Hoeveel bedraagt de afvalstoffenheffing?

Uitleg over de tarieven vindt u op de pagina afvalstoffenheffing.

Is het mogelijk om een extra minicontainer aan te vragen?   

U kunt bij Cyclus een extra minicontainer voor GFT+E, PMD of papier aanvragen. U betaalt hiervoor een vast bedrag per jaar. Voor restafval kunt u geen extra minicontainer aanvragen. Vraag de minicontainer aan bij Cyclus via het meldingenformulier (externe link)of 0182-547500.  

Haalt de gemeente grofvuil op?

De gemeente haalt geen grof vuil op. Voor het ophalen van grof vuil kunt u contact opnemen met Cyclus via de website(externe link). Zij halen tegen betaling het grof vuil bij u op.    

Maakt u gebruik van een verzamelcontainer voor restafval en wilt u afval aanbieden maar klemt de container of zit deze vol?  

Dan telt dit niet als een aanbieding en worden er geen kosten in rekening gebracht. De aanbieding van restafval telt namelijk alleen als u de container opent met uw afvalpas en de klep van de container helemaal open is geweest en weer is vergrendeld. Toch iets niet helemaal goed gegaan tijdens het aanbieden van uw afval? Neem dan contact op met de klantenservice van Cyclus(externe link).  

Wat kan de gemeente en Cyclus van mij weten/zien door de chip in de minicontainer?  

Op de chip staat geen informatie. Bij het legen registreert de antenne en boordcomputer op de inzamelauto het chipnummer. Het chipnummer is gekoppeld aan een adres. Eén keer per maand verstrekt Cyclus deze gegevens aan het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW). Op basis hiervan verzorgt het SVHW de restafvalteller en de aanslag. Zowel Cyclus als het SVHW zijn gecertificeerd op het vertrouwelijk omgaan met informatie. Voor de ondergrondse containers en de Afvalpas geldt een vergelijkbare werkwijze.  

Kan ik kwijtschelding aanvragen?  

Heeft u een minimuminkomen en geen vermogen? Dan heeft u mogelijk recht op kwijtschelding van een deel van de afvalstoffenheffing. Denkt u dat u hiervoor in aanmerking komt? Vraag dan kwijtschelding aan bij het SVHW(externe link) of bel naar (0186) 577 222.  

Ik ga verhuizen, wat doe ik met mijn afvalpas of minicontainers?   

De afvalpas (als u die heeft) en de minicontainers staan geregistreerd op het adres van de woning. Als u gaat verhuizen, laat u de afvalpas en/of minicontainer(s) achter bij de woning voor de nieuwe bewoners.   

Wat doe ik met medisch afval?  

Onder medisch afval verstaan we bijvoorbeeld stomamateriaal, incontinentiemateriaal en dialysemateriaal. Medisch afval mag bij het restafval. Heeft u medisch afval? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming.    

Wat doe ik met luiers?  

Op dit ogenblik is er nog geen recycling voor luiers mogelijk. De enige fabriek in Nederland die dit kan en doet zit vol. Uiteraard volgen we de ontwikkelingen rondom het recyclen van luiers volop. Vooralsnog kunt u uw luiers bij het restafval aanbieden.  

Wat gebeurt er met het oud papier en karton?  

Van oud papier en karton wordt weer nieuw papier en karton gemaakt. Zo bestaat in Nederland tweederde van al het papier uit oud papier en karton. Dat scheelt veel bomen.  

Waarom wordt niet al het afval achteraf gescheiden?  

Verschillende soorten afval die een week of langer bij elkaar in een container of zak zitten zijn niet meer goed uit elkaar te halen. Denk aan een krant die in de vuilniszak bij een leeg melkpak of groenteafval zit. De krant is na een paar dagen vies en vochtig. Het papier van de krant kan dan niet meer hergebruikt worden, wordt verbrand en heeft dan ook geen waarde meer. Nagescheiden GFT-afval kan bijvoorbeeld niet meer gebruikt worden als compost. Als u thuis uw afval scheidt, levert dit schonere en dus beter te recyclen materialen op die opnieuw gebruikt kunnen worden.  

Heeft u gevonden wat u zocht?