De kleine verwondering

Planning

 1. Nog te doen: Fase 1 Planverkenning -

  Raadsbesluit ’Verkenningsstudie: Nieuwveen, De Kleine Verwondering’ en de notitie ‘De Kleine Verwondering, Uitgangspunten en resultaat verkenningsstudie mogelijkheden woningbouw’.

 2. Momenteel bezig: Fase 2 Initiatieffase -

  Verkennende onderzoeken (planning: juli t/m oktober 2024)

  Participatie met omwonenden en andere belanghebbenden (planning: september t/m december 2024)

  Opstellen van de startnotitie en besluitvorming door de raad (planning: juli 2024 t/m juni 2025

 3. Nog te doen: Fase 3 definitiefase

  Volgt

 4. Nog te doen: Fase 4 Ontwerpfase

  Volgt

 5. Nog te doen: Fase 5 Voorbereidingsfase

  Volgt

 6. Nog te doen: Fase 6 Realisatiefase

  Volgt

 7. Nog te doen: Fase 7 Nazorgfase

  Volgt

Wat gaat er gebeuren?

Binnen de kern Nieuwveen hebben we in de buurt van De Verwondering en Teylerspark II nog vijf percelen in eigendom die we kunnen ontwikkelen. Afgelopen maanden hebben wij samen met Imoss, een ontwerp- en adviesbureau voor stedenbouw, landschap en buitenruimte, onderzocht wat er mogelijk is op die percelen. Het ontwikkelen van deze percelen kan namelijk op verschillende manieren, passend bij de signalen uit de omgeving en rekening houdend met landelijke en regionale afspraken en lokaal beleid. Daarnaast hebben we gekeken naar een goede verbinding met de (toekomstige) bestaande locaties en een goede overgang tussen dorp en landschap. De mogelijke ontwikkeling van deze vijf percelen noemen we het project ‘De Kleine Verwondering’. Op onderstaande afbeelding zijn de vijf percelen rood gearceerd.

De ontwikkelmogelijkheden hebben we beschreven in een zogenoemde verkenningsstudie. Hierin staan verschillende scenario’s voor woningbouw voor verschillende doelgroepen, eventueel gecombineerd met bijvoorbeeld een groter gezondheidscentrum, hospice of kinderdagopvang. De verkenningsstudie is voorgelegd aan de gemeenteraad en vastgesteld in de besluitvormende raadsvergadering van 6 juni 2024. Met dit besluit geeft de gemeenteraad een richtinggevend kader met betrekking tot het gewenste woningbouw en/of maatschappelijk programma voor het project De Kleine Verwondering. We gebruiken dit kader tijdens de initiatieffase.

Initiatieffase

In de initiatief fase voeren we verkennende onderzoeken uit, denk bijvoorbeeld aan een ecologisch onderzoek. Na de zomer starten we met een participatietraject met omwonenden en andere belanghebbenden. Binnen het participatietraject informeren we belanghebbenden en halen we behoeften op, waarbij we verschillende middelen (offline en online) inzetten. De verkenningsstudie en het besluit van de gemeenteraad zijn de basis voor de gesprekken tijdens dat participatietraject.

Wat we na de zomer gaan doen:

 • Presentatie van de zes scenario’s;
 • Ophalen van wensen en aandachtspunten bij onze belanghebbenden;
 • Toetsen van de bij ons bekende behoeften en of de beschikbare locaties geschikt zijn om die behoeften te vervullen.

Meer informatie over het participatietraject volgt op een later moment.

Meer informatie 

We houden u van de ontwikkelingen binnen het project De Kleine Verwondering op de hoogte via deze pagina. Heeft u vragen over dit project, stuur dan een e-mail naar dekleineverwondering@nieuwkoop.nl.