Het college is het dagelijks bestuur van een gemeente en bestaat uit de burgemeester en de wethouders. Het college wordt ondersteund door de gemeentesecretaris. Het college vergadert iedere dinsdag. De agenda en verslagen kunt u raadplegen via de vergaderagenda.

Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester en/of de wethouders, kunt u een afspraak maken met het bestuurssecretariaat. Via telefoonnummer 14 0172 of e-mail: secretariaat@nieuwkoop.nl.

Collegeprogramma 'VERBINDEN VERTROUWEN VOORUITGAAN'

Het collegeprogramma is voor het college de uitwerking van het coalitieakkoord. Het programma geeft op hoofdlijnen aan waar het college zich in de periode 2018-2022 op wil richten.