Waarover kunt u mij benaderen?

  • Ouderen
  • Vrijwilligers
  • Mantelzorgers

Wie ben ik?

Ik ben Koos Visser, geboren aan het Zuideinde in Nieuwkoop. Ik woonde tot mijn 17e in Nieuwkoop en heb daarna in Delft, Pittsburgh en in Hillegom gewoond. Inmiddels ben ik alweer 20 jaar terug in Nieuwkoop. Ik ben getrouwd met Diddy, heb 3 kinderen en 6 kleinkinderen.

Ik heb 30 jaar bij Shell gewerkt en ben daarna 12 jaar lid geweest van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Op dit moment ben ik vrijwilliger voor de welzijnsbezoeken van de gemeente en ga ik langs bij de 75-plussers in onze gemeente voor een informatief huisbezoek.

Waarom ben ik lid van de Adviesraad Sociaal Domein?

De Adviesraad Sociaal Domein is belangrijk voor het welzijn van alle Nieuwkopers. Met mijn kennis en ervaringen ben ik van plan me bezig te gaan houden met ouderen, vrijwilligers en vooral met de belangrijkste vrijwilligers, de mantelzorgers.