Vanuit een pragmatische visie en aanpak werk ik met het college en de gemeenteraad aan grote maatschappelijke opgaven zoals de grote behoefte aan woningen, een goede balans tussen leefbaarheid in gemeente, behoud van landschap en natuur, economisch perspectief voor de landbouw én de energietransitie.

Ik ben primair verantwoordelijk voor de volgende portefeuilles:

  • Ruimtelijke ordening
  • Omgevingswet & Omgevingsvisie
  • Vergunningen
  • Wonen en Volkshuisvesting
  • Woningbouwprojecten, project flexibele woning, bijzondere doelgroepen
  • Natuur & Landschap (Natura2000/Natuur Netwerk Nederland)
  • Bodemdaling
  • Energietransitie (RES)
  • Grondbeleid & Grondexploitaties

Nevenfuncties

FunctieAmbtshalve

Bezoldigd/ Onbezoldigd

Lid Algemeen Bestuur ODWH

JaOnbezoldigd
Lid Gebiedsgerichte aanpak stikstof en bodemdalingJaOnbezoldigd
Lid Bestuurlijk platform Groene HartJaOnbezoldigd

Lid Regiegroep Vitale Veenweiden

JaOnbezoldigd
Lid pho wonen Holland RijnlandJaOnbezoldigd
Lid pho ruimte Holland RijnlandJaOnbezoldigd
Lid commissie duurzaamheid, energie en groen Holland RijnlandJaOnbezoldigd
Lid Stuurgroep RES Rijn- en VeenstreekJaOnbezoldigd
Lid sectortafel stikstofJaOnbezoldigd
Lid Bestuurlijk netwerk stikstofJaOnbezoldigd
Lid Beleidscommissie woonruimteverdelingJaOnbezoldigd
Lid Stuurgroep Gouwe WierickeJaOnbezoldigd

Partij

Samen Beter Nieuwkoop(externe link)

Social media

Instagram: @inesderidder(externe link)
Facebook: @inesderidder(externe link)
Linkedin: @inesderidder(externe link)
Email: i.deridder@nieuwkoop.nl