De adviesraad Sociaal Domein (voorheen Wmo adviesraad) denkt met de gemeente mee over vraagstukken op het gebied van jeugd, zorg, welzijn en werk en inkomen. De raad heeft tien leden, met elk hun eigen specialisme. Zij behandelen vraagstukken die de gemeente aan hen voorlegt en kunnen ook ongevraagd advies uitbrengen. Dit doen zij door te werken in kleine werkgroepen. Vanuit deze werkgroepen benaderen zij verenigingen en inwoners voor advies. Daarnaast kunnen inwoners zelf ook vragen stellen aan de adviesraad.

Logo Koepel

De Adviesraad Sociaal Domein is lid van Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Dit is de landelijke vereniging van lokale adviesraden in het sociaal domein. Zij ondersteunen adviesraden met informatie, workshops, webinars en trainingen, zodat zij het werk als adviesraad zo goed mogelijk kunnen doen en de leef- en belevingswereld van inwoners bij de gemeente kunnen binnen brengen.

Voorzitter gezocht

In verband met het aflopen van de termijn van de huidige voorzitter is de adviesraad op zoek naar een nieuwe voorzitter.  

Jaap Aartman, aftredend voorzitter ASD: “Als je geïnteresseerd bent in de diverse gebieden van het Sociaal Domein en je wilt samenwerken met de sterk betrokken en actieve leden van de Adviesraad Sociaal Domein, dan is dit de functie voor jou." 

De nieuwe voorzitter… 

 • woont in de gemeente Nieuwkoop 
 • heeft binding met de doelgroepen uit het sociaal domein
 • heeft een maatschappelijk netwerk of wil dat opbouwen
 • is in staat mee te denken over het grotere geheel van het sociaal domein
 • kan goed luisteren en de juiste vragen stellen
 • is mondeling en schriftelijk vaardig
 • beschikt over een positief kritische blik
 • en is een echte teamspeler

Als voorzitter kunt u tactvol, kritisch, integer, verbindend en constructief optreden. U beschikt over een open houding, kunt samenwerken en netwerken met mensen en hanteert een collegiale en verbindende stijl. U hebt het vermogen de leden van de Adviesraad Sociaal Domein te inspireren en te stimuleren tot een inhoudelijke bijdrage. 
 
De Adviesraad Sociaal Domein vergadert zeven keer per jaar in het gemeentehuis in Nieuwveen. De werkzaamheden kosten u ongeveer een halve dag per week en u krijgt een vergoeding van € 700,- per jaar. 
 
Heeft u interesse of wilt u meer informatie over de Adviesraad Sociaal Domein? Neem dan vóór 1 maart 2023 contact op met de Adviesraad via asdnieuwkoop@gmail.com of j.aartman@planet.nl

Vacature lid Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein is, wegens uitbreiding van de Adviesraad, op zoek naar nieuwe leden voor de functie van:

Lid Adviesraad Sociaal Domein, met als specifiek aandachtsgebied de Jeugd

Wie zijn wij?

De Adviesraad Sociaal Domein (voorheen Wmo Adviesraad) denkt mee over vraagstukken op het gebied van o.a. jeugd, zorg, welzijn en werk en inkomen. De Adviesraad heeft elf leden, met elk hun eigen specialisme. De Adviesraad is een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente ten aanzien van de beleidsontwikkeling in het brede sociaal domein. Ze adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over de gemeentelijke ondersteuning aan inwoners op het
terrein van de Jeugdwet, de wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Participatiewet. Dit doen zij door te werken in kleine werkgroepen. Vanuit deze werkgroepen benaderen zij verenigingen en inwoners voor advies.

De werkgroep Jeugd zoekt een enthousiaste (ervarings-)deskundige die kennis heeft van Jeugd problematiek, in de breedste zin van het woord en weet je wat er leeft binnen deze gemeenschap. Diverse onderwerpen als gezondheid en leefstijl, armoede, psychosociale ontwikkeling, mentaal welzijn en leefomgeving kunnen aan bod komen.

Wat zijn je werkzaamheden?

Je volgt de gemeentelijke plannen op de voet en onderhoudt contacten met de organisaties (bijvoorbeeld Tom in de Buurt), scholen, GGZ etc. die op dit gebied gespecialiseerd zijn in de gemeente Nieuwkoop. Daarnaast overleg je ook met de ASD in de gemeenten met wie wij samenwerken. De leden van de werkgroep Jeugd houden zich bezig met alle vraagstukken van zowel jongeren als jongvolwassenen. Je bent in staat om inbreng te kunnen geven over het beleid van de gemeente ten aanzien van de Jeugd. Denk hierbij aan de Jeugdwet.

Als lid van de Adviesraad Sociaal Domein heb je de volgende taken:
1. Gevraagd en ongevraagd advies geven aan het College van burgemeester en wethouders.
2. Opkomen voor het gemeenschappelijk belang van inwoners van de gemeente Nieuwkoop.
3. Netwerken met inwoners die te maken hebben met het sociaal domein.

Wat vragen wij van je?

Als lid van de Adviesraad heb je affiniteit met en kennis van het sociaal domein, maar specifiek met Jeugd. Je kunt goed communiceren en bent in staat om je in individuele situaties te verplaatsen om vanuit een bredere context te kunnen adviseren. Voor deze functie ben je woonachtig in de gemeente Nieuwkoop en/of een vertegenwoordiger van een doelgroep in de gemeente. Tenslotte mag je geen lid zijn van de gemeenteraad of werkzaam zijn bij de gemeente Nieuwkoop.

Wat bieden wij?

De uitdaging om samen met andere leden van de Adviesraad een bijdrage te leveren aan het welzijn van de inwoners uit de gemeente Nieuwkoop. Daarnaast ontvang je een financiële vergoeding van €700,- per jaar en krijg je ondersteuning vanuit de gemeentelijke organisatie. Je wordt benoemd voor een periode van 3 jaar.

Herken jij je in bovenstaand profiel?

Stuur dan een motivatiebrief en je CV naar asdnieuwkoop@gmail.com. Wil je een keer een vergadering bijwonen of heb je nog andere vragen, neem dan contact op met de
secretaris van de Adviesraad via asdnieuwkoop@gmail.com of met de voorzitter via 
j.aartman@planet.nl.

Vergaderdata 2023

 • Maandag 23 Januari 2023, 09:00 - 12:00 uur.
 • Maandag 6 Maart 2023, 09:00 - 12:00 uur.
 • Maandag 17 April 2023, 09:00 - 12:00 uur.
 • Maandag 12 Juni 2023, 09:00 - 12:00 uur.
 • Maandag 4 September, 09:00 - 12:00 uur.
 • Maandag 23 Oktober, 09:00 - 12:00 uur.
 • Maandag 4 December, 09:00 - 12:00 uur.

De vergaderingen zijn in het gemeentehuis in Nieuwveen. 

Contact

U kunt contact opnemen met de Adviesraad Sociaal Domein via:

 • het postadres Dhr. N. van Yperen p/a Gemeente Nieuwkoop, Adviesraad Sociaal Domein, postbus 1, 2460 AA Ter Aar.
 • telefoonnummer 0172-538656 (voorzitter),
 • e-mail: asdnieuwkoop@gmail.com