Bedrijventerrein Schoterhoek II in Nieuwveen

In Nieuwveen is een uitbreiding ontwikkeld van het bedrijventerrein Schoterhoek. Het plangebied van deze uitbreiding, Schoterhoek II, bevindt zich aan de zuidkant van de woonkern Nieuwveen. Aan de noordzijde ligt de Schilkerweg. Ten oosten van het plangebied ligt het waterzuiveringsterrein en het bestaande bedrijventerrein Schoterhoek. Het gebied is ongeveer 10 hectare groot.

Grondverkoop

Alle kavels op Schoterhoek II zijn inmiddels verkocht danwel in optie. Notering op een wachtlijst is niet mogelijk. 

Warmtenet

Schoterhoek II is een duurzaam bedrijventerrein, aangezien hier een warmtenet is aangelegd. Dit warmtenet heeft als bron het effluent (gezuiverd rioolwater) van de Afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Nieuwveen in combinatie met Warmte Koude Opslag (WKO). De bedrijven op Schoterhoek II worden (mandelig) eigenaar van dit systeem. Ze werken samen binnen een coöperatie. Ieder bedrijf dat zich vestigt op Schoterhoek II wordt hier lid van. De aanlegkosten van het systeem verrekenen we in de grondprijs. Hiervoor wordt een opslag van 15 euro per m2 gerekend. Met de aanleg van dit systeem is het bedrijventerrein voorzien van een duurzaam en toekomstbestendig warmtenet. Bedrijven met restwarmte mogen deze restwarmte ook leveren aan het warmtenet.

Informatie over Schoterhoek II

Onder aan deze pagina vindt u een plattegrond van bedrijventerrein Schoterhoek II. Het onherroepelijk bestemmingsplan vindt u op www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) plannaam Schoterhoek II. Informatie over de beschikbare transportcapaciteit en congestie van het elektriciteitsnet van Liander in Holland Rijnland: Regio Zuid-Holland | Liander(externe link). Liander heeft voor verschillende gebieden een webinar georganiseerd. De presentatie voor gemeente Nieuwkoop vindt u hier: Zuid-Holland webinars | Liander(externe link)