Ter Aar Zuidoost

Planning

 1. Momenteel bezig: Fase 1 - Planverkenning

  Onderzoeken alternatieve routes voor de overbelaste Kerkweg met IV Infra – voorjaar 2023  

  Gemeenteraad stemt in met het verder onderzoeken van een combinatie van een zuidelijke en noordelijke ontsluitingsweg – 22 juni 2023  

  College stemt in met het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek samen met projectontwikkelaar Bolton naar een nieuwe verbinding tussen de Kerkweg en Oostkanaalweg in combinatie met woningbouw – 5 december 2023

 2. Nog te doen: Fase 2 - Initiatieffase

  Volgt

 3. Nog te doen: Fase 3 Definitiefase

  Volgt

 4. Nog te doen: Fase 4 Ontwerpfase

  Volgt

 5. Nog te doen: Fase 5 Voorbereidingsfase

  Volgt

 6. Nog te doen: Fase 6 Realisatiefase

  Volgt

 7. Nog te doen: Fase 7 Nazorgfase

  Volgt

Wat is er aan de hand? 

Op de Kerkweg en de Pieter de Vogelrotonde in Ter Aar rijdt veel verkeer. Inwoners hebben daar last van. Bedrijven zoals de Intratuin, Vomar, Action en Scapino trekken veel klanten en leveranciers. Dit heeft al langere tijd onze aandacht. Vorig jaar hebben we gezocht naar alternatieve routes en heeft de gemeenteraad ingestemd met het verder onderzoeken van een combinatie van een zuidelijke en noordelijke ontsluitingsweg. De nieuwe verbinding zorgt voor een betere verkeersspreiding en verbetert de verkeersveiligheid. 

Ook is er in de gemeente veel vraag naar betaalbare en passende woningen. Projectontwikkelaar Bolton ziet kansen in de herontwikkeling van het tuinbouwgebied in Ter Aar Zuidoost naar woningbouw. Daarnaast is Bolton zich bewust van de noodzaak om tot een oplossing van de verkeersproblematiek in Ter Aar te komen.  We onderzoeken daarom samen met Bolton sinds december 2023 de (financiële) haalbaarheid voor de aanleg van een nieuwe verbindingslaan tussen de Kerkweg en de Oostkanaalweg in combinatie met woningbouw. Met de aanleg van de verbindingslaan wordt én de Kerkweg ontlast én ontstaat er ruimte voor de bouw van woningen.  

Op 19 september van dit jaar neemt de gemeenteraad een besluit over het haalbaarheidsonderzoek van de verbindingslaan in combinatie met woningbouw.  

Denkmee.Nieuwkoop van 7 – 23 juni  

Via Denkmee.Nieuwkoop.nl informeren wij u vanaf vrijdag 7 juni over de stand van zaken van het haalbaarheidsonderzoek. Ook horen we graag wat u belangrijk vindt bij de mogelijke ontwikkeling van de verbindingslaan in combinatie met een nieuwe woonwijk. U kunt via Denkmee tot en met zondag 23 juni reageren.   

Inloopavond in IKC de Vaart 17  juni 2024 

We organiseren een bijeenkomst op maandag 17 juni van 19:00 tot 20:30 uur (met dezelfde informatie en reactiemogelijkheden als op DenkMee) in IKC de Vaart, Beverlanderhof 28 in Ter Aar.   
 

Vervolgstappen  

Als de gemeenteraad op 19 september 2024 besluit dat de combinatie van de verbindingslaan met woningbouw haalbaar is, dan gaan we daarna aan de slag met de vervolgstappen zoals een stedenbouwkundig plan. De reacties die we in juni al hebben opgehaald, nemen we mee bij het maken van de plannen. Die plannen bespreken we dan weer met belanghebbenden. We houden u hierover op de hoogte via onder andere Nieuwkoop Nieuws, Facebook, Instagram en deze website. 

Meer informatie 

Via deze pagina houden we op de hoogte .  Heeft u vragen over dit project, stuur dan een e-mail naar teraarzuidoost@nieuwkoop.nl. 

Is er onderzoek naar de verkeersproblematiek in Ter Aar Oost gedaan? 

De gemeente Nieuwkoop heeft in 2023 een verkeersstudie laten uitvoeren naar alternatieve verkeersoplossingen om de Kerkweg te ontlasten.  

Wat was de uitkomst van dat onderzoek?

In het onderzoek van ingenieursbureau IV Infra zijn drie alternatieve routes (ontsluitingsmogelijkheden) van de Oostkanaalweg naar de Kerkweg onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat de derde variant de verkeersproblemen het beste oplost en toekomstbestendig is. Variant 3 is een verbindingsweg van de Oostkanaalweg N460 (ten zuiden van Amaliahof) naar de Kerkweg en vervolgens weer terug naar de Oostkanaalweg (ten noorden van de Kerkweg). De gemeenteraad heeft in juni 2023 de voorkeur uitgesproken om variant 3 verder te onderzoeken.  

Waarom is er een nieuwe verbindingslaan nodig? 

Het antwoord is tweeledig. Ten eerste om de verkeersproblemen in het gebied Ter Aar Oost (woonkern Ter Aar ten oosten van de Aardammerbrug) op te lossen. Hiervoor is een nieuwe ontsluitingsweg (verbindingslaan) nodig. Om dit te bekostigen kan woningbouw wellicht een belangrijke kostendrager zijn.   
Ten tweede gaat de Pieter de Vogelrotonde (Oostkanaalweg) steeds meer knellen. Hier kruisen lokaal en doorgaand (zwaar) verkeer elkaar. Er is geen vrijliggend fietspad, waardoor fietsers zich begeven tussen het drukke gemotoriseerde (zwaar)verkeer. Veel inwoners vinden deze rotonde gevaarlijk. De verbindingslaan moet deze rotonde gaan ontlasten.  

Kan er niet alleen een nieuwe weg komen, zodat het verkeer op de Kerkweg vermindert? 

De verbindingslaan en de nieuwe woningen in Ter Aar Zuidoost hangen met elkaar samen: de nieuwe weg ontlast de overbelaste Kerkweg, ontsluit de nieuwe woonwijk en de nieuwe woonwijk maakt de verbindingslaan wellicht financieel mogelijk. Dat zijn we nu aan het onderzoeken. 

Is een verbindingslaan wel nodig? 

De gemeente Nieuwkoop zoekt een oplossing voor de verkeersproblematiek op de Kerkweg. Uit onderzoek blijkt dat een verbindingslaan van de Oostkanaalweg N460 naar de Kerkweg, en vervolgens terug naar de Oostkanaalweg de verkeersproblemen het beste oplost. De nieuwe verbindingslaan lost niet alleen de verkeersproblemen op, maar is ook nodig om nieuwe woningen te ontwikkelen in Ter Aar Noordoost én om Ter Aar toekomstgericht te ontwikkelen. Zonder verbindingslaan komt de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid nog verder onder druk te staan. 

Hoe gaat de nieuwe verbindingslaan lopen?

Dat zijn we nu aan het onderzoeken. Op 22 juni 2023 heeft de gemeenteraad in een onderzoek naar mogelijke oplossingen voor de verkeersdrukte in Ter Aar een voorkeur uitgesproken om variant 3 nader te onderzoeken. Variant 3 is een gecombineerde verbindingslaan aan zowel de zuidkant als noordkant van de Kerkweg en ontsluit meteen de mogelijk nieuwe woonwijk in Ter Aar Zuidoost én de toekomstige woningbouwplannen van Ter Aar Noordoost. De nieuwe verbinding zorgt voor een betere verkeersspreiding en verbetert de verkeersveiligheid. 

Wanneer gaan jullie de ontsluitingsweg aan de noordkant maken? 

We gaan nu eerst aan de slag met het onderzoeken van de combinatie van een verbindingslaan aan de zuidkant in de combinatie met woningbouw. Dit maakt in de toekomst woningbouw in Ter Aar Noordoost mogelijk. Zonder verbindingslaan aan de zuidkant is woningbouw in Noordoost niet mogelijk.  
 

Is er al definitief besloten dat de nieuwe verbindingslaan er komt?

Nee, we onderzoeken nu de haalbaarheid van de verbindingslaan in combinatie met woningbouw. De gemeenteraad neemt op 19 september 2024 een besluit over de resultaten van dit onderzoek. 
 

Welke besluiten zijn er al genomen? 

In het voorjaar van 2023 hebben we een onderzoek laten doen door IV Infra naar alternatieve routes voor de overbelaste Kerkweg. De gemeenteraad heeft op 22 juni 2023 ingestemd met het verder onderzoeken van een combinatie van een zuidelijke en noordelijke ontsluitingsweg. Vervolgens heeft het college op 5 december 2023 ingestemd met het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek samen met projectontwikkelaar Bolton naar een nieuwe verbinding tussen de Kerkweg en Oostkanaalweg in combinatie met woningbouw.  

Op nieuwkoop.bestuurlijkeinformatie.nl vindt u de agenda en openbare vergaderstukken en besluiten van het college en de gemeenteraad. 

Hoe blijven we op de hoogte en kunnen we meedenken?

Participatie en communicatie spelen een belangrijke rol binnen het project. Via Denkmee.Nieuwkoop.nl informeren wij u vanaf vrijdag 7 juni over de stand van zaken van het haalbaarheidsonderzoek. Ook horen we graag wat u belangrijk vindt bij de mogelijke ontwikkeling van de verbindingslaan in combinatie met een nieuwe woonwijk. U kunt via Denkmee tot en met zondag 23 juni reageren. Daarnaast organiseren we een bijeenkomst op maandag 17 juni van 19.00 tot 20.30 uur (met dezelfde informatie en reactiemogelijkheden als op DenkMee) in IKC de Vaart, Beverlanderhof 28 in Ter Aar. 

Als de gemeenteraad op 19 september 2024 besluit dat de combinatie van de verbindingslaan met woningbouw haalbaar is, dan gaan we daarna aan de slag met de vervolgstappen zoals een stedenbouwkundig plan. De reacties die we in juni al hebben opgehaald, nemen we mee bij het maken van de plannen. Die plannen bespreken we dan weer met belanghebbenden. We houden u hierover op de hoogte via onder andere Nieuwkoop Nieuws, Facebook, Instagram en www.nieuwkoop.nl. 

Als de verbindingslaan er komt, kan ik dan nog steeds de Kerkweg gebruiken?

In een later stadium kijken we of en welke aanvullende maatregelen we mogelijk nog gaan nemen.  

Hoe hard mag ik straks rijden op de verbindingslaan?

Conform de nieuwe landelijke richtlijnen waarbij 30 km per uur de nieuw norm is binnen de bebouwde kom wordt de verbindingslaan een GOW 30. 

Wanneer is de ontwikkeling van de verbindingslaan gepland? 

Eerst moet de gemeenteraad op 19 september 2024 besluiten dat de verbindingslaan in combinatie met woningbouw financieel haalbaar is. Daarna kunnen we verdere plannen maken en bijvoorbeeld aan de slag met een stedenbouwkundig ontwerp. De ontwikkelaar zal de verbindingslaan als eerste realiseren en vervolgens de woningen in fases bouwen. Een woningbouwproject duurt gemiddeld zeven jaar. 

Waarom komt er woningbouw in Ter Aar Zuidoost? 

Gezien de grote vraag naar woonruimte. De combinatie met woningbouw kan een belangrijke kostendrager zijn voor de aanleg van het zuidelijke deel van de verbindingslaan. Eerst moet de gemeenteraad op 19 september 2024 besluiten dat de verbindingslaan in combinatie met woningbouw financieel haalbaar is.  

Wat voor woningen komen er in Ter Aar Zuidoost?

De uitgangspunten voor de woningen zijn:  

 • Er komen 450-500 woningen 
 • Soorten: 30% sociale huur, 35% middenhuur en/of sociale koop tot NHG grens en 35% vrij invulbaar 
 • 60% grondgebonden woningen en 40% appartementen 

Wanneer komen de woningen in Ter Aar Zuidoost?

Eerst moet de gemeenteraad op 19 september 2024 besluiten dat de verbindingslaan in combinatie met woningbouw financieel haalbaar is. Daarna kunnen we verdere plannen maken en bijvoorbeeld aan de slag met een stedenbouwkundig ontwerp.  De ontwikkelaar zal de verbindingslaan als eerste realiseren en de woningen in fases bouwen. Een woningbouwproject duurt gemiddeld zeven jaar tot de start bouw. 

Komen er nog steeds ook woningen in Ter Aar Noordoost?

Dat wordt voor de toekomst niet uitgesloten, maar op kortere termijn onderzoekt de gemeente de mogelijkheden om in Ter Aar Zuidoost een woonwijk te maken. Voor de ontwikkeling van Ter Aar Noordoost is de verbindingslaan een absolute randvoorwaarde. 

Zijn de woningen voor iedereen te koop of hebben inwoners van Ter Aar voorrang? 

Ons beleid is dat in Nieuwkoop altijd geprobeerd wordt inwoners van de kern (in dit geval Ter Aar en Korteraar) zoveel mogelijk eerst aan de beurt te laten komen en vervolgens uit de hele gemeente. 

Wat is de toegevoegde waarde van deze ontwikkeling voor Ter Aar? 

Met de aanleg van de verbindingslaan wordt én de Kerkweg ontlast én ontstaat er ruimte voor de bouw van woningen.

Ik wil graag op de hoogte blijven van het verloop van de plannen. Hoe en waar kan dit? 

We informeren u via onze communicatiemiddelen: www.nieuwkoop.nl/teraarzuidoost, Nieuwkoop Nieuws, Facebook en Instagram. 

Wanneer worden de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek gepubliceerd?

De gemeenteraad neemt op 19 september 2024 een besluit over de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek. Dat is een openbare vergadering. Tijdens de oriënterende raad op 29 augustus 2024 of de meningsvormende raad op 5 september 2024 heeft u de mogelijkheid om in te spreken. Aanmelden is nodig. Dit kan bij de griffier tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering via griffier@nieuwkoop.nl of telefonisch via 0172 512308. Vermeld dan uw naam en telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken. De agenda van de raadsvergaderingen en de vergaderstukken vindt u twee weken ervoor op www.nieuwkoop.bestuurlijkeinformatie.nl.   

Ik wil graag meedenken, wanneer, waarover en hoe kan dit? 

Via Denkmee.Nieuwkoop.nl informeren wij u vanaf vrijdag 7 juni over de stand van zaken van het haalbaarheidsonderzoek. Ook horen we graag wat u belangrijk vindt bij de mogelijke ontwikkeling van de verbindingslaan in combinatie met een nieuwe woonwijk. Uw suggesties en ideeën kunnen we gebruiken voor de plannen. U kunt via Denkmee tot en met zondag 23 juni reageren.  

We organiseren een bijeenkomst op 17 juni van 19.00 tot 20.30 uur (met dezelfde informatie en reactiemogelijkheden als op Denkmee) in IKC de Vaart, Beverlanderhof 28 in Ter Aar.