Planning

 1. Afgerond: ​​​​​​​Stedenbouwkundig plan vastgesteld -

 2. Afgerond: Ontwerp bestemmingsplan ter inzage -

  Het ontwerp bestemmingsplan heeft van 3 maart 2022 tot en met 13 april 2022 ter inzage gelegen. 

 3. Afgerond: Bestemmingsplan vastgesteld -

  De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan vastgesteld.

 4. Afgerond: Bestemmingsplan ter inzage -

  Het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 21 juli 2022 tot en met 1 september 2022.

 5. Afgerond: Bestemmingsplan onherroepelijk -

  Het bestemmingsplan is definitief en mag gebruikt worden.

 6. Nog te doen: Selectie bouwende ontwikkelaar

  In het derde kwartaal 2023 wordt voor het project een ontwikkelaar gezocht.

 7. Nog te doen: Bouwrijp maken

  Naar verwachting kan er na de zomer van 2023 gestart worden met de eerste werkzaamheden voor het bouwrijp maken van de locatie.

 8. Nog te doen: Bouw van de woningen

  Als alles volgens plan verloopt kan er halverwege 2024 gestart worden met de bouw.

 9. Nog te doen: Oplevering woningen

  We verwachten dat de woningen eind 2025 worden opgeleverd.

Locatie

Op de locatie Teylerspark fase II in Nieuwveen komen circa 61 koopwoningen voor jongeren en starters. Zo bieden we jongeren en starters de kans om een betaalbare woning in de gemeente te kopen. De locatie ligt ten westen van Teylerspark fase I en ten noorden van de Schilkerweg. Het plangebied is aangegeven met een rode lijn (zie kaart hieronder). In het gebied buiten de rode lijn (richting de Schilkerweg) wordt een Park ontwikkeld. Later dit jaar kunnen inwoners meedenken over de inrichting van het park.

Stedenbouwkundig plan

Een eerste belangrijke stap voor een woningbouwontwikkeling is het maken van een stedenbouwkundig plan. In dit plan staat onder andere waar de bebouwing moet komen, waar er parkeerplaatsen komen en wat voor woningtypen er komen. Begin 2021 konden inwoners meedenken over drie varianten voor dit plan. Op basis hiervan is een nieuwe variant gemaakt. De gemeenteraad heeft op 8 juli 2021 ingestemd met dit stedenbouwkundig plan (hieronder te downloaden). Het gaat voor deze locatie onder andere over appartementen, tiny houses, rug aan rug woningen, en tweelaagse rijwoningen. 

Bestemmingsplan

Na de vaststelling van het stedenbouwkundig plan volgt het maken van een bestemmingsplan. In een bestemmingsplan staat waar grond voor gebruikt mag worden. Het stedenbouwkundig plan is hiervoor het uitgangspunt.

Het (ontwerp)bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van donderdag 3 maart tot en met woensdag 13 april 2022. Iedereen is op dat moment in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. Indieners van een zienswijze konden hun zienswijze tevens mondeling toelichten aan de raad. Het bestemmingsplan is op 9 juni 2022 behandeld in de meningsvormende raadsvergadering, en is vastgesteld in de besluitvormende raadsvergadering van 23 juni 2022. Hierna heeft het (gewijzigde) bestemmingsplan ter inzage gelegen vanaf donderdag 21 juli 2022 tot en met donderdag 1 september 2022. Tijdens deze periode is er geen beroep ingesteld, dit betekent dat het bestemmingsplan inmiddels definitief (onherroepelijk) is en we verder kunnen met de woningbouwontwikkeling.

We gaan de komende tijd aan de slag met de vervolgstappen zoals het selecteren van een ontwikkelaar die de woningen gaat bouwen. Zodra bekend is welke ontwikkelaar deze bouwwerkzaamheden gaat verrichten zal het terrein geschikt gemaakt worden voor het bouwen van de woningen.

Inschrijven

We merken dat er veel vragen zijn over de mogelijkheid om in te schrijven voor de woningen. Dit wordt pas mogelijk nadat er een ontwikkelaar is geselecteerd die de woningen gaat bouwen en verkopen. Het inschrijven zal in ieder geval niet voor de zomer van 2023 mogelijk zijn. De verkoop van de woningen kondigen we aan via onze gemeentelijke communicatiekanalen.

Volg het project via de BouwApp

Wij houden u graag zo goed mogelijk op de hoogte van de werkzaamheden. Dit doen we onder andere via de BouwApp. Via deze app ontvangt u via uw telefoon de updates en blijft u op de hoogte van de laatste stand van zaken.  

De app kunt u gratis en zonder verplichtingen downloaden:  

 • Download de BouwApp in de Playstore van Google of de Appstore van Apple 
 • Zoek het project: Teylerspark fase 2 
 • Voeg het project toe aan uw favorieten (‘volgen’) .  

U krijgt een melding zodra we een update plaatsen.  

Meer informatie

Wij houden u van actuele ontwikkelingen binnen het project Teylerspark II op de hoogte via deze pagina en de BouwApp. Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Richard Bosboom via info@nieuwkoop.nl of telefonisch via 14 0172.

Heeft u gevonden wat u zocht?