Tineke Jansen-Kooning

Waarover kunt u mij benaderen?

  • Werk en inkomen
  • Mensen met een beperking

Wie ben ik?

Ik ben Tineke Jansen – Kooning, 68 jaar en ik woon in Nieuwveen. Ik ben getrouwd, heb 2 kinderen en 2 kleinkinderen. Ik heb 32 jaar bij Huize Ursula (nu Ipse de Bruggen) gewerkt. Ik ben daar begonnen in de verpleging. Ook heb ik bij de afdeling Educatie, specifiek voor cliënten, gewerkt. Daar gaf ik verschillende lessen en cursussen, zoals lees- en schrijflessen, computerles, Goldstein training, Baas over je eigen lijf en verschillende trainingen gericht op werk. Ik ben betrokken geweest bij de oprichting en vormgeving van bewonersraden bij huize Ursula. Medezeggenschap/zeggenschap vind ik erg belangrijk. Ook ben ik 7 jaar coach/ondersteuner geweest van diverse clientenraden voor mensen met een verstandelijke beperking, clienten met Niet Aaangeboren Hersenletsel en een clientenraad voor mensen met moeilijk gedrag bij het Landelijk Steunpunt Raden (LSR). Ik ben mantelzorger en sinds mei 2016 met pensioen.

Waarom ben ik lid van de Adviesraad Sociaal Domein?

Sinds september 2018 ben ik actief voor de adviesraad Sociaal Domein. Ik wil graag weten wat er speelt bij kwetsbare inwoners en mij kunnen verplaatsen in de beleving-/leefwereld van deze inwoners. Dit wil ik in gewone taal aan de gemeente vertellen zodat de gemeente bij het maken en uitvoeren van beleid hierbij rekening kan houden.