Land van Koppen - fase 3

Planning

 1. Afgerond: Fase 1 Planverkenning -

  collegebesluit planverkenning

 2. Afgerond: Fase 2 Initiatieffase -

  - Verkennende onderzoeken uitgevoerd.

  - bijeenkomst voor inwoners en ondernemers uit de kern Noorden – ‘Project Startup Land van Koppen fase 3’

  - raadsbesluit startnotitie en stedenbouwkundige visie

 3. Momenteel bezig: Fase 3 Definitiefase -

  6 september 2023 - inloopavond resultaten onderzoek ontsluiting van en naar de nieuwe woningen Land van Koppen fase 3

  14 september 2023 – meningsvormende raadsvergadering – advies ontsluiting van en naar de nieuwe woningen 

  28 september 2023 – besluitvormende raadsvergadering - ontsluiting van en naar de nieuwe woningen 

 4. Nog te doen: Fase 4 Ontwerpfase

  Volgt

 5. Nog te doen: Fase 5 Voorbereidingsfase

  Volgt

 6. Nog te doen: Fase 6 Realisatiefase

  Volgt

 7. Nog te doen: Fase 7 Nazorgfase

  Volgt

We zijn gestart met de herontwikkeling van het gebied Land van Koppen fase 3 en het perceel aan de Gerberastraat (het oude crossveldje) voor het realiseren van woningbouw. Daarmee komen we tegemoet aan de wens van inwoners om in Noorden onder andere meer woningen te bouwen.

Wat gaat er gebeuren?

Met de herinrichting van de Gerberastraat is in 2022 het project Driekoppenland fase 1 en 2 afgesloten. De woningen zijn gebouwd en er is een mooi park aangelegd.

De roep om woningen binnen de gemeente, zo ook in de kern Noorden, blijft echter groot. Daarom is de gemeente gestart met de herontwikkeling van het gebied Land van Koppen fase 3 (inclusief het oude crossveldje) voor het realiseren van woningen. De doelgroep voor deze woningen zijn starters, ouderen en mensen met een zorgbehoefte. De te ontwikkelen woningen zullen verdeeld worden over minimaal 30% sociale huur, minimaal 35% middenhuur en sociale koop en maximaal 35% vrij invulbaar.

Stand van zaken

Startnotitie en stedenbouwkundige visie

Op donderdag 22 juni 2023 heeft de gemeenteraad de startnotitie ‘project Land van Koppen fase 3’ en de stedenbouwkundige visie ‘Noorden, stedenbouwkundige visie en verkenning’ vastgesteld. Beide plannen zijn opgesteld aan de hand van de in januari 2023 georganiseerde bijeenkomst voor inwoners en ondernemers. Ook de gesprekken met partners, zoals het waterschap en provincie, verkennende onderzoeken, de al beschikbare informatie (o.a. het eerder opgestelde stedenbouwkundig plan Driekoppenland d.d. 21 mei 2015) en de nu geldende wet- en regelgeving zijn in de plannen meegenomen.

Inloopavond resultaten onderzoek ontsluiting van en naar de nieuwe woningen

Een besluit over de ontsluiting is nodig om verder te kunnen met het project. Er is onderzoek gedaan naar de mogelijke varianten voor een ontsluiting van en naar de nieuwe woningen. Van de varianten zijn kaarten gemaakt waarop u de route kunt zien. Deze kaarten kunt u als bijlage onderaan deze pagina terugvinden.

Op woensdagavond 6 september 2023 was er een inloopavond voor inwoners en ondernemers. Deze avond stond in het teken van het onderzoek naar een ontsluiting van en naar de nieuwe woningen. Alle aanwezigen konden deze avond vragen stellen en hun reactie geven op de twee varianten die aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Vervolgens konden inwoners die niet in de gelegenheid waren om naar de inloopavond te komen via een online formulier nog een reactie geven.  

Mocht u meer informatie willen, dan kunt u het raadsvoorstel en de bijlagen terugvinden op de website: Agenda nieuwkoop - Meningsvormende raad I donderdag 14 september 2023 20:00 - 23:00 - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl) Op 28 september 2023 vindt de Besluitvormende Raad plaats. Wilt u tijdens deze vergadering inspreken, dan kunt u zich hiervoor aanmelden. Meer informatie hierover vindt u op onze website.

Meer informatie

We houden u van de actuele ontwikkelingen binnen het project Land van Koppen fase 3 op de hoogte via deze pagina. Heeft u vragen over dit project, stuur dan een e-mail naar landvankoppen3@nieuwkoop.nl.