We zijn bezig met de ontwikkeling van woningbouw in Vrouwenakker, in de hoek achter het Nieuwveens Jaagpad en de weg Vrouwenakker. De woningbehoefte neemt toe en er is meer aandacht voor thema’s als duurzaamheid, gezondheid en de effecten van de klimaatverandering op onze woon- en leefgebieden. Daarnaast hebben we aandacht voor de woningbehoefte binnen Vrouwenakker maar kijken wij ook naar de grotere bouwopgave voor starters, jongeren, jonge gezinnen en senioren binnen de gemeente Nieuwkoop.

In het plangebied aan het Nieuwveens Jaagpad en de weg Vrouwenakker worden minimaal 70- en maximaal circa 90 woningen ontwikkeld. Van de 3,5 hectare ligt ongeveer twee-derde van het gebied binnen de bebouwingscontouren. Daar kunnen woningen worden gebouwd. De locatie wordt ontsloten via een nieuwe toegangsweg die aansluit op het Nieuwveens Jaagpad. Daarnaast komt er een ontsluiting voor langzaam verkeer op de provinciale weg. Deze weg dient ook als noodontsluiting.

Kaart vrouwenakker

Visie wonen in Vrouwenakker-West 2025

We hebben een visie ontwikkeld voor de toekomstige bouwlocatie. In deze visie staat onder andere omschreven hoeveel woningen er gerealiseerd moeten worden, de opbouw van het woningbouwprogramma en uitgangspunten voor de kwaliteit van de leefomgeving. Daarnaast staan er ook uitgangspunten omschreven voor het ‘Hart van Vrouwenakker’. Het ‘Hart’ moet uiteindelijk een groene ontmoetingsplek worden in de openbare ruimte. Doormiddel van deze visie wordt er gestreefd naar een groene woonwijk met een dorps karakter dat past bij Vrouwenakker.

In de visie staan nog geen plannen of schetsen voor een woonwijk, maar bevat de hoofdlijnen en kaders voor de toekomstige woonwijk en leefomgevingskwaliteit. De samenvatting van de Visie op Wonen in Vrouwenakker-West 2025 vindt u in de bijlage.

Aanbesteding

Op 23 november 2022 is er een promotiefilm gelanceerd om ontwikkelaars erop te wijzen dat de aanbesteding start. U kunt de promotiefilm onderaan deze pagina bekijken.

Op 28 november 2022 publiceren wij de aanbesteding voor de nieuwe woonwijk Vrouwenakker-West. Dit betekent dat ontwikkelaars zich vanaf 28 november kunnen aanmelden als zij geïnteresseerd zijn om Vrouwenakker-West te ontwikkelen en te bouwen. Een aanbesteding is een selectieprocedure aan de hand van uitgangspunten en voorwaarden. Deze zijn opgesteld op basis van onder andere ‘De Visie op Wonen in Vrouwenakker-West 2025’ zoals in februari 2022 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Ontwikkeling Vrouwenakker-West

De ontwikkeling van Vrouwenakker-West bestaat onder andere uit het saneren en bouwrijp maken van de locatie. Vervolgens het ontwikkelen en bouwen van minimaal 70 en maximaal 90 woningen en het inrichten van de openbare ruimte. Het woningbouwprogramma bevat:

  • minimaal 35% sociale woningbouw (huur en koop)
  • minimaal 20% betaalbare woningbouw (huur en koop)
  • maximaal 45% middelduur tot dure koop

Naast de bebouwing realiseert de ontwikkelaar de openbare ruimte, met daarin het Hart van Vrouwenakker. Dit is een centrale ontmoetingsplek in de openbare ruimte voor zowel huidige als toekomstige inwoners van Vrouwenakker. Naast het woningbouwprogramma, met daarin vooral woningen voor starters, jongeren, jonge gezinnen en senioren, komt er een ‘Wonen met Zorg’ complex. Een Wonen met Zorg complex is een kleinschalige zorginstelling voor mensen die 24-uurszorg nodig hebben.

Bouwborden

We hebben een bouwbord geplaatst aan het Nieuwveens Jaagpad en op korte termijn komt er ook één langs de provinciale weg. Op de onderstaande kaart ziet u de twee locaties van de bouwborden. Met de bouwborden hebben wij het startsein gegeven voor de voorbereiding.

Voorgenomen faseplanning*

  1. Visie op wonen in Vrouwenakker-West 2025: De Visie op wonen in Vrouwenakker-West 2025 is op 3 februari 2022 vastgesteld door de gemeenteraad.
  2. Aanbesteding & gunning: Voor de ontwikkeling van Vrouwenakker-West wordt een ontwikkelaar gezocht door de opdracht aan te besteden. Dit is een soort prijsvraag met eisen en kaders uit De Visie en bestaand beleid.
  3. Planuitwerking & vergunning: De geselecteerde ontwikkelaar werkt het winnende plan voor Vrouwenakker-West verder uit. In deze fase vindt ook een vorm van participatie plaats. Daarna zal de ontwikkelaar de vergunning aanvragen.
  4. Voorbereiding op de bouw: Voordat er gestart kan worden met de bouw moeten er eerst voorbereidingen worden getroffen zoals de bewerking van de grond.
  5. Bouw: Vrouwenakker-West wordt gebouwd en het openbaar gebied wordt ingericht. Naar verwachting start de bouw in de tweede helft van 2024.
  6. Woonklaar: In de laatste fase van de bouw wordt begonnen met de inrichting van het openbaar gebied. De eerste woningen worden opgeleverd.

* Deze faseplanning is een voorgenomen planning. Deze planning kan onderhevig zijn aan veranderingen. Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Renate Schultz via info@nieuwkoop.nl of telefonisch via 14 0172.