Logo van de gemeente Nieuwkoop

Actuele werkzaamheden

 • Afsluiting Teuntjesbrug  

  Van 11 tot en met 18 juli is de Teuntjesbrug in Nieuwkoop afgesloten voor al het verkeer.

 • Brugafsluiting aan de Dreg 3 in Nieuwkoop

  De fiets- en voetgangersbrug aan de Dreg 3 in Nieuwkoop is aan vervanging toe.

 • Asfaltonderhoud op diverse plekken

  In juni voert aannemer D. van der Steen B.V. diverse asfalteringswerkzaamheden uit.

 • Afsluiting Gerberastraat

  Vanaf maandag 23 mei starten werkzaamheden in het doorgaande deel van de Gerberastraat (tussen de parkeerplaats van NSV’46 en de Anjerstraat).

 • Werkzaamheden Gerberastraat in Noorden

  In februari is aannemer Rietveld gestart werkzaamheden in de Gerberastraat in Noorden. Vanaf deze datum zijn er tot en met juli 2022 diverse afsluitingen. Er worden werkzaamheden uitgevoerd aan de bestrating en de riolering.

 • Werkzaamheden Venenbuurt Ter Aar

  De Venenbuurt in Ter Aar wordt opgeknapt. Aannemer A. van Ooijen & Zn B.V. uit Woerden voert de werkzaamheden uit, de werkzaamheden duren ongeveer een half jaar.

 • Ruimen graven algemene begraafplaats in Ter Aar in 2022

  In oktober 2022 worden een aantal graven op de algemene begraafplaats aan de Westkanaalweg in Ter Aar geruimd.

 • Oude Nieuwveenseweg eenrichtingsverkeer

  Maandag 28 februari start Voskuilen in opdracht van Liander (elektriciteit) en Oasen (water) met werkzaamheden op de Oude Nieuwveenseweg.

 • Werkzaamheden Langeraarse Plassen

  Het hoogheemraadschap van Rijnland gaat de komende tijd werkzaamheden uitvoeren op de Noordplas van de Langeraarse Plassen. Dit heeft als doel het verbeteren van de waterkwaliteit en ecologie in het kader van de Kaderrichtlijn Water.

 • Werkzaamheden kabels en leidingen

  Er liggen veel kabels en leidingen in de bodem. Bijvoorbeeld voor elektriciteit, gas, water en data. Met uitzondering van de riolering zijn deze kabels- en leidingen geen eigendom van de gemeente maar van nuts- en telecombedrijven.

 • Provinciale wegen

  Ook door de provincie Zuid-Holland wordt er aan de weg gewerkt.

 • Landelijke wegen

  Op de website van het ministerie van Verkeer en Waterstaat vindt u een overzicht van groot onderhoud aan het wegennet in Nederland.

RSS feed