nieuwe woningen bouwen.

 • De Grendel Nieuwkoop

  Aan de Grendel in Nieuwkoop worden zestien startersappartementen ontwikkeld.

 • Dorpshart Ter Aar

  Om het centrum van Ter Aar toekomstbestendig te maken en daarmee tegelijkertijd de aantrekkingskracht te vergroten gaan we het centrum van Ter Aar herontwikkelen.

 • Flexwoningen

  In Nederland en daarmee ook in de gemeente Nieuwkoop is een groot tekort aan (betaalbare) woningen voor woningzoekenden. Omdat de nood zo hoog is, is er vanuit het Rijk meer ruimte gegeven voor het bouwen van flexwoningen.

 • Land van Koppen - fase 3

  We onderzoeken de mogelijkheden om in het gebied Land van Koppen fase 3 en het perceel aan de Gerberastraat (het oude crossveldje) woningbouw te realiseren. Daarmee komen we tegemoet aan de wens van inwoners om in Noorden onder andere meer woningen te bouwen.

 • Lindelaan Nieuwkoop

  Op de voormalige locatie van het Ashram College willen we maximaal 65 appartementen realiseren.

 • Particuliere initiatieven woningbouw

  Ons ruimtelijke beleid maakt initiatieven van inwoners, zoals het ombouwen van in onbruik geraakte gebouwen naar woningbouw, mogelijk.

 • Ter Aar Vernieuwd Verbonden

  Op de plek van de voormalige schoolgebouwen in Ter Aar komen verschillende koopwoningen, huurwoningen en een futurahuis.

 • Teylerspark II Nieuwveen

  Op de locatie Teylerspark fase II in Nieuwveen komen circa 61 koopwoningen voor jongeren en starters.

 • Tochtpad Noordeinde

  Bij de herontwikkeling van Tochtpad/Noordeinde willen we 42 woningen bouwen voor starters, jongeren en ouderen.

 • Vrouwenakker-West 2025

  In het plangebied aan het Nieuwveens Jaagpad en de weg Vrouwenakker worden minimaal 70- en maximaal circa 90 woningen ontwikkeld.