Gaat u asbest verwijderen? Dan doet u altijd een sloopmelding. Gaat u alleen slopen en is er geen sprake van asbest? Kijk dan bij het onderwerp ‘Slopen’ voor meer informatie.

De sloopmelding

Via het Omgevingsloket de sloopwerkzaamheden en het verwijderen van asbest melden. De melding voor het slopen van asbest wordt behandeld door omgevingsdienst West-Holland.

Welke termijn moet ik aanhouden voor het doen van een sloopmelding?

Minimaal vier weken voordat u gaat slopen doet u een melding. Er zijn hierop twee uitzonderingen:

  1. Wanneer er sprake is van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden (zoals bij huurwoningen), geldt een termijn van vijf werkdagen.

  2. Er geldt een termijn van vijf werkdagen voor particulieren, die zelf hechtgebonden asbesthoudende materialen, vloertegels of niet gelijmde vloerbedekking verwijderen met een maximum van 35 m2.

Mag ik als particulier zelf asbest verwijderen? (Uitzonderingsregels voor particulieren)

Er zijn werkzaamheden aan asbesthoudende materialen die u als particulier onder bepaalde voorwaarden zelf mag uitvoeren. Deze werkzaamheden zijn:

  1. Het (in zijn geheel) verwijderen van geschroefde asbesthoudende platen, waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn, met een maximum van 35m2 per kadastraal perceel.

  2. Het verwijderen van asbesthoudende vloertegels en/of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking met een maximum van 35m2 per kadastraal perceel.

Wilt u meer dan 35 m2 asbest verwijderen? Dan moet dit gedaan worden door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Alle andere werkzaamheden aan asbesthoudende materialen dan hierboven staan beschreven, moet u ook laten uitvoeren door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

Op de website www.ascert.nl vindt u een overzicht van asbestverwijderingsbedrijven die gecertificeerd zijn.

Kosten

Een sloopmelding doen bij de gemeente is gratis. Het op laten stellen van een inventarisatierapport kan wel geld kosten.

Asbest inleveren

Asbest levert u in bij de Milieustraat. Per kadastraal perceel mogen inwoners in totaal maximaal 35 m² asbest inleveren bij de Milieustraat. Het asbest moet goed verpakt zijn. De daarvoor bestemde verpakkingen zijn bij de Milieustraat verkrijgbaar.

Bij de Milieustraat vraagt de medewerker naar de acceptatiebrief van de sloopmelding, als u de speciale verpakkingen ophaalt of asbest inlevert. Zorg er daarom voor dat u op tijd een sloopmelding indient en (een kopie van) de acceptatiebrief van de sloopmelding meeneemt naar de Milieustraat.

Asbestinventarisatierapport

Bij het doen van de sloopmelding voegt u in de meeste gevallen ook een asbestinventarisatierapport toe. Dit rapport is geschreven door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf en niet ouder dan drie jaar. Wanneer de asbestverwijdering valt onder de uitzonderingsregels die gelden voor particulieren (zoals staat  beschreven onder 'Mag ik als particulier zelf asbest verwijderen?'), hoeft er geen asbestinventarisatierapport te worden aangeleverd. Ook wanneer het bouwwerk dat gesloopt gaat worden is gebouwd ná 1 januari 1994, is er geen asbestinventarisatierapport nodig.

Meer informatie

Voor meer informatie over asbest  kunt u terecht op het informatiepunt voor de leefomgeving.  De regelgeving kunt u vinden in hoofdstuk 7 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Vragen?

Voor vragen kunt u terecht bij het Omgevingsloket van de gemeente Nieuwkoop. Maak hiervoor online een afspraak of via het telefoonnummer 14 0172.

Heeft u gevonden wat u zocht?