De leerlingen van basisschool De Vaart zijn inmiddels verhuisd naar het IKC De Vaart. De oude schoolgebouwen staan nu leeg. Op de plek van deze scholen komen verschillende koopwoningen, variërend in prijsklasse, huurwoningen en een Futurahuis. De bouw van deze woningen en het Futurahuis vraagt ook om extra parkeerplaatsen. Deze extra parkeerplaatsen komen binnen de grenzen van het plan. 

De Fontein 

Op de voormalige locatie van de Fontein (Vosholstraat) komen 12 koopwoningen met extra parkeerplaatsen. Er komen 2 twee-onder-één-kappers en 8 rijwoningen (aan de kant langs de Hoogerheijdestraat).  

Het Kompas 

Op de voormalige locatie van Het Kompas (Meester Jonkerpad) wordt, naast 5 koop rijwoningen en extra parkeerplaatsen, ook een Futurahuis gerealiseerd. Binnen een Futurahuis wordt zelfstandig wonen gecombineerd met zorg op maat. Hierdoor kunnen senioren die enige zorg behoeven toch zelfstandig blijven wonen. In Nieuwveen is al met succes een Futurahuis gebouwd.  Kijk voor meer informatie op www.futurazorg.nl.  

De Vosseschans 

Op de voormalige locatie van de Vosseschans (Vierambachtsstraat) komen in totaal 20 woningen met extra parkeerplaatsen. Dit zijn 4 koop rijwoningen en 16 sociale huurwoningen, type levensloopbestendig (begane grond + 1 verdieping). In opdracht van Woondiensten Aarwoude start Bolton Bouw begin 2022 met de bouw van deze 16 sociale huurwoningen, ook wel hofjeswoningen genoemd. 

Impressie sociale huurwoningen
Impressie sociale huurwoningen

Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning dient u ingeschreven te staan bij www.hureninhollandrijnland.nl. Aanmelden voor een koopwoning is op dit moment nog niet mogelijk.   

Wat gaat er gebeuren?   

De sloopvergunning is aangevraagd en verleend. VSM Sloopwerken is begin november gestart met de sloop van de drie oude basisscholen, de Fontein, Het Kompas en De Vosseschans, in Ter Aar. Eind oktober is de voorbereiding gestart, de aannemer plaatst hekken en voert materiaal aan. Op het trapveldje aan het Meester Jonkerpad komt een (grond)depot, dit wordt afgesloten met hekken. In het gebouw wordt asbest weggehaald. Daarna start de daadwerkelijke sloop. Alles binnen het schoolterrein wordt weggehaald, ook het groen en de bestrating. De route voor het bouwverkeer loopt via de Vierambachtsstraat en de Aardamseweg het dorp uit. Met de aannemer is afgesproken dat zij stapvoets rijden in de dorpskern.   

Na de sloop willen we zo snel mogelijk beginnen met de ontwikkeling van de woningbouw. Hiervoor zijn we met diverse ontwikkelaars in gesprek. Ook de ontwikkeling en aanleg van de openbare ruimte rondom de drie voormalige schoollocaties heeft onze aandacht. We blijven omwonenden informeren via brieven en houden u op de hoogte via onze website en Nieuwkoop Nieuws.

Bestemmingsplan Ter Aar Vernieuwd Verbonden 

Bij het vaststellen van het bestemmingsplan Ter Aar Vernieuwd Verbonden is ook inspraak geweest voor de herontwikkeling van de scholenlocaties. Dat bestemmingsplan is op 7 maart 2019 door de gemeenteraad vastgesteld. U kunt het bestemmingsplan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.  

Heeft u gevonden wat u zocht?