Om het centrum van Ter Aar toekomstbestendig te maken en daarmee tegelijkertijd de aantrekkingskracht te vergroten willen we het centrum van Ter Aar herontwikkelen. Kavel Vastgoed uit Rijswijk is geselecteerd als partner voor deze ontwikkeling. De komende maanden wordt gezamenlijk gewerkt aan een plan voor het Dorpshart Ter Aar.

Wat is er tot nu toe gebeurd?

In 2020 is er input opgehaald bij ondernemers en inwoners. Na een aantal ontwerpsessies voor het centrumplan is er in maart 2021 een tussenbalans opgesteld. Hierin staat beschreven hoe het proces  is verlopen, waar we staan en hoe het vervolgproces er uit ziet. Inwoners en ondernemers konden op dit document reageren.

In december 2020 heeft de raad de Startnotitie ‘herontwikkeling Vlinderlocatie Ter Aar’ vastgesteld. Hierin staan de uitgangspunten beschreven voor de herontwikkeling van deze locatie, zoals woningbouw in de vorm van appartementen. Sporthal de Vlinder is inmiddels gesloopt.

Toekomstplannen Dorpshart

De gemeente is door middel van een partnerselectie op zoek gegaan naar een ontwikkelaar/partner om het centrum van Ter Aar en de Vlinderlocatie gezamenlijk te herontwikkelen. Deze locaties vormen het Dorpshart Ter Aar (zie onderzoeksgebied). De Vlinderlocatie speelt hierbij een belangrijke rol, gezien de ligging en verbindende factor tussen de twee locaties. Daarom is besloten om de herontwikkeling van de Vlinderlocatie gelijk op te laten lopen met de planontwikkeling van het  centrum van Ter Aar. In deze combinatie ligt dan ook de kracht van de ontwikkeling.

De gemeente heeft in maart dit jaar de uitvraag voor de partnerselectie voor het Dorpshart Ter Aar gepubliceerd. Hierin hebben we vier ambities voor het Dorpshart beschreven: de ontwikkeling van een aantrekkelijk dorpshart, diversiteit aan functies, aangenaam verblijven en verbetering van de routing en bereikbaarheid. Hierna is er een uitgebreid selectieproces doorlopen. Uiteindelijk is ervoor gekozen om Kavel Vastgoed uit Rijswijk te selecteren als partner voor het Dorpshart Ter Aar. Op 13 september 2022 heeft de gemeente een partnerovereenkomst ondertekend met Kavel Vastgoed waardoor de samenwerking officieel kan starten.

Vervolg

De eerste belangrijke vervolgstap is het maken van een Masterplan. Hiervoor hebben we 6 maanden uitgetrokken. Samen met Kavel Vastgoed stellen we een plan op waarin bijvoorbeeld komt te staan waar winkels komen, waar woningen kunnen worden toegevoegd, maar ook hoe de buitenruimte eruit komt te zien. Uiteraard maken we de uitwerking van het masterplan samen met inwoners, ondernemers en vastgoedeigenaren. Als de plannen haalbaar blijken en zijn vastgesteld, kunnen we aan de slag met de verdere uitontwikkeling en daadwerkelijke uitvoering in fasen van het plan. We gaan met veel vertrouwen met elkaar aan de slag om een aantrekkelijk, levendig en toekomstbestendig Dorpshart te maken.

U kunt op verschillende momenten meedenken over deze ontwikkeling. Wij informeren u zodra dit kan. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van het Dorpshart Ter Aar? Vul dan uw gegevens in(externe link).  

Heeft u gevonden wat u zocht?