Planning

 1. Afgerond: Startnotitie Herontwikkeling 'NK' voormalig locatie Ashram College -

  De startnotitie werd vastgesteld op 6 februari 2020.

 2. Afgerond: Voorontwerp Bestemmingsplan Lindelaan -

  Het voorontwerp Bestemmingsplan Lindelaan inclusief stedenbouwkundige visie & regels heeft van 20 mei tot en met 23 juni 2021 ter inzage gelegen.

 3. Afgerond: Ontwerp bestemmingsplan Lindelaan -

  Het ontwerp bestemmingsplan Lindelaan met bijbehorend ontwerpbesluit hogere waarden heeft van 4 november tot en met 16 december 2021 ter inzage gelegen. 

 4. Afgerond: Besluitvormende raadsvergadering -

  Gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast.

 5. Nog te doen: Selectieprocedure bouwende ontwikkelaar -

  Voor het project wordt een ontwikkelaar gezocht.

 6. Nog te doen: Bouwrijp maken -

  Naar verwachting kan er in juli gestart worden met het bouwrijp maken van de locatie.  

 7. Nog te doen: Bouw van de woningen -

  Als alles volgens plan verloopt kan er in september 2023 gestart worden met de bouw.  

 8. Nog te doen: Woonrijp maken -

  We hopen december 2023 te kunnen starten met het woonrijp maken van de nieuwe wijk. 

 9. Nog te doen: Oplevering woningen -

  We verwachten dat de woningen in april 2024 kunnen worden opgeleverd. 

Wat gaat er gebeuren?

Nu het Ashram College naar het nieuwe gebouw aan de Achterweg is verhuisd, kunnen we starten met de herontwikkeling van de oude locatie. Binnen de gemeente is veel vraag naar (betaalbare) woningen, daarom willen we op deze locatie maximaal 65 appartementen bouwen. De doelgroep voor deze woningen zijn jongeren (starters) en ouderen, verdeeld over sociale huur, midden huur, goedkope koop en betaalbare koop. Met deze invulling sluiten we aan op het doelgroepenbeleid van de gemeente Nieuwkoop (zoals vastgesteld in de doelgroepenverordening). 

Stand van zaken

Bestemmingsplan

Het geldende bestemmingsplan liet woningbouw niet toe op deze locatie. Om de bouw van woningen mogelijk te maken, moest een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld door de gemeenteraad.  De hele procedure tot een nieuw bestemmingsplan is inmiddels doorlopen. De gemeenteraad heeft op 3 februari 2022 het bestemmingsplan vastgesteld. Vervolgens is het vastgestelde bestemmingsplan zes weken ter inzage gelegd. Eenieder had de gelegenheid om beroep in te stellen. Hiervan is geen gebruik gemaakt. Daarmee is het bestemmingsplan nu onherroepelijk. 

Het plangebied en de direct omgeving
Sloop Ashram College

De sloopwerkzaamheden van het voormalig Ashram College zijn in de periode januari tot en met maart uitgevoerd door de aannemer VSM-sloopwerken. Na afronding van deze werkzaamheden is het terrein tijdelijk ingezaaid met gras. Op dit moment zijn wij gestart met het vinden van een ontwikkelaar die de maximaal 65 woningen gaat bouwen. Zodra bekend is welke ontwikkelaar deze bouwwerkzaamheden gaat verrichten zal het terrein geschikt gemaakt worden voor het bouwen van de woningen.

Voormalig Ashramcollege
Het voormalige Ashram College

Meer informatie

We houden u van de actuele ontwikkelingen binnen het project Lindelaan op de hoogte via deze pagina. Heeft u vragen over dit project, stuur dan een e-mail naar lindelaan@nieuwkoop.nl.

Volg het project via de BouwApp

Wij houden u graag zo goed mogelijk op de hoogte van de werkzaamheden. Dit doen we onder andere via de BouwApp. In deze app leest u de laatste stand van zaken:

 • Download de BouwApp gratis in de Playstore van Google of de Appstore van Apple.
 • Zoek het project: Lindelaan Nieuwkoop
 • Voeg het project toe aan uw favorieten. U krijgt een melding als we een update plaatsen.
Logo van de bouwapp

Heeft u gevonden wat u zocht?