In Nederland en daarmee ook in de gemeente Nieuwkoop is een groot tekort aan (betaalbare) woningen voor woningzoekenden. Niet voor niets heeft de gemeente afgelopen periode dan ook flink geïnvesteerd in woningbouwprojecten. Echter, het bouwen van woningen kost tijd. Door procedures en bouwtijd gaat hier vaak een aantal jaren overheen. Omdat de nood zo hoog is, is er vanuit het Rijk meer ruimte gegeven voor het bouwen van flexwoningen. Die ruimte wil de gemeente zo snel mogelijk benutten door op korte termijn op verschillende locaties flexwoningen neer te zetten voor een periode van maximaal 20 jaar. Zo kunnen we extra sociale huurwoningen aan de woningvoorraad toevoegen. En daarmee de woningnood op korte termijn verminderen. 

Wat zijn Flexwoningen?

Flexwoningen zijn kleinere, verplaatsbare woningen van goede kwaliteit. De woningen worden in een paar maanden tijd in een fabriek gebouwd. En zijn, als ze eenmaal op hun plek staan, heel snel bewoonbaar. De vergunningenprocedure is korter dan bij permanente woningbouw. De woningen worden voor een periode van maximaal 20 jaar neergezet en zijn bedoeld om de krapte op de woningmarkt op korte termijn te verminderen.

Proces

Om het woningtekort op korte termijn aan te pakken, is er onderzocht hoe de gemeente tijdelijke woningen kan realiseren. Onderdeel van dit plan was een enquête naar de interesse voor tijdelijke woningen onder inwoners. Deze enquête is in december 2022 aan de inwoners voorgelegd. De interesse bleek er te zijn. De uitslag is samengevat in een infographic.

Daarna heeft de gemeenteraad op 13 april 2023 de doelgroepen en randvoorwaarden voor tijdelijke woningen vastgesteld.

  • De (nieuwe) eigenaar wil flexwoningen op de grond realiseren.
  • De grond is beschikbaar voor invulling met flexwoningen.
  • De locatie en haar directe omgeving zijn voldoende gezond en veilig (te maken).
  • De ruimtelijke mogelijkheden zijn voldoende.

Tussen 14 april en 10 mei konden inwoners meedenken over mogelijke locaties voor tijdelijke woningen. Daar zijn ruim 200 reacties op binnengekomen. Alle locaties zijn getoetst aan de door de gemeenteraad vastgestelde randvoorwaarden. De 28 locaties die voldoen aan de randvoorwaarden kunt u hier bekijken. Ook konden inwoners zich aanmelden voor het adviespanel. Het adviespanel heeft op 30 mei zijn mening gegeven over die 28 locaties.

Vijf locaties verder onderzoeken

Op 4 juli heeft het college van B&W op basis van alle bovenstaande stappen vijf locaties geselecteerd om verder te onderzoeken als locatie voor tijdelijke woningen. De vijf locaties zijn door het adviespanel van inwoners en door de specialisten van de gemeente positief beoordeeld en het college neemt dit advies over. De locaties liggen in de grotere kernen, in de buurt van diverse voorzieningen en ze hebben voldoende mogelijkheden om een rendabel aantal tijdelijke woningen goed in te passen.

De locaties zijn:

  • ’t Lange stuk in Nieuwkoop
  • Teylersplein in Nieuwveen
  • Langeraar Noordwest – weiland ten noorden van J.A. Bontjestraat
  • Nieuwveenseweg tussen nr. 49-51 in Nieuwkoop
  • Ter Aar Noordoost

Voor de inrichting van het gebied gaan we in het najaar onder andere in gesprek met direct omwonenden en andere direct belanghebbenden. De gemeenteraad neemt uiteindelijk een definitief besluit over de locaties voor deze woningen en over het plan voor de inrichting ervan.

 

Nieuwe woonwijken

Tegelijkertijd blijft de gemeente Nieuwkoop zich volop inzetten voor het (versneld) bouwen van permanente woningen. De afgelopen jaren zijn er al meerdere woonwijken opgeleverd, waaronder Vivero in Langeraar en Teylerspark I in Nieuwveen, ook zijn er een aantal locaties volop in ontwikkeling waaronder: de Lindelaan in Nieuwkoop, het Tochtpad in Noordeinde, Teylerspark II in Nieuwveen en op de voormalige schoollocaties in Ter Aar. Hier komen betaalbare koopwoningen en sociale huurwoningen. Zo zorgt de gemeente ervoor dat er in de toekomst meer betaalbare woningen beschikbaar komen voor woningzoekenden.

Meer informatie

Heeft u vragen over flexwoningen kijk dan bij de veelgestelde vragen of neem contact op met het projectteam flexwoningen via flexwoningen@nieuwkoop.nl of telefonisch via 14 0172.