In het plangebied achter het Nieuwveens Jaagpad en de weg Vrouwenakker komt een nieuwe groene woonwijk met 82 woningen voor starters, jongeren, jonge gezinnen en senioren. Ook komt er een Wonen met Zorg complex met 26 woon-zorgeenheden voor kwetsbare ouderen die 24-uurs zorg nodig hebben. De nieuwe buurt ‘Hart van Vrouwenakker’ is groen opgezet met veel ruimte voor ontmoeten en bewegen. Het Hart van Vrouwenakker, een ontmoetingsplaats in de wijk, vormt het hart van de buurt. 

Impressie nieuwe woonbuurt Hart van Vrouwenakker (Vivid)

Aanbesteding 

De afgelopen maanden hebben we een ontwikkelende partij (marktpartij) gezocht voor het project Vrouwenakker-West. Om iedere marktpartij een gelijke kans te bieden moeten we dit aanbesteden. Vanaf 28 november 2022 konden ontwikkelaars zich aanmelden als geïntereseerde. Daarna is er een selectieprocedure gestart aan de hand van uitgangspunten en voorwaarden. Deze zijn opgesteld op basis van onder andere ‘De Visie op Wonen in Vrouwenakker-West 2025’ zoals in februari 2022 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Ontwerp van de wijk  

VORM ontwikkeling heeft de aanbesteding gewonnen. Zij hebben een ontwerp gemaakt dat het best aansluit op de uitganspunten en voorwaarden. Zo komen de 4G’s, Groen, Gezond, Geluid en Gezamenlijk, sterk naar voren. Met dit ontwerp realiseren we een gezonde en groene woonwijk met aandacht voor elkaar. 

De groene en speelse woonwijk heeft een grote diversiteit aan woningtypen: beneden-bovenwoningen, Tiny Houses, rijwoningen, rug-aan-rugwoningen, twee-onder-een-kapwoningen en een aantal vrijstaande woningen. Vrouwenakker-West heeft te maken met vliegtuiggeluid. In het ontwerp zijn duidelijke keuzes gemaakt die inzetten op geluidsadaptatie. De groene daken, de materiaalkeuzes voor de woningen en de inrichting van de buurt zorgen voor geluidsabsorptie en voorkomen geluidsreflectie.In Hart van Vrouwenakker is veel ruimte voor ontmoeten en bewegen. Zo is er een speeltuin voor jongere kinderen, een speelveld voor de jeugd en er komt een buitenfitness. De moestuin, kruidentuin en bomen met plukfruit zijn voor iedereen. Speelse wandelpaden geven de inwoners de mogelijkheid een ontspannen wandelingetje te maken. De gemeenschappelijke ontmoetingsplaats krijgt invulling in samenwerking met de omwonenden. 

Vervolg 

De komende periode werken we samen met VORM en omwonenden aan de verdere uitwerking van het Voorlopig Ontwerp en bereiden we een planologische procedure voor om te komen tot een Ontwerpbestemmingsplan of Omgevingsplan. Zodra dit gereed is, leggen we deze ter inzage. Een precieze planning is nog niet bekend.

In 2024 start het saneren en bouwrijp maken van de locatie. VORM wil in 2025 starten met de bouw de woningen zodat in 2026 de eerste inwoners de sleutel van hun nieuwe woning ontvangen.

Participatie

In de tweede helft van 2023 kunt u meepraten en -denken over de verdere uitwerking van Hart van Vrouwenakker via www.denkmee.nieuwkoop.nl

Inschrijven

Inschrijven voor project Vrouwenakker-West is nog niet mogelijk. Via de website  van VORM(externe link) kunt u zich wel inschrijven als belangstellende. Zodra de verkoopdatum en toewijzingsprocedure bekend is, communiceren we hierover.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Renate Schultz-Zuidgeest via info@nieuwkoop.nl of telefonisch via 14 0172.