"De komende jaren, staan we met elkaar voor een aantal grote uitdagingen. Of het nu gaat om de zorg, energietransitie, het versterken en behouden van bestaande winkelcentra of om het bouwen van voldoende woningen. Onze inwoners moeten kunnen rekenen op een eerlijke, begripvolle en betrouwbare overheid. Voor mij gebeurt het niet alleen in het gemeentehuis, maar juist ook daar buiten op de plekken waar mensen, leven, werken en recreëren. In de clubhuizen, op de markten, in de kerken en bij de verenigingen. Besluiten nemen rondom belangrijke thema’s dat doen we uiteindelijk op het gemeentehuis, maar niet zonder voortraject."

Portefeuilles

 • Bestuurlijke aangelegenheden (o.a. verkiezingen)
 • Representatie en kabinetszaken
 • Regionale samenwerking
 • Openbare orde en veiligheid
 • Integrale veiligheid en integrale handhaving (inclusief milieuhandhaving)
 • Evenementen
 • Personeel & organisatie
 • Bedrijfsvoering
 • Regie participatie/dorpskernen
 • Dienstverlening & communicatie
 • Cultuurhistorie, erfgoed, monumenten
 • Schiphol

Nevenfuncties

FunctieAmbtshalve

Bezoldigd/ Onbezoldigd

Toelichting
Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands MiddenJaOnbezoldigd 
Plaatsvervangend lid ODWH JaOnbezoldigd 
Plaatsvervangend lid RDOGJa Onbezoldigd 
Lid Algemeen Bestuur Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO)JaOnbezoldigd 
Lid Districtscollege Alphen aan den Rijn / GoudaJaOnbezoldigd 
Gastvoorganger kerkdiensten in de Protestantse Kerk NederlandNeeBezoldigdOngeveer 120 euro per preekbeurt
Voorzitter gebiedsgerichte aanpak stikstof en bodemdalingJaOnbezoldigd 
Voorzitter begeleidingscommissie beheerplan Nieuwkoopse plassen e.o.JaOnbezoldigd 
Lid programmaraad leergang Zuid HollandJaOnbezoldigd 
Bestuurslid Vereniging Dorp, Stad en LandJaBezoldigd 
Lid Bestuurlijke Regie SchipholJaOnbezoldigd 
Lid Dagelijks Bestuur Holland RijnlandJaOnbezoldigd 
Lid Raad van toezicht Dorp, Stad en LandJaOnbezoldigd 
Covoorzitter Cluster Groene Hart SchipholJaOnbezoldigd 
Portefeuillehouder mensenhandel en uitbuiting PolitiedistrictJaOnbezoldigd 
Bestuurlijk overleg RijnstreekJaOnbezoldigd 

Social media

Twitter: @robbertvanduijn(externe link)
Facebook: Robbert-Jan van Duijn(externe link)
Instagram: @robbertvanduijn(externe link)