In Nederland en daarmee ook in de gemeente Nieuwkoop is een groot tekort aan (betaalbare) woningen voor woningzoekenden. Niet voor niets heeft de gemeente afgelopen periode dan ook flink geïnvesteerd in woningbouwprojecten. Echter, het bouwen van woningen kost tijd. Door procedures en bouwtijd gaat hier vaak een aantal jaren overheen. Omdat de nood zo hoog is, is er vanuit het Rijk meer ruimte gegeven voor het bouwen van flexwoningen. Die ruimte wil de gemeente zo snel mogelijk benutten.

Wat zijn Flexwoningen?

Flexwoningen zijn kleine, verplaatsbare woningen van goede kwaliteit. De woningen worden in een paar maanden tijd in een fabriek gebouwd. En zijn, als ze eenmaal op hun plek staan, heel snel bewoonbaar. De vergunningenprocedure is korter dan bij permanente woningbouw. De woningen worden voor een periode van maximaal 20 jaar neergezet en zijn bedoeld om de krapte op de woningmarkt op korte termijn te verminderen

Plannen

Om het woningtekort op korte termijn aan te pakken, is er een plan gemaakt voor de realisatie van flexwoningen aan de W.P. Speelmanweg in Nieuwveen en de Langeraarseweg achter 150 en nummer 204 in Langeraar. Echter tijdens de raadsvergadering van 8 september 2022 bleek dat het plan nog niet voldoende was uitgewerkt en dat er aanvullend onderzoek nodig is.

Onderzoek

Hoe we dat precies gaan doen en wat daarvoor nodig is, gaan we de komende periode verder onderzoeken. Het doel is in ieder geval om de woningnood in onze gemeente te verminderen. We starten met een onderzoek naar de mogelijkheden voor flexwoningen in onze gemeente. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld. Onderdeel van het onderzoek is een enquête naar de interesse onder de inwoners. Deze enquête is in december 2022 aan de inwoners voorgelegd. De uitslag van de enquête is uiteengezet in de onderstaande infographics:

Resultaat onderzoek inwoners deel 1
Resultaat onderzoek inwoners deel 2

In het verdere onderzoek gaan we:

  • de toewijzing van flexwoningen onderzoeken, voor wie, en hoe? Dit gebeurt samen met de woningcorporaties;
  • criteria voor de locaties voor flexwoningen opníeuw opstellen;
  • onderzoeken hoe we inwoners, dorpsraad en de gemeenteraad het beste kunnen betrekken en informeren. 
  • De resultaten van het onderzoek presenteren we begin 2023 aan de gemeenteraad. Daarna gaan we pas verder.

En daarna?

Na het onderzoek brengen we alle mogelijk geschikte locaties voor flexwoningen in beeld. De eerder genoemde locaties aan de W.P. Speelmanweg in Nieuwveen en de Langeraarseweg in Langeraar worden dan ook opnieuw bekeken. Inwoners, dorpsraad en gemeenteraad betrekken we daarbij.

Nieuwe woonwijken

Tegelijkertijd blijft de gemeente Nieuwkoop zich volop inzetten voor het (versneld) bouwen van permanente woningen. De afgelopen jaren zijn er al meerdere woonwijken opgeleverd, waaronder Vivero in Langeraar en Teylerspark I in Nieuwveen, ook zijn er een aantal locaties volop in ontwikkeling waaronder: de Lindelaan in Nieuwkoop, het Tochtpad in Noordeinde, Teylerspark II in Nieuwveen en op de voormalige schoollocaties in Ter Aar. Hier komen betaalbare koopwoningen en sociale huurwoningen. Zo zorgt de gemeente ervoor dat er in de toekomst meer betaalbare woningen beschikbaar komen voor woningzoekenden.

Meer informatie

Heeft u vragen over flexwoningen dan kunt u contact opnemen met het projectteam flexwoningen via flexwoningen@nieuwkoop.nl of telefonisch via 14 0172.