Tochtpad Noordeinde

Planning

 1. Afgerond: Fase 2 Initiatieffase -

  Raadsbesluit startnotitie en beschikbaar stellen voorbereidingskrediet herontwikkeling Tochtpad Noordeinde (voormalige locatie De Diamant en de strook langs De Dobbe) - 28 mei 2020

  Raadsbesluit uitvoering motie “gesprek bewoners De Dobbe – De Schinkel Noordeinde” – 22 april 2021

 2. Afgerond: Fase 3 Definitiefase -

  Plan van aanpak participatie (t.b.v. stedenbouwkundig plan) project Noordeinde – 20 april 2021

 3. Momenteel bezig: Fase 4 Ontwerpfase

  Raadsbesluit stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan Tochtpad Noordeinde – 23 juni 2022

  Collegebesluit plan van aanpak evaluatie participatietraject project Noordeinde – 16 augustus 2022

  Collegebesluit resultaten evaluatie communicatie- en participatietraject project Noordeinde – 24 januari 2023

  Beroepsprocedure bestemmingsplan Tochtpad Noordeinde bij Raad van State – Uitspraak 18 december 2023

  Start Tenderprocedure projectontwikkelaar - februari 2024

 4. Nog te doen: Fase 5 Voorbereidingsfase

  Volgt

 5. Nog te doen: Fase 6 Realisatiefase

  Volgt

 6. Nog te doen: Fase 7

  Volgt

Wat gaat er gebeuren? 

Binnen de gemeente Nieuwkoop is een grote behoefte aan betaalbare (huur)woningen, daarom willen we bij de herontwikkeling van Tochtpad-Noordeinde 42 woningen realiseren voor starters, jongeren en ouderen.

Stand van zaken 

Bestemmingsplan 

Het stedenbouwkundig plan Tochtpad-Noordeinde bestaat uit 42 woningen. Goedkope koopappartementen, betaalbare levensloopbestendige koopwoningen, sociale huur, levensloopbestendige woningen en sociale huur studio’s/rug-aan-rugwoningen.

Het stedenbouwkundig plan vormt de basis van het op 23 juni 2022 door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan Tochtpad-Noordeinde. In een bestemmingsplan staat precies aangegeven waarvoor een gebied gebruikt mag worden.

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan was beroep ingesteld. De Raad van State verklaarde de beroepen op 18 december 2023 ongegrond. Het bestemmingsplan is daarbij onherroepelijk. 

Start tenderprocedure

Nu het bestemmingsplan onherroepelijk is, starten we in februari 2024 met een tenderprocedure. In deze procedure gaan we op zoek naar een projectontwikkelaar om de 42 woningen te bouwen. Na deze tenderprocedure werkt de geselecteerde ontwikkelaar samen met de gemeente en de woningcorporatie het ontwerp verder uit om uiteindelijk de woningen te realiseren. 

 

Meer informatie 

We houden u van de actuele ontwikkelingen binnen het project Tochtpad/Noordeinde op de hoogte via deze pagina. Heeft u vragen over dit project, stuur dan een e-mail naar noordeinde@nieuwkoop.nl