Ook in Woerdense Verlaat komt een Integraal Kindcentrum (IKC). In een IKC werken organisaties samen aan onderwijs, opvang, opvoeding en ondersteuning voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Daarnaast is een IKC ook een ontmoetingsplek voor jong en oud in het dorp. In het IKC in Woerdense Verlaat krijgen in ieder geval basisschool De Meent, Kinderdagverblijf Polderpret en Vereniging Beatrix een plek, daarnaast komt er een gymzaal bij het IKC. De locatie voor het IKC is de huidige locatie van het verenigingsgebouw Beatrix. Na opening van het IKC is er woningbouw gepland op de oude schoollocatie. 

foto: Kleissen bouwmanagement en advies

Bouwheerovereenkomst

Met schoolbestuur SPCO Groene Hart hebben we de afspraken over de ontwikkeling van een basisschool binnen het IKC vastgelegd in een overeenkomst. Dit wordt ook wel een bouwheerovereenkomst genoemd. Op 7 oktober 2022 werd deze overeenkomst ondertekend door Jaap Broekman, bestuurder van SPCO Groene Hart en Tom de Kleer, wethouder van de gemeente Nieuwkoop.

Stedenbouwkundig kader

Een van de eerste stappen in de ontwikkeling van een nieuw IKC in Woerdense Verlaat is het opstellen van de ruimtelijke kaders. Dit wordt een stedenbouwkundig kader genoemd. Het geeft aan waar het gebouw kan komen en wat de maximale bouwmassa kan zijn. Dit kader is in nauwe samenspraak met de gebruikers van IKC Woerdense Verlaat (school, kinderopvang en Vereniging Beatrix) en de dorpsraad, direct omwonenden en overige inwoners opgesteld. Het gebouw komt op vrijwel dezelfde plek als het huidige Beatrixgebouw. Zo is er voldoende buitenruimte met een goede zonligging. Binnen het kader is voldoende flexibiliteit ingebouwd om de keuze te kunnen maken tussen een gebouw dat volledig éénlaags, volledig tweelaags of gedeeltelijk tweelaags is. Op de huidige locatie van De Meent komen kleine betaalbare koop-eengezinswoningen en kleine koopappartementen. Het kader biedt ruimte voor maximaal 14 woningen.

Programma van Eisen

De komende tijd gaan de vaste gebruikers van het IKC, basisschool De Meent, kinderopvang Polderpret en Vereniging Beatrix, onder begeleiding met elkaar aan de slag om een Programma van Eisen voor het gebouw op te stellen. In het Programma van Eisen leggen de gebruikers met elkaar vast welke ruimtes er in het IKC komen, hoe groot die ruimtes zijn en op welke manier de ruimtes worden gebruikt. Het Programma van Eisen geeft input aan de toekomstige architect om een passend gebouw te kunnen ontwerpen.

Het vervolg

Nadat het Programma van Eisen is vastgesteld gaan we aan de slag met de selectie van een architect. De architect ontwerpt samen met de gebruikers een gebouw waarin zij optimaal kunnen (samen)werken. De gemeente organiseert avonden om het ontwerp aan omwonenden en inwoners van Woerdense Verlaat te laten zien en reacties op te halen. Uiteindelijk komt er een gebouw dat past in het dorp en het hart vormt van Woerdense Verlaat. Het ontwerpproces, de selectie van een bouwer en de start van de bouw duurt volgens de huidige planning tot het vierde kwartaal van 2024. Eind dit jaar/begin volgend jaar starten we een nieuwe bestemmingsplanprocedure om de ontwikkeling van IKC Woerdense Verlaat en de woningbouw op de locatie van basisschool De Meent mogelijk te maken. Halverwege 2023 moet dit bestemmingsplan zijn vastgesteld. We streven op dit moment naar een opening van het IKC in het vierde kwartaal van 2025.

foto: Kleissen bouwmanagement en advies

Op de hoogte

Inwoners van Woerdense Verlaat informeren we over het project via onder andere deze huis-aan-huis nieuwsbrief. Daarnaast houden we inloopavonden bij belangrijke stappen, zoals een eerste ontwerp. Voor mensen die direct naast het IKC wonen organiseren we regelmatig aparte bijeenkomsten. Hiervoor ontvangen zij een persoonlijke uitnodiging.

Heeft u gevonden wat u zocht?