Op de locatie Teylerspark fase II in Nieuwveen komen circa 61 koopwoningen voor jongeren en starters. Zo bieden we jongeren en starters de kans om een betaalbare woning in de gemeente kopen.  

Locatie 

De locatie ligt ten westen van Teylerspark fase I en ten noorden van de Schilkerweg. Het plangebied is aangegeven met een rode lijn (zie kaart hieronder). De rode lijn op de kaart markeert het gebied waarbinnen er gebouwd mag worden. Buiten de rode lijn is geen bebouwing mogelijk, maar kunnen er wel parkeerplaatsen worden aangelegd. Verder wordt in het gebied buiten de rode lijn (richting de Schilkerweg) een Park ontwikkeld. 

Stedenbouwkundig plan 

Een eerste belangrijke stap is het maken van een stedenbouwkundig plan. In dit plan staat onder andere waar de bebouwing moet komen, waar er parkeerplaatsen komen en wat voor woningtypen er komen. Begin dit jaar konden inwoners meedenken over drie varianten voor dit plan. Op basis hiervan is een nieuwe variant gemaakt. De gemeenteraad heeft op 8 juli jl. ingestemd met dit stedenbouwkundig plan (hieronder te downloaden). Het gaat voor deze locatie onder andere over appartementen, tiny houses, rug aan rug woningen, en tweelaagse rijwoningen.   

Bestemmingsplan

Doordat het stedenbouwkundig plan definitief is vastgesteld, is de volgende stap het maken van een bestemmingsplan. In een bestemmingsplan staat waar grond voor gebruikt mag worden. Het stedenbouwkundig plan is hiervoor het uitgangspunt. Inmiddels is het ontwerpbestemmingsplan gereed en heeft het college van burgemeester en wethouders op 22 februari besloten dit plan zes weken ter inzage te leggen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf donderdag 3 maart tot en met woensdag 13 april ter inzage gelegen. Iedereen is op dat moment in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. Een volgende stap is dat het college een voorstel aan de gemeenteraad stuurt over de vaststelling van het bestemmingsplan. Wij verwachten dat het bestemmingsplan voor de zomer door de gemeenteraad wordt behandeld.

Heeft u gevonden wat u zocht?