De afgelopen maanden werkten de gemeente en Kavel Vastgoed samen aan een plan voor de vernieuwing van het Dorpshart. Veel mensen dachten hierover mee.

Het resultaat van deze samenwerking is een uitdagend masterplan, een helder uitgangspunt voor project Dorpshart. Overige onderwerpen werken we uit in de volgende fase.

Waarom we aan de slag gaan in het centrum

In Ter Aar ontbreekt op dit moment een dorpshart, een prettig verblijfsgebied. Er is nu alleen een boodschappencentrum. Al lange tijd wordt er in Ter Aar en in de rest van de gemeente over de herstructurering van het centrumgebied gesproken. De aanleidingen zijn: 

 • De wens om een onderscheidend centrum met een zo compleet mogelijk aanbod te blijven bieden voor Ter Aar en omgeving.  
 • Sporthal de Vlinder is gesloopt. De braakliggende ruimte vraagt niet alleen om een nieuwe invulling; deze biedt ook de kans om een overkoepelde visie voor het hele centrum te ontwikkelen.  
 • De ontwikkeling van het centrum geeft de mogelijkheid om woningen toe te voegen en komt zo tegemoet aan de grote vraag naar extra woonruimte.  

Wat er tot nu toe is gebeurd

In 2019 heeft de gemeenteraad besloten om een centrumplan op te stellen waarmee het centrumgebied toekomstbestendig wordt en de aantrekkingskracht wordt vergroot. Na diverse ontwerpsessies en verkenningen is voorgesteld om een marktpartij te selecteren. De gemeente is door middel van een partnerselectie op zoek gegaan naar een ontwikkelaar om het centrum van Ter Aar en de Vlinderlocatie gezamenlijk te herontwikkelen. Kavel Vastgoed uit Rijswijk is geselecteerd als partner voor het Dorpshart Ter Aar.

Masterplan

De gemeente en Kavel Vastgoed hebben samen aan een plan voor de vernieuwing van het Dorpshart gewerkt. Veel mensen dachten hierover mee. Op 22 juni 2023 heeft de gemeenteraad het masterplan voor het Dorpshart Ter Aar vastgesteld. Het masterplan is geen vastomlijnd plan, maar biedt een ontwikkelrichting voor het Dorpshart. De uitvoering van het masterplan kan alleen in samenwerking met de winkeliers, vastgoedeigenaren en bewoners die in het centrum wonen.

Het masterplan voor het Dorpshart bestaat onder andere uit:

 • Twee gezellige pleinen en ruimte voor horeca en terras (in de zon)
 • Een mooi winkelrondje, met aan twee kanten winkels
 • Meer ruimte voor evenementen, zoals de kermis en de braderie
 • Twee grote parkeerterreinen bij de supermarkten
 • Sneller een parkeerplek vinden door slimme bewegwijzering naar vrije plekken
 • Groen en water wordt meer zichtbaar en te beleven
 • Genoeg parkeerplaatsen voor huidige en nieuwe bewoners, bezoekers en winkelend publiek 
 • Circa 115 nieuwe appartementen om tegemoet te komen aan de woningvraag in de gemeente Nieuwkoop 

Uitwerking ontwerp Marktplein Dorpshart Ter Aar

De bebouwing tussen de Essenlaan en het huidige Lindenplein is een belangrijk onderdeel van het plan. Na vaststelling van het masterplan zijn we aan de slag gegaan met een ontwerp voor deze bebouwing.

Met inbreng van inwoners uit Ter Aar en de uitgangspunten van het masterplan zijn er vier varianten gemaakt. Tijdens de drukbezochte inloopavond op 5 maart zijn deze varianten getoond en kon iedereen ideeën en aandachtspunten delen. Van 6 tot en met 13 maart was het ook mogelijk om via DenkMee te reageren op de varianten. Daarnaast zijn er gesprekken geweest met omwonenden, bewoners van de Essenlaan en met ondernemers. Een samenvatting van de reacties en de gesprekken is te lezen in het Participatielogboek.

Met alle ontvangen reacties en de uitgangspunten van het masterplan is op basis van variant 3 een ontwerp gemaakt. Het ontwerp is op basis van alle inbreng op een aantal punten verbeterd. In het ontwerp is ruimte voor 20 appartementen verdeeld over twee gebouwen (in het oorspronkelijke plan waren dit 30 appartementen verdeeld over drie gebouwen).  Verder is er in de twee gebouwen ruimte voor circa 1000 m² detailhandel. In het ontwerp zijn meer parkeerplekken toegevoegd en worden minder woningen gerealiseerd dan in het masterplan. 

De verschillen met het Masterplan zijn als volgt voor het gebied rondom het Marktplein:

 • Circa 80 m² minder winkeloppervlakte.
 • 10 woningen langs de Essenlaan minder, waarvan er drie woningen extra op de Vlinder passen. In totaal zijn het dus zeven woningen minder in het hele plan.
 • Twee afzonderlijke gebouwen in plaats van drie. 
 • Het meest noordelijke gebouw is opgeschoven naar het zuiden, waardoor er meer ruimte ontstaat tussen het gebouw “De Linden” en de nieuwe bebouwing
 • In het noordelijke gebouw zit een dorpse geleding, met een lager deel (één bouwlaag met kap) bestaande uit alleen centrumfuncties en een hoger deel met op de begane grond centrumfuncties en op de eerste en tweede verdieping in totaal 10 woningen
 • De bouwhoogte van de huidige woningen langs de Essenlaan is maatgevend voor de nieuwbouw
 • De woonkamers van de appartementen zullen georiënteerd zijn op de pleinen. Aan de Essenlaanzijde zal de entree middels een portiek worden vormgegeven.
 • In totaal zeven parkeerplaatsen meer in de Essenlaan, waarbij de parkeerplaatsen op het huidige Lindenplein vervallen.
 • Het gebouwvolume langs de Essenlaan is met circa 23 procent verminderd.
 • In het ontwerp is rekening gehouden met de bevoorrading van de winkels en de mogelijkheden voor de kermis.

Vervolg

Op 23 april 2024 heeft het college ingestemd met het ontwerp voor het Marktplein.

Wilt u meer informatie over de stand van zaken en de planning van het Dorpshart? Woensdag 15 mei kunt u tussen 8.30 en 10.00 uur langskomen bij MEEK in het centrum van Ter Aar. Hier kunt u uw zorgen, ideeën of vragen bespreken met het projectteam.

Wilt u dat wij u per mail op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom het Dorpshart? Laat uw gegevens achter.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Planning

 1. Afgerond: Fase 1 Planverkenning -

  Procesvoorstel Centrumplan

 2. Afgerond: Fase 2 Iniatieffase -

  Input opgehaald bij inwoners en ondernemers 

  Tussenbalans 

 3. Afgerond: Fase 3 Definitiefase -

  Partnerovereenkomst met projectontwikkelaar op 13 september 2022 

  Diverse bijeenkomsten over het Masterplan  

  Raadsbesluit Vaststelling Masterplan 

 4. Nog te doen: Fase 4 Ontwerpfase

  Opstellen omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) 
  Ontwerp Marktplein – inloopavond 5 maart 2024
  Ontwerp 'Inrit Westkanaalweg'
  Ontwerp 'Vlinderlocatie'

 5. Nog te doen: Fase 5 Voorbereidingsfase

  Volgt

 6. Nog te doen: Fase 6 Realisatiefase

  Volgt

 7. Nog te doen: Fase 7 Nazorgfase

  Volgt