In Nieuwveen is een uitbreiding ontwikkeld van het bedrijventerrein Schoterhoek. Het plangebied van deze uitbreiding, Schoterhoek II, bevindt zich aan de zuidkant van de woonkern Nieuwveen. Aan de noordzijde ligt de Schilkerweg. Ten oosten van het plangebied ligt het waterzuiveringsterrein en het bestaande bedrijventerrein Schoterhoek. Het gebied is ongeveer 10 hectare groot.

Grondverkoop

Er is momenteel nog 1 kavel (kavel 06B - 3.000 m2) te koop. De grondprijs is
€ 250,-- p/m2 vrij op naam (prijspeil 1 januari 2023). Het verplichte aandeel in het warmtenetwerk bedraagt € 15,-- p/m2 vrij op naam.

De voorkeur gaat uit naar een bedrijf dat de kavel zal gaan gebruiken voor het vestigen van de eigen onderneming. Het (laten) ontwikkelen van een bedrijfsverzamelgebouw, bedrijfsunits of vergelijkbaar is minder gewenst. Hiervoor is al voldoende aanbod beschikbaar binnen de gemeente Nieuwkoop en op Schoterhoek II.

De keuze voor de ondernemer waaraan verkocht zal worden is voorbehouden aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Heeft u interesse, vul dan de vragenlijst(externe link) in en verzend deze uiterlijk 15 juni 2023. Heeft u nog vragen mail dan naar mailboxpgv@nieuwkoop.nl.

Warmtenet

Schoterhoek II is een duurzaam bedrijventerrein, aangezien hier een warmtenet is aangelegd. Dit warmtenet heeft als bron het effluent (gezuiverd rioolwater) van de Afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Nieuwveen in combinatie met Warmte Koude Opslag (WKO). De bedrijven op Schoterhoek II worden (mandelig) eigenaar van dit systeem. Ze werken samen binnen een coöperatie. Ieder bedrijf dat zich vestigt op Schoterhoek II wordt hier lid van. De aanlegkosten van het systeem verrekenen we in de grondprijs. Hiervoor wordt een opslag van 15 euro per m2 gerekend. Met de aanleg van dit systeem is het bedrijventerrein voorzien van een duurzaam en toekomstbestendig warmtenet. Bedrijven met restwarmte mogen deze restwarmte ook leveren aan het warmtenet.

Informatie over Schoterhoek II

Onder aan deze pagina vindt u een plattegrond van bedrijventerrein Schoterhoek II. Het onherroepelijk bestemmingsplan vindt u op www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) plannaam Schoterhoek II. Informatie over de beschikbare transportcapaciteit en congestie van het elektriciteitsnet van Liander in Holland Rijnland: Regio Zuid-Holland | Liander(externe link). Liander heeft voor verschillende gebieden een webinar georganiseerd. De presentatie voor gemeente Nieuwkoop vindt u hier: Zuid-Holland webinars | Liander(externe link)