Vrouwenakker-West 2025

In het plangebied achter het Nieuwveens Jaagpad en de weg Vrouwenakker komt een nieuwe groene woonwijk met 82 woningen voor starters, jongeren, jonge gezinnen en senioren. Ook komt er een Wonen met Zorg complex met 26 woon-zorgeenheden voor kwetsbare ouderen die 24-uurs zorg nodig hebben. De nieuwe buurt ‘Hart van Vrouwenakker’ is groen opgezet met veel ruimte voor ontmoeten en bewegen. Het Hart van Vrouwenakker, een ontmoetingsplaats in de wijk, vormt het hart van de buurt. 

Impressie nieuwe woonbuurt Hart van Vrouwenakker (Vivid)

Aanbesteding 

De afgelopen maanden hebben we een ontwikkelende partij (marktpartij) gezocht voor het project Vrouwenakker-West. Om iedere marktpartij een gelijke kans te bieden moeten we dit aanbesteden. Vanaf 28 november 2022 konden ontwikkelaars zich aanmelden als geïntereseerde. Daarna is er een selectieprocedure gestart aan de hand van uitgangspunten en voorwaarden. Deze zijn opgesteld op basis van onder andere ‘De Visie op Wonen in Vrouwenakker-West 2025’ zoals in februari 2022 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Ontwerp van de wijk  

VORM ontwikkeling heeft de aanbesteding gewonnen. Zij hebben een ontwerp gemaakt dat het best aansluit op de uitganspunten en voorwaarden. Zo komen de 4G’s, Groen, Gezond, Geluid en Gezamenlijk, sterk naar voren. Met dit ontwerp realiseren we een gezonde en groene woonwijk met aandacht voor elkaar. 

De groene en speelse woonwijk heeft een grote diversiteit aan woningtypen: beneden-bovenwoningen, Tiny Houses, rijwoningen, rug-aan-rugwoningen, twee-onder-een-kapwoningen en een aantal vrijstaande woningen. Vrouwenakker-West heeft te maken met vliegtuiggeluid. In het ontwerp zijn duidelijke keuzes gemaakt die inzetten op geluidsadaptatie. De groene daken, de materiaalkeuzes voor de woningen en de inrichting van de buurt zorgen voor geluidsabsorptie en voorkomen geluidsreflectie.In Hart van Vrouwenakker is veel ruimte voor ontmoeten en bewegen. Zo is er een speeltuin voor jongere kinderen, een speelveld voor de jeugd en er komt een buitenfitness. De moestuin, kruidentuin en bomen met plukfruit zijn voor iedereen. Speelse wandelpaden geven de inwoners de mogelijkheid een ontspannen wandelingetje te maken. De gemeenschappelijke ontmoetingsplaats krijgt invulling in samenwerking met de omwonenden. 

Bestemmingsplan

De afgelopen maanden hebben we samen met VORM gewerkt aan het (ontwerp)bestemmingsplan voor de nieuwe woonbuurt. In een bestemmingsplan staat waar grond voor gebruikt mag worden. Ook beschrijft het bestemmingsplan de functies, zoals wonen, groen en verkeer. Op 6 juni 2024 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Hart van Vrouwenakker vastgesteld. Het bestemmingsplan is van donderdag 20 juni tot donderdag 2 augustus 2024 (zes weken) in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl of bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis in Nieuwveen.

Bent u het niet eens met het bestemmingsplan? U kunt tot donderdag 2 augustus beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als er geen beroep wordt ingesteld, is het bestemmingsplan op 2 augustus 2024 onherroepelijk (definitief). Als er wel beroep wordt ingesteld, zal het project een vertraging oplopen. Deze vertraging kan oplopen tot 2 jaar.

Verkoop

VORM is nu bezig om het ontwerp van de woningen verder uit te werken en definitief te maken. Daarnaast bereidt de ontwikkelaar het verkoopproces voor. Het toevoegen van 82 woningen en 26 zorgeenheden aan een klein dorp als Vrouwenakker heeft impact op het dorp. Tijdens de participatie met de omgeving is naar voren gekomen dat er een sterke wens is voor een voorrangspositie voor (oud) inwoners van Vrouwenakker. VORM geeft hier gehoor aan. Inwoners, oud-inwoners en omwonenden van het plangebied kunnen met het Vrouwenakker VIP traject alvast een woning reserveren voordat de verkoop start. 

Aansluitend start de verkoop van de woningen exclusief voor inwoners van de gemeente Nieuwkoop. De verkoop voor inwoners van de gemeente Nieuwkoop start ongeveer na de zomer van 2024. Inwoners van Vrouwenakker hebben eerder de mogelijkheid om alvast een woning te reserveren. Zodra de verkoopdatum beschikbaar is communiceren wij dit via de gemeentelijke communicatiekanalen. Daarnaast kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief van VORM op www.vorm.nl/hartvanvrouwenakker.

Vervolg 

In 2024 start het saneren en bouwrijp maken van de locatie. VORM wil in 2025 starten met de bouw de woningen zodat in 2026 de eerste inwoners de sleutel van hun nieuwe woning ontvangen.

Volg het project via de BouwApp

Volg project Hart van Vrouwenakker via de BouwApp! Via deze app houden wij u op de hoogte van de laatste stand van zaken van het project.

De app kunt u gratis en zonder verplichtingen downloaden:

  • Download de BouwApp in de Playstore van Google of de Appstore van Apple
  • Zoek het project: Hart van Vrouwenakker
  • Voeg het project toe aan uw favorieten (‘volgen’) .

U krijgt een melding zodra we een update plaatsen.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Renate Schultz-Zuidgeest via info@nieuwkoop.nl of telefonisch via 14 0172.