Afval, milieu en openbare ruimte

Afval

Afval

Hier vindt u alles over afval. 

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Wat gebeurt er in de gemeente op het gebied van duurzaamheid?

Milieu

Milieu

Voor milieutaken en klachten over bedrijven verwijzen wij u naar de website van de Omgevingsdienst West-Holland.

Riolering

Riolering

Rioolaansluiting aanvragen en informatie over rioolverstopping.

Asbest

Asbest

Wilt u gaan slopen waar asbest vrij kan komen? Dan moet u dit melden bij de gemeente.

 

Gladheidbestrijding

Gladheidbestrijding

De gemeente is verantwoordelijk voor het strooien op gemeentelijke wegen. De provincie is verantwoordelijk voor de gladheidbestrijding op provinciale wegen.

Openbare verlichting

Openbare verlichting

Informatie over het melden van storingen aan de openbare verlichting.

Zonnevelden

Zonnevelden

Informatie over het bestemmen van gebieden voor zonnepanelen in veldopstellingen (zonnevelden).

Brievenbussticker

Brievenbussticker

Minder papier in de brievenbus? Gebruik een nee/ja of nee/nee sticker.

Kabels en leidingen

Kabels en leidingen

Een melding doen of een vergunning aanvragen voor werkzaamheden aan kabels en leidingen regelt u via moorwerkt.nl.

Oplaadpalen

Oplaadpalen

Overzicht van oplaadpalen. In de gemeente Nieuwkoop worden openbare laadpalen door marktpartijen geplaatst.

Top