Open, eerlijk en in vertrouwen met elkaar resultaten boeken; dat is waar ik voor sta. Ik geloof in een samenleving waarin we er zorg voor dragen dat iedereen - jong of oud – zich optimaal kan ontplooien. Door het maximale uit je eigen ontwikkeling te halen én door van waarde te zijn voor de mensen om je heen. Daar als wethouder een bijdrage aan leveren, maakt me iedere dag weer ontzettend enthousiast.

Portefeuille 

 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
 • Jeugd
 • Participatiewet/werk & inkomen
 • Vergunninghouders en vluchtelingen
 • Gezondheidszorg
 • Onderwijs/-huisvesting
 • Volwassenenonderwijs
 • Kinderopvang/peuterspeelzaalwerk
 • Sport- & bewegen en zwembad
 • Kunst & cultuur
 • Verkeer & mobiliteit (incl. Openbaar Vervoer)
 • Duurzaamheid (coördinerend)
 • Energietransitie
 • Vastgoed
 • Projecten IKC (Langeraar, Woerdense Verlaat, Nieuwveen)

Nevenfuncties

FunctieAmbtshalveBezoldigd/ OnbezoldigdToelichting
Algemeen lid RDOGJaOnbezoldigd 

Secretaris VVD Blauwe Kamer

NeeOnbezoldigd 
Algemeen lid HECHT (voorheen RDOG)JaOnbezoldigd 
Lid pho maatschappij/jeugd Holland RijnlandJaOnbezoldigd 
Lid pho leefomgeving Holland RijnlandJaOnbezoldigd 
Lid commissie mobiliteit Holland RijnlandJaOnbezoldigd 
Lid Portefeuillehoudersoverleg Publieke Gezondheid Hollands MiddenJaOnbezoldigd 
Bestuurlijk adviescommissie Publieke GezondheidJaOnbezoldigd 
Lid Bestuurlijk Overleg Maatschappelijke Zorg RijnstreekJaOnbezoldigd 
Lid Bestuurlijk overleg Sociaal Domein RijnstreekJaOnbezoldigd 
Lid grondstoffenplatform CyclusJaOnbezoldigd 
Lid Stuurgroep vervolgaanpak laaggeletterdheidJaOnbezoldigd 
Lid BAC ZVJaOnbezoldigd 
Lid BAC PGJaOnbezoldigd 
PHO jeugd BOTJaOnbezoldigd 
Lid LEA/BOON NieuwkoopJaOnbezoldigd 
Lid Stuurgroep IKC's NieuwkoopJaOnbezoldigd 

Partij

VVD Nieuwkoop(externe link)

Social media

Twitter: @TomdeKleer(externe link)
Facebook: @tomdekleer(externe link)
Instagram: @tomdekleer(externe link)
Email: t.dekleer@nieuwkoop.nl