Ook in Langeraar komt een Integraal Kindcentrum (IKC). In een IKC werken organisaties samen aan onderwijs, opvang, opvoeding en ondersteuning voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Daarnaast is een IKC ook een ontmoetingsplek voor jong en oud in het dorp. In het IKC in Langeraar krijgen in ieder geval basisschool Aeresteijn en Stichting Kinderopvang Liemeer een plek, daarnaast komt er een gymzaal bij het IKC. Verder onderzoeken we hoe ook verenigingen gebruik kunnen maken van ruimten in het IKC.

Locatie voor het IKC

De gemeente heeft  onderzoek gedaan naar de meest geschikte locatie voor het IKC. Er waren twee mogelijkheden, de huidige locatie van basisschool Aeresteijn en het nog lege terrein naast voetbalvereniging Altior. De dorpsraad Rondom De Plassen heeft  een enquête gehouden onder inwoners van Langeraar en Papenveer. Uit deze enquête bleek dat veel inwoners een voorkeur hebben voor de huidige schoollocatie. Op basis van deze voorkeur en het onderzoek van de gemeente, heeft de gemeenteraad besloten om het IKC in Langeraar te bouwen op de huidige locatie van basisschool Aeresteijn. De grootste voordelen van deze locatie zijn de centrale ligging in het dorp en de verkeersveiligheid in het gebied. Het IKC kan daarnaast ook bijdragen aan een levendig centraal gebied in het dorp.

Samenwerking binnen het IKC

Binnen de muren van het IKC werken Stichting Kinderopvang Liemeer en basisschool Aeresteijn straks nog meer en gemakkelijker samen dan ze nu al doen. Met als doel: er met elkaar, in samenspel met de ouders, voor zorgen dat een kind zich vloeiend kan ontwikkelen, via één doorgaande lijn. Steeds voor ogen houden dat een kind zich veilig en gezien moet kunnen voelen. Medewerkers leren elkaar goed kennen omdat ze binnen hetzelfde gebouw werken. Ze komen elkaar vaak tegen, spreken elkaar makkelijk aan, de lijntjes zijn kort. Via dit soort ‘gang-gesprekken’ kunnen er snel dingen worden uitgewisseld zonder vergaderingen of formele bijeenkomsten te beleggen. De ruimtes grenzen aan elkaar en dat heeft grote voordelen. Een peuter die wat langer nodig heeft om te wennen in de kleuterklas, kan daar af en toe een extra uurtje meedraaien. Of een kleuter voor wie hele dagen in groep 1 nog te intensief en te spannend zijn, mag af en toe nog even terug naar zijn peutergroep om bij te komen.

Een naam voor het IKC

De medewerkers van het IKC kijken heel erg uit naar het nieuwe gebouw. Hoe het nieuwe IKC gaat heten? Dit is in oktober 2021 feestelijk bekend gemaakt; Kindcentrum De Poel! De Poel is een bekend gegeven in Langeraar en Papenveer. Menigeen heeft wel eens een rondje poel gelopen of erin gezwommen en geniet op deze manier van de mooie natuur die het Groene Hart te bieden heeft. Daarnaast zitten er in de poel vele soorten vissen. Voor het kindcentrum zijn dat alle kinderen, jong en oud, die allemaal hun eigen sprongen mogen maken en zo uiteindelijk de poel kunnen verlaten, op naar de wijde wereld.  De huidige namen van kinderopvang, buitenschoolse opvang en basisschool blijven gewoon bestaan: de nieuwe naam gaat gelden als aanduiding voor het IKC.

Stedenbouwkundig kader

Het stedenbouwkundig kader is inmiddels vastgesteld. In het stedenbouwkundig kader staat een advies over de beste positie en maximale hoogte van het gebouw, hoe het verkeer en parkeren het best georganiseerd kan worden en hoe het gebouw het beste aansluit op de omgeving. Dit advies wordt daarna gebruikt door de architect bij het ontwerp van het gebouw.

Volgende stap

Gemeente Nieuwkoop, basisschool Aeresteijn en Stichting Kinderopvang Liemeer hebben een architect geselecteerd voor het nieuwe Integraal Kindcentrum De Poel in Langeraar.

De keuze is gevallen op DAT architecten. Een bedrijf dat veel ervaring heeft met het ontwerpen van dit soort gebouwen. Architect Desiree Vermeer: “We zijn blij dat we op deze mooie plek in Langeraar een nieuw kindcentrum mogen ontwerpen. Samen met de gemeente en de gebruikers gaan we voor een flexibel, duurzaam gebouw. Een gebouw voor nu maar ook voor de toekomst.” Inmiddels is het Voorlopig Ontwerp afgerond en wordt er gewerkt aan het Definitief Ontwerp. Dit gebeurt in een bouwteam. Dit bouwteam bestaat uit de gebruikers, architect en overige adviseurs, de beoogde bouwer Vink Bouw uit Nieuwkoop en installateur Vink Installatie Groep uit Roelofarendsveen.

Communicatie

Inwoners van Langeraar en Papenveer informeren we over het project via onder andere een huis-aan-huis nieuwsbrief. 

Daarnaast organiseren we inloopavonden bij belangrijke stappen. Voor mensen die direct naast het IKC wonen organiseren we regelmatig aparte bijeenkomsten. Hiervoor ontvangen zij een persoonlijke uitnodiging. Daarnaast plaatsen we regelmatig nieuws over het IKC in Langeraar op deze website.

Tenslotte kunt u meedenken over de ontwikkeling van het IKC Langeraar via Denk Mee Nieuwkoop.

Heeft u gevonden wat u zocht?