Logo van de gemeente Nieuwkoop

Actuele werkzaamheden

 • Werkzaamheden De Kuil Noorden

  De aannemer start in de week van 27 maart 2023 met werkzaamheden in een deel van De Kuil in Noorden.

 • Aan de slag met het Reghthuysplein

  Wij gaan aan de slag met het carillon en uurwerk van de Reghthuystoren én met het groen op het Reghthuysplein.

 • Proef met wegversmallingen Geerweg

  Als proef krijgt de Geerweg in Langeraar wegversmallingen. Ook wordt er groot onderhoud gedaan.

 • Ruimen graven algemene begraafplaats in Nieuwkoop in 2023 

  In april 2023 ruimen we een aantal graven op de algemene begraafplaats aan het Reghthuysplein in Nieuwkoop.

 • Dijkversterking zwembad Aarweide en golfclub Liemeer

  Het Hoogheemraadschap van Rijnland voert de komende maanden aan de Hogendijk in Nieuwveen werkzaamheden uit om de dijk te versterken.

 • Werkzaamheden Langeraarse Plassen

  Het hoogheemraadschap van Rijnland gaat de komende tijd werkzaamheden uitvoeren op de Noordplas van de Langeraarse Plassen. Dit heeft als doel het verbeteren van de waterkwaliteit en ecologie in het kader van de Kaderrichtlijn Water.

 • Werkzaamheden kabels en leidingen

  Er liggen veel kabels en leidingen in de bodem. Bijvoorbeeld voor elektriciteit, gas, water en data. Met uitzondering van de riolering zijn deze kabels- en leidingen geen eigendom van de gemeente maar van nuts- en telecombedrijven.

 • Provinciale wegen

  Ook door de provincie Zuid-Holland wordt er aan de weg gewerkt.

 • Landelijke wegen

  Op de website van het ministerie van Verkeer en Waterstaat vindt u een overzicht van groot onderhoud aan het wegennet in Nederland.