De adviesraad Sociaal Domein (voorheen Wmo adviesraad) denkt met de gemeente mee over vraagstukken op het gebied van jeugd, zorg, welzijn en werk en inkomen. De raad heeft tien leden, met elk hun eigen specialisme. Zij behandelen vraagstukken die de gemeente aan hen voorlegt en kunnen ook ongevraagd advies uitbrengen. Dit doen zij door te werken in kleine werkgroepen. Vanuit deze werkgroepen benaderen zij verenigingen en inwoners voor advies. Daarnaast kunnen inwoners zelf ook vragen stellen aan de adviesraad.

Logo Koepel

De Adviesraad Sociaal Domein is lid van Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Dit is de landelijke vereniging van lokale adviesraden in het sociaal domein. Zij ondersteunen adviesraden met informatie, workshops, webinars en trainingen, zodat zij het werk als adviesraad zo goed mogelijk kunnen doen en de leef- en belevingswereld van inwoners bij de gemeente kunnen binnen brengen.

Voorzitter gezocht

In verband met het aflopen van de termijn van de huidige voorzitter is de adviesraad op zoek naar een nieuwe voorzitter.  

Jaap Aartman, aftredend voorzitter ASD: “Als je geïnteresseerd bent in de diverse gebieden van het Sociaal Domein en je wilt samenwerken met de sterk betrokken en actieve leden van de Adviesraad Sociaal Domein, dan is dit de functie voor jou." 

De nieuwe voorzitter… 

 • woont in de gemeente Nieuwkoop 
 • heeft binding met de doelgroepen uit het sociaal domein
 • heeft een maatschappelijk netwerk of wil dat opbouwen
 • is in staat mee te denken over het grotere geheel van het sociaal domein
 • kan goed luisteren en de juiste vragen stellen
 • is mondeling en schriftelijk vaardig
 • beschikt over een positief kritische blik
 • en is een echte teamspeler

Als voorzitter kunt u tactvol, kritisch, integer, verbindend en constructief optreden. U beschikt over een open houding, kunt samenwerken en netwerken met mensen en hanteert een collegiale en verbindende stijl. U hebt het vermogen de leden van de Adviesraad Sociaal Domein te inspireren en te stimuleren tot een inhoudelijke bijdrage. 
 
De Adviesraad Sociaal Domein vergadert zeven keer per jaar in het gemeentehuis in Nieuwveen. De werkzaamheden kosten u ongeveer een halve dag per week en u krijgt een vergoeding van € 700,- per jaar. 
 
Heeft u interesse of wilt u meer informatie over de Adviesraad Sociaal Domein? Neem dan vóór 1 maart 2023 contact op met de Adviesraad via asdnieuwkoop@gmail.com of j.aartman@planet.nl

Vergaderdata 2023

 • Maandag 23 Januari 2023, 09:00 - 12:00 uur.
 • Maandag 6 Maart 2023, 09:00 - 12:00 uur.
 • Maandag 17 April 2023, 09:00 - 12:00 uur.
 • Maandag 12 Juni 2023, 09:00 - 12:00 uur.
 • Maandag 4 September, 09:00 - 12:00 uur.
 • Maandag 23 Oktober, 09:00 - 12:00 uur.
 • Maandag 4 December, 09:00 - 12:00 uur.

De vergaderingen zijn in het gemeentehuis in Nieuwveen. 

Contact

U kunt contact opnemen met de Adviesraad Sociaal Domein via:

 • het postadres Dhr. N. van Yperen p/a Gemeente Nieuwkoop, Adviesraad Sociaal Domein, postbus 1, 2460 AA Ter Aar.
 • telefoonnummer 0172-538656 (voorzitter),
 • e-mail: asdnieuwkoop@gmail.com

Vergaderstukken