Als gemeentesecretaris/algemeen directeur zie ik het als een eer en mijn taak om de organisatie en onze gemeente te dienen. Ik vind het belangrijk om de continuïteit en het werkgeluk voor mijn collega’s te bevorderen en verbinding en integrale aanpak te versterken. En zo een bijdrage te leveren aan goede prestaties ten dienste van onze inwoners.

Taken

De gemeentesecretaris/algemeen directeur geeft leiding aan de ambtelijke organisatie. Daarnaast is de gemeentesecretaris de eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders. De gemeentesecretaris/algemeen directeur is tevens de bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraad.

Contact

Telefoon 14 0172, e-mail: n.caspers@nieuwkoop.nl.