Wat gaat er gebeuren?

Nu het Ashram College naar het nieuwe gebouw aan de Achterweg is verhuisd, kunnen we starten met de herontwikkeling van de oude locatie. Binnen de gemeente is veel vraag naar (betaalbare) woningen, daarom willen we op deze locatie maximaal 65 appartementen bouwen. De doelgroep voor deze woningen zijn jongeren (starters) en ouderen, verdeeld over sociale huur, midden huur, goedkope koop en betaalbare koop. Met deze invulling sluiten we aan op het doelgroepenbeleid van de gemeente Nieuwkoop (zoals vastgesteld in de doelgroepenverordening). 

Stand van zaken

Bestemmingsplan

Het geldende bestemmingsplan laat woningbouw niet toe op deze locatie. Om de bouw van woningen mogelijk te maken, moet een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld door de gemeenteraad.  

Het ontwerp bestemmingsplan heeft van 4 november 2021 tot en met 16 december 2021 ter inzage gelegen. Eenieder heeft in deze periode de kans gehad om een zienswijze in te dienen. Vervolgens is het nieuwe bestemmingsplan op 20 januari 2022 behandeld in de meningsvormende raadsvergadering en is het vastgesteld in de besluitvormende raadsvergadering van 3 februari 2022. Het vastgestelde bestemmingsplan en het bijbehorende besluit hogere waarden heeft vanaf donderdag 17 februari tot en met woensdag 30 maart 2022 (zes weken) ter inzage gelegen. In deze periode is eenieder in de gelegenheid gesteld om een beroep in te dienen. Er is geen beroep ingesteld en het bestemmingsplan is nu onherroepelijk. 

Het plangebied en de direct omgeving
Sloop Ashram College

De aannemer, VSM-sloopwerken, is in de eerste week van januari 2022 begonnen met de voorbereidingen voor de sloop van het voormalig Ashram College. Voordat de daadwerkelijke sloop kon plaatsvinden heeft de aannemer eerst het asbest moeten verwijderen. Dit is zorgvuldig gebeurd waardoor de sloop nu echt kan starten. De verwachting is dat de sloopwerkzaamheden half maart afgerond zullen zijn. Wanneer de sloop klaar is, wordt het terrein ingezaaid met gras. Zodra er meer bekend is over de ontwikkelaar, zullen de eerste kabels en leidingen worden gelegd.   

Voormalig Ashramcollege
Het voormalige Ashram College

Start voorselectieprocedure Project Lindelaan

Voor project Lindelaan in Nieuwkoop zijn wij op zoek naar een bouwende ontwikkelaar die samen met ons de locatie Lindelaan 2 in Nieuwkoop wilt herontwikkelen tot een woningbouwlocatie en daarmee een deel van onze woningbouwopgave te realiseren. Daarom zijn wij gestart met de planselectie met concurrentiegerichte dialoog. Met dit project bieden wij bouwende ontwikkelaars de kans om met een aansprekende, haalbare en toekomstbestendige invulling te komen voor deze ontwikkeling. Vanwege de sociale opgave welke in het plan is opgenomen, wordt in deze ontwikkeling samengewerkt met de woningcorporatie Woningstichting Nieuwkoop (WSN).

Heeft u interesse en een plan die bij onze ambities past? Deel dan uiterlijk donderdag 1 juli 2022 om 23.45 uur uw inschrijving voor deze opgave. De planselectieprocedure voeren we uit samen met Akro Consult. Voor vragen of documenten over deze planselectie kunt u bij Akro Consult terecht via Akro Consult Tender Platform.

Meer informatie

We houden u van de actuele ontwikkelingen binnen het project Lindelaan op de hoogte via deze pagina. Heeft u vragen over dit project, stuur dan een e-mail naar lindelaan@nieuwkoop.nl.

Volg het project via de BouwApp

Wij houden u graag zo goed mogelijk op de hoogte van de werkzaamheden. Dit doen we onder andere via de BouwApp. In deze app leest u de laatste stand van zaken:

 • Download de BouwApp gratis in de Playstore van Google of de Appstore van Apple.
 • Zoek het project: Lindelaan Nieuwkoop
 • Voeg het project toe aan uw favorieten. U krijgt een melding als we een update plaatsen.
Logo van de bouwapp

Planning

 1. Afgerond: Startnotitie Herontwikkeling 'NK' voormalig locatie Ashram College -

  De startnotitie werd vastgesteld op 6 februari 2020.

 2. Afgerond: Voorontwerp Bestemmingsplan Lindelaan -

  Het voorontwerp Bestemmingsplan Lindelaan inclusief stedenbouwkundige visie & regels heeft van 20 mei tot en met 23 juni 2021 ter inzage gelegen.

 3. Afgerond: Ontwerp bestemmingsplan Lindelaan -

  Het ontwerp bestemmingsplan Lindelaan met bijbehorend ontwerpbesluit hogere waarden heeft van 4 november tot en met 16 december 2021 ter inzage gelegen. 

 4. Nog te doen: Besluitvormende raadsvergadering -

  Gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast.

 5. Nog te doen: Selectieprocedure bouwende ontwikkelaar

  Voor het project wordt een ontwikkelaar gezocht.

Heeft u gevonden wat u zocht?