Logo van de gemeente Nieuwkoop

Actuele werkzaamheden

 • Op donderdag 20 januari is het Tochtpad in Noordeinde vanaf 07.00 uur tot uiterlijk 17.00 uur afgesloten voor een reparatie aan de rijbaan.
 • Het voetpad langs het kanaal op de Oostkanaalkade wordt vanaf 10 januari 2022 opgeknapt.
 • Vanaf 31 januari is een deel van de Langeraarseweg in Langeraar afgesloten voor werkzaamheden door HT Infra aan de rijbaan.
 • In Ter Aar worden drie schoollocaties en sporthal De Vlinder gesloopt. In Nieuwkoop start de sloop van het voormalige Ashram College.
 • Vanaf maandag 10 januari 2022 is een deel van de Zwanenlaan in Ter Aar afgesloten voor doorgaand verkeer. Er wordt gewerkt tussen de Aardamseweg en de Patrijslaan.
 • De Overzetbrug wordt gerenoveerd. De brug krijgt nieuwe leuningen en het machinewerk vernieuwd. 
 • Aannemer HT Infra is in oktober 2021 gestart met de aanleg van de openbare ruimte in Vivero/Langeraar Oost, de werkzaamheden duren naar verwachting tot en met februari 2022.
 • In oktober 2022 worden een aantal graven op de algemene begraafplaats aan de Westkanaalweg in Ter Aar geruimd.
 • Het hoogheemraadschap van Rijnland gaat de komende tijd werkzaamheden uitvoeren op de Noordplas van de Langeraarse Plassen. Dit heeft als doel het verbeteren van de waterkwaliteit en ecologie in het kader van de Kaderrichtlijn Water.
 • Er liggen veel kabels en leidingen in de bodem. Bijvoorbeeld voor elektriciteit, gas, water en data. Met uitzondering van de riolering zijn deze kabels- en leidingen geen eigendom van de gemeente maar van nuts- en telecombedrijven.
 • Ook door de provincie Zuid-Holland wordt er aan de weg gewerkt.
 • Op de website van het ministerie van Verkeer en Waterstaat vindt u een overzicht van groot onderhoud aan het wegennet in Nederland.
RSS feed