Waarover kunt u mij benaderen?

  • Ouderen
  • Mantelzorg

Wie ben ik?

Ik ben de jongste telg van een groot gezin en heb al vroeg ervaren wat burenhulp is. Hulp geven aan anderen die dit (tijdelijk) nodig hebben. Tegenwoordig noemen we dit mantelzorg. Vanaf mijn 19e heb ik gewerkt op de administratie van een verpleeghuis. Daarnaast ben ik lid geweest van de gemeenteraad in Ter Aar voor de CDA-fractie. Vanaf 2016 ben ik bestuurslid van de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO), afdeling Ter Aar en sinds 2019 ben ik voorzitter van deze vereniging met maar liefst 650 leden. Ook zit ik in het bestuur van het Platform Gehandicapten Senioren Nieuwkoop (PGSN).

Waarom ben ik lid van de Adviesraad Sociaal Domein?

Ik vind het belangrijk om mensen te helpen, zodat zij een goed leven kunnen leiden, met of zonder ondersteuning. De problemen die senioren en mantelzorgers ervaren, bespreek ik in de Adviesraad. Ik luister, stel vragen en informeer wat de mogelijkheden zijn. Zo wordt duidelijk wat er speelt en kunnen we samen hulp zoeken om een passende oplossing te vinden. Ik vind het belangrijk dat de hulpvrager zelf de regie houdt.