Locatie

Op de locatie Teylerspark fase II in Nieuwveen komen circa 61 koopwoningen voor jongeren en starters. Zo bieden we jongeren en starters de kans om een betaalbare woning in de gemeente te kopen. De locatie ligt ten westen van Teylerspark fase I en ten noorden van de Schilkerweg. Het plangebied is aangegeven met een rode lijn (zie kaart hieronder). In het gebied buiten de rode lijn (richting de Schilkerweg) wordt een Park ontwikkeld. Later dit jaar kunnen inwoners meedenken over de inrichting van het park.

Stedenbouwkundig plan

Een eerste belangrijke stap voor een woningbouwontwikkeling is het maken van een stedenbouwkundig plan. In dit plan staat onder andere waar de bebouwing moet komen, waar er parkeerplaatsen komen en wat voor woningtypen er komen. Begin 2021 konden inwoners meedenken over drie varianten voor dit plan. Op basis hiervan is een nieuwe variant gemaakt. De gemeenteraad heeft op 8 juli 2021 ingestemd met dit stedenbouwkundig plan (hieronder te downloaden). Het gaat voor deze locatie onder andere over appartementen, tiny houses, rug aan rug woningen, en tweelaagse rijwoningen. 

Bestemmingsplan

Na de vaststelling van het stedenbouwkundig plan volgt het maken van een bestemmingsplan. In een bestemmingsplan staat waar grond voor gebruikt mag worden. Het stedenbouwkundig plan is hiervoor het uitgangspunt.

Het (ontwerp)bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van donderdag 3 maart tot en met woensdag 13 april 2022. Iedereen is op dat moment in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. Indieners van een zienswijze konden hun zienswijze tevens mondeling toelichten aan de raad. Het bestemmingsplan is op 9 juni 2022 behandeld in de meningsvormende raadsvergadering, en is vastgesteld in de besluitvormende raadsvergadering van 23 juni 2022. Hierna heeft het (gewijzigde) bestemmingsplan ter inzage gelegen vanaf donderdag 21 juli 2022 tot en met donderdag 1 september 2022. Tijdens deze periode is er geen beroep ingesteld, dit betekent dat het bestemmingsplan inmiddels definitief (onherroepelijk) is en we verder kunnen met de woningbouwontwikkeling.

We gaan de komende tijd aan de slag met de vervolgstappen zoals het selecteren van een ontwikkelaar die de woningen gaat bouwen. Zodra bekend is welke ontwikkelaar deze bouwwerkzaamheden gaat verrichten zal het terrein geschikt gemaakt worden voor het bouwen van de woningen.

Meer informatie

Inschrijven voor deze woningen is nu nog niet mogelijk. Wij houden u van actuele ontwikkelingen binnen het project Teylerspark II op de hoogte via deze pagina. Heeft u vragen over dit project, stuur dan een e-mail naar info@nieuwkoop.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?