Om het centrum van Ter Aar toekomstbestendig te maken en daarmee tegelijkertijd de aantrekkingskracht te vergroten willen we het centrum van Ter Aar herontwikkelen. Kavel Vastgoed uit Rijswijk is geselecteerd als partner voor deze ontwikkeling. De komende maanden wordt gezamenlijk gewerkt aan een plan voor het Dorpshart Ter Aar.

Achtergrondinformatie

In 2020 is er input opgehaald bij ondernemers en inwoners. Na een aantal ontwerpsessies voor het centrumplan is er in maart 2021 een tussenbalans opgesteld. Hierin staat beschreven hoe het proces  is verlopen, waar we staan en hoe het vervolgproces er uit ziet. Inwoners en ondernemers konden op dit document reageren.

In december 2020 heeft de raad de Startnotitie ‘herontwikkeling Vlinderlocatie Ter Aar’ vastgesteld. Hierin staan de uitgangspunten beschreven voor de herontwikkeling van deze locatie, zoals woningbouw in de vorm van appartementen. Sporthal de Vlinder is inmiddels gesloopt.

Toekomstplannen Dorpshart

De gemeente is door middel van een partnerselectie op zoek gegaan naar een ontwikkelaar/partner om het centrum van Ter Aar en de Vlinderlocatie gezamenlijk te herontwikkelen. Deze locaties vormen het Dorpshart Ter Aar (zie onderzoeksgebied). De Vlinderlocatie speelt hierbij een belangrijke rol, gezien de ligging en verbindende factor tussen de twee locaties. Daarom is besloten om de herontwikkeling van de Vlinderlocatie gelijk op te laten lopen met de planontwikkeling van het  centrum van Ter Aar. In deze combinatie ligt dan ook de kracht van de ontwikkeling.

De gemeente heeft in maart dit jaar de uitvraag voor de partnerselectie voor het Dorpshart Ter Aar gepubliceerd. Hierin hebben we vier ambities voor het Dorpshart beschreven: de ontwikkeling van een aantrekkelijk dorpshart, diversiteit aan functies, aangenaam verblijven en verbetering van de routing en bereikbaarheid. Hierna is er een uitgebreid selectieproces doorlopen. Uiteindelijk is ervoor gekozen om Kavel Vastgoed uit Rijswijk te selecteren als partner voor het Dorpshart Ter Aar. Op 13 september 2022 heeft de gemeente een partnerovereenkomst ondertekend met Kavel Vastgoed waardoor de samenwerking officieel kan starten.

Vervolg

De eerste belangrijke vervolgstap is het maken van een Masterplan. Hiervoor hebben we 6 maanden uitgetrokken. Samen met Kavel Vastgoed stellen we een plan op waarin bijvoorbeeld komt te staan waar winkels komen, waar woningen kunnen worden toegevoegd, maar ook hoe de buitenruimte eruit komt te zien. Uiteraard maken we de uitwerking van het masterplan samen met inwoners, ondernemers en vastgoedeigenaren. Als de plannen haalbaar blijken en zijn vastgesteld, kunnen we aan de slag met de verdere uitontwikkeling en daadwerkelijke uitvoering in fasen van het plan. We gaan met veel vertrouwen met elkaar aan de slag om een aantrekkelijk, levendig en toekomstbestendig Dorpshart te maken.

Denk en doe mee!

We gaan voor een plan waarin iedereen uit Ter Aar zich kan herkennen. We vinden het daarom belangrijk dat iedereen die dat wil kan meedenken. De afgelopen tijd hebben we twee bijeenkomsten georganiseerd. Eén voor de ondernemers en één voor bewoners in het Dorpshart en bewoners die direct uitkijken op het Dorpshart. Hier hebben zij al een reactie kunnen geven op de eerste visie gemaakt door Kavel Vastgoed (zie bijlage). Naar aanleiding van haalbaarheidsstudies en de ideeën van inwoners en ondernemers wordt deze visie aangepast tot een masterplan. De komende weken gaan we verder het gesprek aan. Dat doen we via www.denkmeenieuwkoop.nl(externe link)  en we gaan het Dorpshart in om mensen te interviewen. We horen dan graag jouw ideeën over het Dorpshart!

Kalender

  • 22 november tot 6 december: Denk online mee via het Denk Mee platform (denkmee.nieuwkoop.nl)
  • Woensdag 30 november: We staan op straat van 14:00 tot 16:00 in het Dorpshart om met u in gesprek te gaan!
  • Vrijdagmiddag en avond 2 december: We staan van 16:00 tot 19:00 op straat in het Dorpshart om met u in gesprek te gaan!

Wilt u per mail op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van het Dorpshart Ter Aar? Vul dan uw gegevens in(externe link)(externe link).  

Heeft u gevonden wat u zocht?