De afgelopen maanden werkten de gemeente en Kavel Vastgoed samen aan een plan voor de vernieuwing van het Dorpshart. Veel mensen dachten hierover mee.

Het resultaat van deze samenwerking is een uitdagend masterplan, een helder uitgangspunt voor project Dorpshart. Overige onderwerpen werken we uit in de volgende fase.

Waarom gaan we aan de slag in het centrum?

In Ter Aar ontbreekt op dit moment een dorpshart, een prettig verblijfsgebied. Er is nu alleen een boodschappencentrum. De wens is om dit gebied te ontwikkelen tot een Dorpshart. Een Dorpshart waarin het aangenaam verblijven is, met goede routing en bereikbaarheid en met de juiste functies op de juiste plaats, waar ruimte is voor ontmoeten en beleven. Een Dorpshart waar je ‘gewoon goed’ je dagelijkse boodschappen kunt doen, waar markten en evenementen georganiseerd worden, wat kunt eten op het terras en waar huidige en nieuwe bewoners met plezier wonen.  

Al lange tijd wordt er in Ter Aar en in de rest van de gemeente over de herstructurering van het centrumgebied gesproken. De aanleidingen zijn: 

 • De wens om een onderscheidend centrum met een zo compleet mogelijk aanbod te blijven bieden voor Ter Aar en omgeving.  
 • Sporthal de Vlinder is gesloopt. De braakliggende ruimte vraagt niet alleen om een nieuwe invulling; deze biedt ook de kans om een overkoepelde visie voor het hele centrum te ontwikkelen.  
 • De ontwikkeling van het centrum geeft de mogelijkheid om woningen toe te voegen en komt zo tegemoet aan de grote vraag naar extra woonruimte.  

Inmiddels is ook een nieuwe winkelconcentratie aan de Kerkweg gerealiseerd. Het is juist ook daarom belangrijk een Dorpshart te creëren dat onderscheidend is, toekomstbestendig is en waarvan de aantrekkingskracht is vergroot. 

Wat is er tot nu toe gebeurd?

In 2020 is er input opgehaald bij ondernemers en inwoners. Na een aantal ontwerpsessies voor het centrumplan is er in maart 2021 een tussenbalans opgesteld (zie tussenbalans). Hierin staat beschreven hoe het proces is verlopen, waar we staan en hoe het vervolgproces er uit ziet. Inwoners en ondernemers konden op dit document reageren.

Hierna is de gemeente door middel van een partnerselectie op zoek gegaan naar een ontwikkelaar/partner om het centrum van Ter Aar en de Vlinderlocatie gezamenlijk te her ontwikkelen. Kavel Vastgoed uit Rijswijk is geselecteerd als partner voor het Dorpshart Ter Aar.

Wat is een masterplan? 

In het masterplan wordt een ontwikkelrichting beschreven die het centrum laat uitgroeien tot het Dorpshart van Ter Aar. Het masterplan is een maximaal droomplan. De herontwikkeling van het Dorpshart is complex omdat er veel verschillende grond- en vastgoedeigenaren zijn. De uitvoering van het masterplan kan alleen in samenwerking met de winkeliers, vastgoedeigenaren en bewoners die in het centrum wonen. Het masterplan is geen vastomlijnd plan, maar biedt een ontwikkelrichting voor het Dorpshart. Onderaan deze pagina kan u het masterplan downloaden. Daarnaast is er ook een samenvatting beschikbaar waarin de belangrijkste zaken staan.

Een gezellig en toekomstbestendig centrum

De afgelopen tijd dachten inwoners, ondernemers en organisaties mee over de invulling van het Dorpshart Ter Aar. Er zijn veel gesprekken gevoerd met onder andere ondernemers, vastgoedeigenaren, woningeigenaren in het Dorpshart en omwonenden en bewoners van Ter Aar over hun wensen voor en zorgen over het centrum. Er zijn ruim 55 één-op-één gesprekken gevoerd en zes inloopavonden georganiseerd. Daarnaast hebben we op straat met veel belangstellenden gesproken en ook online konden inwoners reageren op het plan. Vanuit deze gesprekken zijn tien aandachtspunten naar voren gekomen, deze zijn te lezen vanaf pagina 90 in het masterplan.

In het masterplan staat onder andere hoe we invulling kunnen geven aan de openbare ruimte, de winkels, de voorzieningen en het parkeren. Het plan is een ontwikkelrichting, een maximaal droomplan. Vandaar dat iedereen vanaf het begin is betrokken en ook in de volgende fase goed betrokken blijft.

Het toekomstige Dorpshart:

 • Twee gezellige pleinen en ruimte voor horeca en terras (in de zon).
 • Een mooi winkelrondje, met aan twee kanten winkels.
 • Meer ruimte voor evenementen, zoals de kermis en de braderie.
 • Twee grote parkeerterreinen bij de supermarkten.
 • Sneller een parkeerplek vinden door slimme bewegwijzering naar vrije plekken.
 • Groen en water wordt meer zichtbaar en te beleven.
 • Genoeg parkeerplaatsen voor huidige en nieuwe bewoners, bezoekers en winkelend publiek (er wordt niet gezocht naar extra parkeerplekken buiten het Dorpshart).
 • 115 nieuwe appartementen om tegemoet te komen aan de woningvraag in de gemeente Nieuwkoop (voor diverse doelgroepen en o.a. in de categorie middenhuur, goedkope koop en betaalbare koop).
 • Entree voor bezoekers met de auto via de Westkanaalweg, de Essenlaan wordt een woonstraat.
 • 11 extra parkeerplekken op het Lindenplein in het verlengde van de plekken op het Beukenpad. Tijdens winkeltijden zal rondom dit plein een blauwe zone gelden (dit heeft het college besloten en staat daarom nog niet in het masterplan).

Vervolg

De ontwikkeling van het Dorpshart leeft sterk onder inwoners en ondernemers. Ook voor de volgende fase van dit project stellen we daarom een participatieplan op. Daarin bekijken we hoe we iedereen goed bij het project kunnen blijven betrekken en hoe we de continuïteit bewaken. Zeker ook voor het vervolg is samenwerking met en medewerking van diverse partijen belangrijk voor het laten slagen van de ontwikkeling in het centrum. We kunnen het plan alleen uitvoeren in goede samenwerking met de winkeliers, vastgoedeigenaren en bewoners die in het centrum wonen. Het masterplan legt geen keuzes op voorhand vast, maar het is een ontwikkelrichting, een maximaal droomplan voor het toekomstige Dorpshart van Ter Aar.

Het college van burgemeester en wethouders stemde op 9 mei in met het masterplan. De gemeenteraad heeft het plan vastgesteld in de besluitvormende raadsvergadering van 22 juni 2023.

Wilt u per mail op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen rondom het Dorpshart? Laat uw gegevens achter(externe link).

Heeft u gevonden wat u zocht?

Planning

 1. Afgerond: Fase 1 Planverkenning -

  Procesvoorstel Centrumplan

 2. Afgerond: Fase 2 Iniatieffase -

  Input opgehaald bij inwoners en ondernemers 

  Tussenbalans 

 3. Afgerond: Fase 3 Definitiefase -

  Partnerovereenkomst met projectontwikkelaar op 13 september 2022 

  Diverse bijeenkomsten over het Masterplan  

  Raadsbesluit Vaststelling Masterplan 

 4. Nog te doen: Fase 4 Ontwerpfase

  Volgt

 5. Nog te doen: Fase 5 Voorbereidingsfase

  Volgt

 6. Nog te doen: Fase 6 Realisatiefase

  Volgt

 7. Nog te doen: Fase 7 Nazorgfase

  Volgt