Planning

 1. Afgerond: Startnotitie herontwikkeling Tochtpad Noordeinde -

  Geamendeerd raadsbesluit(externe link) Uitvoering motie gesprek bewoners De Dobbe-De Schinkel Noordeinde d.d. 22 april 2021 

 2. Afgerond: Stedenbouwkundig plan opgesteld

  In het stedenbouwkundig plan staat onder andere waar de bebouwing moet komen, waar er parkeerplaatsen komen en wat voor woningtypen we bouwen.  Het stedenbouwkundig plan vormt de basis voor het op te stellen bestemmingsplan. 

 3. Afgerond: Ontwerp bestemmingsplan ter inzage -

  Het ontwerp bestemmingsplan Noordeinde heeft vanaf vrijdag 11 februari 2022 tot en met donderdag 24 maart ter inzage gelegen.

 4. Afgerond: Meningsvormende raad -

  Meningsvormende raad 

 5. Afgerond: Besluitvormende raad -

  Het bestemmingsplan is 23 juni door de gemeenteraad vastgesteld.

 6. Afgerond: Bestemmingsplan ter inzage -

  Vanaf donderdag 21 juli 2022 t/m donderdag 1 september 2022 ligt het bestemmingsplan ter inzage.

 7. Afgerond: Enquête communicatie- en participatietraject -

  De resultaten van de enquête kunt u teruglezen in de notitie ‘Project Noordeinde resultaten evaluatie communicatie- en participatietraject’.

 8. Nog te doen: Bouwrijp maken

  Wanneer het bestemmingsplan is behandeld door de Raad van State en het bestemminsplan onherroepelijk is, kunnen we gaan starten met het bouwrijp maken van de locatie.

 9. Nog te doen: Bouw van de woningen

  Na het bouwrijp maken kan er gestart worden  met de bouw.

 10. Nog te doen: Woonrijp maken

  Na de bouw wordt het gebied woonrijp gemaakt.

 11. Nog te doen: Oplevering woningen

  Na het woonrijp maken van het gebied kunnen de woningen worden opgeleverd.

Wat gaat er gebeuren? 

Binnen de gemeente Nieuwkoop is een grote behoefte aan betaalbare (huur)woningen, daarom willen we bij de herontwikkeling van Tochtpad-Noordeinde 42 woningen realiseren voor starters, jongeren en ouderen.

Stand van zaken 

Bestemmingsplan 

Het stedenbouwkundig plan Tochtpad-Noordeinde bestaat uit 42 woningen. Goedkope koopappartementen, betaalbare levensloopbestendige koopwoningen, sociale huur, levensloopbestendige woningen en sociale huur studio’s/rug-aan-rugwoningen.

Het stedenbouwkundig plan vormt de basis van het op 23 juni 2022 door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan Tochtpad-Noordeinde. In een bestemmingsplan staat precies aangegeven waarvoor een gebied gebruikt mag worden.

Er is beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan en we wachten op dit moment op de Raad van State. Het bestemmingsplan wordt pas definitief (onherroepelijk) na uitspraak van de Raad van State over het ingestelde beroep. Op 21 augustus 2023 heeft de hoorzitting plaatsgevonden. De uitspraak van de Raad van State wordt binnen 6 weken verwacht. Wilt u op de hoogte worden gehouden wanneer de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak doet in een bepaalde zaak? Dan kun u uw emailadres achterlaten op raadvanstate.nl(externe link). Bij zaaknummer kunt u het volgende nummer gebruiken: 202205148/1.

 

Meer informatie 

We houden u van de actuele ontwikkelingen binnen het project Tochtpad/Noordeinde op de hoogte via deze pagina. Heeft u vragen over dit project, stuur dan een e-mail naar noordeinde@nieuwkoop.nl