Logo van de gemeente Nieuwkoop

Nieuwkoop bouwt

 • Buytewech-Noord Nieuwkoop

  Aan de noordrand van het dorp Nieuwkoop willen we 290 nieuwe woningen bouwen.

 • De Grendel Nieuwkoop

  Aan de Grendel in Nieuwkoop worden 16 startersappartementen ontwikkeld.

 • Lindelaan Nieuwkoop

  Op de voormalige locatie van het Ashram College willen we maximaal 65 appartementen realiseren.

 • Particuliere initiatieven woningbouw

  Ons ruimtelijke beleid maakt initiatieven van inwoners, zoals het ombouwen van in onbruik geraakte gebouwen naar woningbouw, mogelijk.

 • Ter Aar Vernieuwd Verbonden

  Op de plek van de voormalige schoolgebouwen in Ter Aar komen verschillende koopwoningen, huurwoningen en een futurahuis.

 • Teylerspark II Nieuwveen

  Op de locatie Teylerspark fase II in Nieuwveen komen circa 61 koopwoningen voor jongeren en starters.

 • Tochtpad Noordeinde

  Bij de herontwikkeling van Tochtpad/Noordeinde willen we 42 woningen bouwen voor starters, jongeren en ouderen.

 • Vrouwenakker-West 2025

  In het plangebied aan het Nieuwveens Jaagpad en de weg Vrouwenakker worden minimaal 70- en maximaal circa 90 woningen ontwikkeld.

  Kaart vrouwenakker