Nieuwkoop bouwt

Een woningbouwproject duurt gemiddeld zeven jaar. Kan dat niet sneller?

Om woningen te bouwen doorlopen we verschillende fases. Woningbouwprojecten duren gemiddeld 7 jaar vanaf de planning tot aan de oplevering van woningen. Wilt u weten welke fases we doorlopen? Bekijk dan dit filmpje.

Projecten in de gemeente

Sla de kaart over en ga naar de tekstversie van: Projecten in de gemeente

Tekstversie

Dorpshart Ter Aar

Locatie

ca. 120 woningen

Teylerspark II

Locatie

61 woningen

Tochtpad

Locatie

42 woningen

Vrouwenakker West

Locatie

82 woningen

1 zorgcomplex

Buytewech-Nooord

Locatie

290 woningen

Lindelaan

Locatie

65 woningen

Land van Koppen fase 3

Locatie

66-84 woningen

Ter Aar Vernieuwd Verbonden

Locatie

37 woningen

1 zorgcomplex

Ter Aar Zuidoost

Locatie

We onderzoeken de haalbaarheid van een nieuwe verbinding tussen de Kerkweg en de Oostkanaalweg in combinatie met woningbouw.

Adres

Kerkweg, 2461GB, Ter Aar, NL

 • Ontwikkelingen Langeraar

  Informatie over de ontwikkelingen in het centrum van Langeraar.

 • De kleine verwondering

  We onderzoeken de mogelijkheden van woningbouw in de buurt van De Verwondering en Teylerspark II in Nieuwveen.

 • Ter Aar Zuidoost

  We onderzoeken de haalbaarheid van een nieuwe verbinding tussen de Kerkweg en Oostkanaalweg in combinatie met woningbouw.

 • Nieuwbouw zwembad

  23 februari 2022 heeft de raad besloten om het nieuwe binnenzwembad te bouwen op het terrein van voetbalvereniging S.V. Nieuwkoop.

 • Bedrijventerrein Schoterhoek II in Nieuwveen

  In Nieuwveen is een uitbreiding ontwikkeld van het bedrijventerrein Schoterhoek.

 • Land van Koppen - fase 3

  We onderzoeken de mogelijkheden om in het gebied Land van Koppen fase 3 en het perceel aan de Gerberastraat (het oude crossveldje) woningbouw te realiseren. Daarmee komen we tegemoet aan de wens van inwoners om in Noorden onder andere meer woningen te bouwen.

 • Flexwoningen

  In Nederland en daarmee ook in de gemeente Nieuwkoop is een groot tekort aan (betaalbare) woningen voor woningzoekenden.

 • Dorpshart Ter Aar

  Om het centrum van Ter Aar toekomstbestendig te maken en daarmee tegelijkertijd de aantrekkingskracht te vergroten gaan we het centrum van Ter Aar herontwikkelen.

 • Particuliere initiatieven woningbouw

  Ons ruimtelijke beleid maakt initiatieven van inwoners, zoals het ombouwen van in onbruik geraakte gebouwen naar woningbouw, mogelijk.

 • Vrouwenakker-West 2025

  In Vrouwenakker komt een nieuwe groene woonwijk met 82 woningen voor starters, jongeren, jonge gezinnen en senioren.

 • Tochtpad Noordeinde

  Bij de herontwikkeling van Tochtpad/Noordeinde willen we 42 woningen bouwen voor starters, jongeren en ouderen.

 • Ter Aar Vernieuwd Verbonden

  Op de plek van de voormalige schoolgebouwen in Ter Aar komen verschillende koopwoningen, huurwoningen en een futurahuis.

 • Lindelaan Nieuwkoop

  Op de voormalige locatie van het Ashram College willen we maximaal 65 appartementen realiseren.

 • Teylerspark II Nieuwveen

  Op de locatie Teylerspark fase II in Nieuwveen komen circa 61 koopwoningen voor jongeren en starters.

 • Buytewech-Noord Nieuwkoop

  Aan de noordrand van het dorp Nieuwkoop willen we 290 nieuwe woningen bouwen.