Ook in Nieuwveen komt een Integraal Kindcentrum (IKC). In een IKC werken organisaties samen aan onderwijs, opvang, opvoeding en ondersteuning voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Daarnaast is een IKC ook een ontmoetingsplek voor jong en oud in het dorp. In het IKC in Nieuwveen krijgen in ieder geval basisschool De Veenvogel en Stichting Kinderopvang Liemeer een plek,  daarnaast komt er een sportzaal en multifunctionele ruimte bij het IKC waar allerlei verenigingen gebruik van kunnen maken.

Locatie voor het IKC

De gemeente heeft in de afgelopen periode onderzoek gedaan naar de meest geschikte locatie voor het IKC. Er waren vier mogelijke locaties. Twee locaties lagen in het gebied van de huidige gebouwen van basisschool De Veenvogel en zalencentrum De Ringkant. Een derde locatie was een stuk grond in De Verwondering. Dit ligt aan de Laan der Verwondering, aan de noordkant van het Zuidereiland. Een vierde locatie was aan de W.P. Speelmanweg op het terrein van voetbalvereniging Nicolaas Boys. Het IKC zou dan op de plek van het voorste voetbalveld komen, het voetbalveld zou naar de achterkant van het terrein worden verplaatst.

Naar de voor- en nadelen van de vier verschillende locaties is uitgebreid onderzoek gedaan, in de vorm van een maatschappelijke kosten baten analyse. Ook konden inwoners van Nieuwveen hun reactie geven via Denk Mee Nieuwkoop en tijdens een informatieavond over de locatiekeuze op 20 april 2022.

De gemeenteraad heeft besloten om het nieuwe IKC te laten bouwen op de locatie van De Ringkant en het kleinere gebouw van De Veenvogel. Leerlingen van De Veenvogel gaan tijdens de bouw gebruik maken van het vroegere gebouw van De Tamboerijn, daarnaast komen er een paar tijdelijke klaslokalen achter het schoolgebouw.

 Een naam voor het IKC

Wethouder Tom de Kleer onthulde 23 februari 2023, samen met de partners van basisschool De Veenvogel en Stichting Kinderopvang Liemeer, de naam voor het Integrale Kindcentrum in Nieuwveen. Op basis van veel inzendingen is gekozen voor IKC Het Veen. De korte, stoere naam verwijst naar Nieuwveen en past bij de geschiedenis van het dorp. Daarbij is Het Veen een naam die breed ingezet kan worden voor het hele IKC en haar vele functies.

Hoe gaan we nu verder?

Nu de locatie bekend is, starten we met de voorbereiding voor het ontwerpen van een nieuw gebouw voor het IKC. Een eerste stap is het maken van een stedenbouwkundig kader. In het stedenbouwkundig kader staat een advies over de beste positie en maximale hoogte van het gebouw, hoe het verkeer en parkeren het best georganiseerd kan worden en hoe het gebouw het beste aansluit op de omgeving. Dit advies wordt daarna gebruikt door de architect bij het ontwerp van het gebouw. We nodigen direct omwonenden van het IKC uit om hier hun ideeën over mee te geven.

Een verdere planning is op dit moment nog lastig te bepalen en hangt af van verschillende factoren. We streven op dit moment naar een opening van het IKC na de zomer van 2026.

Communicatie

Inwoners van Nieuwveen informeren we over het project via onder andere deze huis-aan-huis nieuwsbrief. Daarnaast organiseren we inloopavonden bij belangrijke stappen. Ouders worden ook via De Veenvogel en SKL regelmatig geïnformeerd over de voortgang. Voor mensen die direct naast het IKC wonen organiseren we regelmatig aparte bijeenkomsten. Hiervoor ontvangen zij een persoonlijke uitnodiging. Daarnaast plaatsen we regelmatig nieuws over het IKC in Nieuwveen op deze website. 

Tenslotte kunt u meedenken over de ontwikkeling van het IKC Nieuwveen via Denk Mee Nieuwkoop. 

Logo Denk mee