Logo van de gemeente Nieuwkoop

Actuele werkzaamheden

 • Afsluiting kruising Hazeweg in Nieuwveen

  De kruising Roggeveldweg / Hazeweg / Parkzicht in Nieuwveen wordt veiliger gemaakt. De werkzaamheden hiervoor zijn van 28 november tot eind december.

 • Afsluiting Blokland Nieuwveen

  Van maandag 28 november tot en met vrijdag 2 december is Blokland in Nieuwveen (tussen de N231 en Uiterbuurtweg) afgesloten vanwege asfaltwerkzaamheden. Ook de bus rijdt hierdoor een andere route.

 • Afsluiting Langeraarseweg in Langeraar

  Van 21 november tot en met eind februari 2023 is een deel van de Langeraarseweg in Langeraar afgesloten wegens verschillende werkzaamheden.

 • Ruimen graven algemene begraafplaats in Nieuwkoop in 2023 

  In maart 2023 wordt een aantal graven op de algemene begraafplaats aan het Reghthuysplein in Nieuwkoop geruimd.

 • Dijkversterking zwembad Aarweide en golfclub Liemeer

  Het Hoogheemraadschap van Rijnland voert de komende maanden aan de Hogendijk in Nieuwveen werkzaamheden uit om de dijk te versterken.

 • Werkzaamheden Noordeinde Zuid

  De woonstraten Noordeinde Zuid zijn toe aan groot onderhoud. Aannemer A. van Ooijen & Zn B.V. uit Woerden voert de werkzaamheden uit en start hiermee midden september.

 • Werkzaamheden Langeraarse Plassen

  Het hoogheemraadschap van Rijnland gaat de komende tijd werkzaamheden uitvoeren op de Noordplas van de Langeraarse Plassen. Dit heeft als doel het verbeteren van de waterkwaliteit en ecologie in het kader van de Kaderrichtlijn Water.

 • Werkzaamheden kabels en leidingen

  Er liggen veel kabels en leidingen in de bodem. Bijvoorbeeld voor elektriciteit, gas, water en data. Met uitzondering van de riolering zijn deze kabels- en leidingen geen eigendom van de gemeente maar van nuts- en telecombedrijven.

 • Provinciale wegen

  Ook door de provincie Zuid-Holland wordt er aan de weg gewerkt.

 • Landelijke wegen

  Op de website van het ministerie van Verkeer en Waterstaat vindt u een overzicht van groot onderhoud aan het wegennet in Nederland.

RSS feed