In Nederland en daarmee ook in de gemeente Nieuwkoop is een groot tekort aan (betaalbare) woningen voor woningzoekenden. Niet voor niets heeft de gemeente afgelopen periode dan ook flink geïnvesteerd in woningbouwprojecten. Echter, het bouwen van woningen kost tijd. Door procedures en bouwtijd gaat hier vaak een aantal jaren overheen. Omdat de nood zo hoog is, is er vanuit het Rijk meer ruimte gegeven voor het bouwen van flexwoningen. Die ruimte wil de gemeente zo snel mogelijk benutten.

Volle inzet op extra woningen

Tegelijkertijd blijft de gemeente Nieuwkoop zich volop inzetten voor het (versneld) bouwen van permanente woningen. De gemeente is zich bewust van het tekort aan woningen en werkt hard om te voldoen aan de vraag. De afgelopen jaren zijn er al meerdere woonwijken opgeleverd, waaronder Vivero in Langeraar en Teylerspark I in Nieuwveen. De gemeente werkt aan nog meer nieuwe woningen, zoals bij de locaties Lindelaan in Nieuwkoop,  Tochtpad in Noordeinde en op de voormalige schoollocaties in Ter Aar. Hier komen ook betaalbare koopwoningen en sociale huurwoningen. Zo zorgt de gemeente ervoor dat er in de toekomst meer betaalbare woningen beschikbaar komen voor woningzoekenden. Daarnaast onderzoekt de gemeente of er nog meer plekken zijn waar extra flexwoningen geplaatst kunnen worden om het tekort aan woningen op korte termijn te verminderen.

Wat zijn Flexwoningen?

Flexwoningen zijn kleine, verplaatsbare woningen van goede kwaliteit. De woningen worden in een paar maanden tijd in een fabriek gebouwd. En zijn, als ze eenmaal op hun plek staan, heel snel bewoonbaar. De vergunningenprocedure is korter dan bij permanente woningbouw. De woningen worden voor een periode van maximaal 20 jaar neergezet en zijn bedoeld om de krapte op de woningmarkt op korte termijn te verminderen.