Buytewech-Noord Nieuwkoop

Planning

 1. Afgerond: Fase 1 Planverkenning -

  Onderzoek haalbaarheid

 2. Afgerond: Fase 2 Initiatiefase -

  - Verkennende onderzoeken uitgevoerd

  - Raadsbesluit Startnotitie gebiedsontwikkeling Buytewech-Noord

 3. Afgerond: Fase 3 Definitiefase -

  Inwonersparticipatie

  12 juli 2018 - Vlekkenplan Polder vastgesteld 12 juli 2018

  6 februari 2020 - Stedenbouwkundig plan vastgesteld

 4. Afgerond: Fase 4 Ontwerpfase -

  - Raadsbesluit vaststelling Bestemmingsplan Buytewech-Noord.

  - Bestemmingsplan ‘Buytewech-Noord met verbrede reikwijdte’ onherroepelijk, 14 februari 2024.

  - Selecteren projectontwikkelaar, tweede kwartaal 2024.

 5. Momenteel bezig: Fase 5 Voorbereidingsfase

  Volgt

 6. Nog te doen: Fase 6 Realisatiefase

  Volgt

 7. Nog te doen: Fase 7 Nazorgfase

  Volgt

Wat gaat er gebeuren?

Aan de noordrand van het dorp Nieuwkoop voorbij park Buytewech, start de gemeente Nieuwkoop de ontwikkeling van het woningbouwproject Buytewech-Noord. Vanuit Nieuwkoop is er veel vraag naar nieuwe woningen. Buytewech-Noord voorziet in die vraag. Ook zijn er veel Nieuwkopers de afgelopen jaren vertrokken naar omliggende gemeenten. Zij zouden graag terugkeren naar Nieuwkoop. Het project biedt ruimte voor ongeveer 290 woningen. Vanuit het project liggen scholen, winkels en sportverenigingen op loopafstand. Met haar prachtige natuur biedt de omgeving vele recreatiemogelijkheden. 

Stand van zaken

Door de opzet van het plan zijn er kleine eilandjes ontstaan en blijven er duidelijke zichtlijnen vanuit de bestaande wijken naar het open polderlandschap. Park Buytewech wordt ten opzichte van het huidige park groter, zodat we een natuurlijke uitstraling met veel ruimte voor natuur en biodiversiteit creëren. Op deze manier zetten we al een stap in de goede richting met betrekking tot duurzaam wonen. Voor elk deelgebied ontwikkelen we verschillende woonconcepten voor verschillende doelgroepen.

Een woongebied moet voor iedereen goed en veilig bereikbaar zijn. Daarom willen we de bereikbaarheid eerst goed waarborgen. De ingang van Buytewech-Noord verloopt straks via een toegangsweg vanaf de N231. Er komt daar een nieuwe rotonde, met een weg naar deze nieuwe toekomstige wijk. Ook belangrijk voor deze nieuwe wijk is de openbare ruimte. Hiervoor is een bijzonder mooi landschapsplan opgesteld. Het landschapsplan geeft inzicht in de recreatieve plekken, de grote verscheidenheid van planten, struiken en bomen (zgn. ‘biodiversiteit’) en hoe de natuur bijdraagt aan hittestress en waterberging. Dit landschapsplan wordt uitgewerkt naar een meer gedetailleerd inrichtingsplan dat gedurende de ontwikkeling van Buytewech-Noord ook uitgevoerd wordt. In het landschapsplan wordt een beeld geschetst van een woonomgeving op basis van 5 principes; een gemengde wijk, duurzame omgeving, bestand tegen klimaatverandering, goed en veilig bereikbaar en zelfvoorzienend. 

We zijn gestart met een ontwikkelcompetitie voor de bouw van 164 woningen (eilanden 3 t/m 8)  in het project Buytewech-Noord, waarin bouwers/ontwikkelaars zich kunnen inschrijven als zij geïnteresseerd zijn om in Buytewech-Noord te ontwikkelen. De verwachting is dat we in het tweede kwartaal 2024 een partij kunnen selecteren die aan de slag kan gaan met de bouw van de woningen. 

Voor meer informatie over de ontwikkeling van de eilanden 9 t/m 12 verwijzen we naar www.krekenlanden.nl. In de buitenruimte wordt het langzaam zichtbaar dat er een nieuwe woonwijk komt.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de Richard Bosboom of Jacqueline van der Salm. Zij zijn te bereiken via info@nieuwkoop.nl of telefonisch via 14 0172.

Volg het project via de BouwApp

Wij houden u graag zo goed mogelijk op de hoogte van de werkzaamheden. Dit doen we onder andere via de BouwApp. In deze app leest u de laatste stand van zaken:

 • Download de BouwApp gratis in de playstore van Google of de Appstore van Apple.
 • Zoek het project Buytewech-Noord
 • Voeg het project toe aan uw favorieten. U krijgt een melding als we een update plaatsen.

Heeft u gevonden wat u zocht?