De adviesraad Sociaal Domein (voorheen Wmo adviesraad) denkt met de gemeente mee over vraagstukken op het gebied van jeugd, zorg, welzijn en werk en inkomen. De raad heeft tien leden, met elk hun eigen specialisme. Zij behandelen vraagstukken die de gemeente aan hen voorlegt en kunnen ook ongevraagd advies uitbrengen. Dit doen zij door te werken in kleine werkgroepen. Vanuit deze werkgroepen benaderen zij verenigingen en inwoners voor advies. Daarnaast kunnen inwoners zelf ook vragen stellen aan de adviesraad.

Contact

U kunt contact opnemen met de Adviesraad Sociaal Domein via:

  • het postadres Dhr. N. van Yperen p/a Gemeente Nieuwkoop, Adviesraad Sociaal Domein, postbus 1, 2460 AA Ter Aar.
  • telefoonnummer 0172-538656 (voorzitter),
  • e-mail: asdnieuwkoop@gmail.com

Vergaderdata 2022

  • Maandag 7 Februari 2022  9.00 - 12.00 uur.
  • Maandag 14 Maart 2022  9.00 - 12.00 uur.
  • Maandag 25 April 2022  9.00 - 12.00 uur.
  • Maandag 13 Juni 2022  9.00 - 12.00 uur.
  • Maandag 12 September 2022  9.00 - 12.00 uur.
  • Maandag 17 Oktober 2022  9.00 - 12.00 uur.
  • Maandag 28 November 2022  9.00 - 12.00 uur.

De vergaderingen zijn in het gemeentehuis in Nieuwveen. Wanneer de corona maatregelen dit niet toelaat, vinden de vergaderingen online plaats.