Planning

 1. Afgerond: Fase 1 Planverkenning -

  Voorbereidingskrediet

 2. Afgerond: Fase 2 Initiatieffase -

  Raadsbesluit startnotitie Teylerspark fase 2 Nieuwveen

 3. Afgerond: Fase 3 Definitiefase -

  Stedenbouwkundige randvoorwaarden

 4. Afgerond: Fase 4 Ontwerpfase -

  Het stedenbouwkundig plan is vastgesteld door de gemeenteraad. (8 juli 2021)

  Het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad. (23 juni 2022)

 5. Momenteel bezig: Fase 5 Voorbereidingsfase -

  - Het bestemmingsplan is onherroepelijk (definitief) (september 2022)

  - De procedure tot grondverkoop is afgerond en er is een overeenkomst gesloten met de projectontwikkelaar (augustus 2023)

  - De projectontwikkelaar maakt het ontwerp van de wijk definitief 

  - Omgevingsvergunningsprocedure door projectontwikkelaar – 4e kwartaal 2023 

  - Bouwrijp maken van het gebied door de gemeente – eind 2023/ begin 2024 

 6. Nog te doen: Fase 6 Realisatiefase

  Volgt

 7. Nog te doen: Fase 7 Nazorgfase

  Volgt

Locatie

Op de locatie Teylerspark fase II in Nieuwveen komen circa 61 koopwoningen voor jongeren en starters. Zo bieden we jongeren en starters de mogelijkheid om een betaalbare woning in de gemeente te kopen. De locatie ligt ten westen van Teylerspark fase I en ten noorden van de Schilkerweg. Het plangebied is aangegeven met een rode lijn op de kaart in de bijlage. In het gebied buiten de rode lijn (richting de Schilkerweg) wordt een Park ontwikkeld. Op een later moment kunnen inwoners meedenken over de inrichting van het park.

Stedenbouwkundig plan

Een eerste belangrijke stap voor een woningbouwontwikkeling is het maken van een stedenbouwkundig plan. In dit plan staat onder andere waar de bebouwing moet komen, waar er parkeerplaatsen komen en wat voor woningtypen er komen. Begin 2021 konden inwoners meedenken over drie varianten voor dit plan. Op basis hiervan is een nieuwe variant gemaakt. De gemeenteraad heeft op 8 juli 2021 ingestemd met dit stedenbouwkundig plan (hieronder te downloaden). Het gaat voor deze locatie onder andere over appartementen, tiny houses, rug aan rug woningen, en tweelaagse rijwoningen.

Bestemmingsplan

Na de vaststelling van het stedenbouwkundig plan volgt het maken van een bestemmingsplan. In een bestemmingsplan staat waar grond voor gebruikt mag worden. Het stedenbouwkundig plan is hiervoor het uitgangspunt. De bestemmingsplanprocedure is doorlopen. Het bestemmingsplan is sinds september 2022 definitief (onherroepelijk).

Ontwikkelaar

De afgelopen maanden zijn we bezig geweest met het selecteren van een ontwikkelaar die de woningen gaat bouwen. Na een openbare grondverkoop hebben Van Daalen Bouw en Ontwikkeling  en de gemeente op 22 augustus 2023 de overeenkomst getekend voor de woningbouwlocatie Teylerspark II. Hiermee gaat de samenwerking officieel van start. Van Daalen Bouw en Ontwikkeling gaat de woningen bouwen.

De komende tijd worden er voorbereidingen gedaan voor de bouw van de woningen. Zo wordt onder andere het terrein geschikt gemaakt. We verwachten dat de bouw van de woningen na de zomer van 2024 start.

Inschrijven

We merken dat er veel vragen zijn over de mogelijkheid om in te schrijven voor de woningen. Inschrijven voor de woningen is nog niet mogelijk. Zodra er meer informatie bekend is over de verkoop communiceren we hierover via de gemeentelijke communicatiekanalen.

Volg het project via de BouwApp

Wij houden u graag zo goed mogelijk op de hoogte van de werkzaamheden. Dit doen we onder andere via de BouwApp. Via deze app ontvangt u via uw telefoon de updates en blijft u op de hoogte van de laatste stand van zaken.  

De app kunt u gratis en zonder verplichtingen downloaden:  

 • Download de BouwApp in de Playstore van Google of de Appstore van Apple 
 • Zoek het project: Teylerspark fase 2 
 • Voeg het project toe aan uw favorieten (‘volgen’) .  

U krijgt een melding zodra we een update plaatsen.  

Meer informatie

Wij houden u van actuele ontwikkelingen binnen het project Teylerspark II op de hoogte via deze pagina en de BouwApp. Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Richard Bosboom via info@nieuwkoop.nl of telefonisch via 14 0172.

Heeft u gevonden wat u zocht?