Ook in Nieuwveen komt een Integraal Kindcentrum (IKC). In een IKC werken organisaties samen aan onderwijs, opvang, opvoeding en ondersteuning voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Daarnaast is een IKC ook een ontmoetingsplek voor jong en oud in het dorp. In het IKC in Nieuwveen krijgen in ieder geval basisschool De Veenvogel en Stichting Kinderopvang Liemeer een plek,  daarnaast komt er een sportzaal en multifunctionele ruimte bij het IKC waar allerlei verenigingen gebruik van kunnen maken.

Locatie voor het IKC

De gemeente heeft in de afgelopen periode onderzoek gedaan naar de meest geschikte locatie voor het IKC. Er waren vier mogelijke locaties. Twee locaties lagen in het gebied van de huidige gebouwen van basisschool De Veenvogel en zalencentrum De Ringkant. Een derde locatie was een stuk grond in De Verwondering. Dit ligt aan de Laan der Verwondering, aan de noordkant van het Zuidereiland. Een vierde locatie was aan de W.P. Speelmanweg op het terrein van voetbalvereniging Nicolaas Boys. Het IKC zou dan op de plek van het voorste voetbalveld komen, het voetbalveld zou naar de achterkant van het terrein worden verplaatst.

Naar de voor- en nadelen van de vier verschillende locaties is uitgebreid onderzoek gedaan, in de vorm van een maatschappelijke kosten baten analyse. Ook konden inwoners van Nieuwveen hun reactie geven via Denk Mee Nieuwkoop en tijdens een informatieavond over de locatiekeuze op 20 april 2022.

De gemeenteraad heeft besloten om het nieuwe IKC te laten bouwen op de locatie van De Ringkant en het kleinere gebouw van De Veenvogel. Leerlingen van De Veenvogel gaan tijdens de bouw gebruik maken van het vroegere gebouw van De Tamboerijn, daarnaast komen er een paar tijdelijke klaslokalen achter het schoolgebouw.

Een naam voor het IKC

Wethouder Tom de Kleer onthulde 23 februari 2023, samen met de partners van basisschool De Veenvogel en Stichting Kinderopvang Liemeer, de naam voor het Integrale Kindcentrum in Nieuwveen. Op basis van veel inzendingen is gekozen voor IKC Het Veen. De korte, stoere naam verwijst naar Nieuwveen en past bij de geschiedenis van het dorp. Daarbij is Het Veen een naam die breed ingezet kan worden voor het hele IKC en haar vele functies.

Stedenbouwkundig kader

Het stedenbouwkundig kader voor IKC Het Veen in Nieuwveen is in concept klaar. Voor omwonenden van het IKC zijn twee bijeenkomsten georganiseerd.  Op basis van input van omwonenden is het plan aangepast en aangescherpt. Het plan wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. In het stedenbouwkundig kader staat een advies over de beste positie en maximale hoogte van het gebouw, hoe het verkeer en parkeren het best georganiseerd kan worden en hoe het gebouw het beste aansluit op de omgeving. Dit advies wordt daarna gebruikt door de architect bij het ontwerp van het gebouw.

KAW architecten gaan IKC Het Veen ontwerpen

Wethouder Tom de Kleer tekende 25 januari het contract met Mark Koopman van KAW architecten voor de ontwerpopdracht van IKC Het Veen. Gemeente, school en kinderopvang hebben KAW architecten geselecteerd vanwege hun aansprekende visie op het gebouw en de omgeving. Zij sluiten goed aan op alles wat al bedacht was in het programma van eisen en het stedenbouwkundig kader.

Het vervolg

De komende maanden gaan we aan de slag met het ontwerp van het gebouw. In eerste instantie met de vaste gebruikers van het IKC, daarna volgen sessies met de gebruikers van de sportzaal en multifunctionele ruimte en met omwonenden van het IKC. Wanneer er een duidelijk beeld is van hoe het gebouw eruit komt te zien, zullen we ook een informatieavond organiseren voor alle inwoners van Nieuwveen en overige belangstellenden. Daarnaast gaan we aan de slag met een wijziging van het bestemmingsplan voor het gebied, gebaseerd op het stedenbouwkundig kader.

Een verdere planning is op dit moment nog lastig te bepalen en hangt af van verschillende factoren. We streven op dit moment naar een opening van het IKC na de zomer van 2026.

Communicatie

Inwoners van Nieuwveen informeren we over het project via onder andere een huis-aan-huis nieuwsbrief. Daarnaast organiseren we inloopavonden bij belangrijke stappen. Ouders worden ook via De Veenvogel en SKL regelmatig geïnformeerd over de voortgang. Voor mensen die direct naast het IKC wonen organiseren we regelmatig aparte bijeenkomsten. Hiervoor ontvangen zij een persoonlijke uitnodiging. Daarnaast plaatsen we regelmatig nieuws over het IKC in Nieuwveen op deze website. 

Tenslotte kunt u meedenken over de ontwikkeling van het IKC Nieuwveen via Denk Mee Nieuwkoop. 

Logo Denk mee