Er liggen veel kabels en leidingen in de bodem. Bijvoorbeeld voor elektriciteit, gas, water en data. Met uitzondering van de riolering zijn deze kabels- en leidingen geen eigendom van de gemeente maar van nuts- en telecombedrijven.

De gemeente verleent wel toestemming als deze bedrijven aan het werk willen of nieuwe kabels en leidingen aanleggen. Heeft u problemen met één van deze kabels en/of leidingen? Neem dan contact op met uw energie/waterleverancier of telecomaanbieder.

Uitbreiding elektriciteitsnet

De toenemende vraag naar elektriciteit en de snelle opkomst van duurzame energie zorgen ervoor dat het druk is op het elektriciteitsnet. Om aan de toenemende elektriciteitsvraag te voldoen, breidt Liander het elektriciteitsnet uit. Dit betekent dat er op verschillende plekken gewerkt wordt aan het elektriciteitsnet.

Zuideinde Nieuwkoop

Aannemer Visser & Smit Hanab Distributie B.V. voert in opdracht van Liander werkzaamheden uit aan het Zuideinde in Nieuwkoop. Het elektriciteitsnet wordt vernieuwd. Deze werkzaamheden lagen eerder stil, omdat er bodemonderzoeken nodig was. De werkzaamheden zijn begin januari gestart en duren tot het najaar. De weg is niet afgesloten, verkeer kan om en om langs de werkzaamheden rijden of de werkzaamheden zijn in het trottoir.

Aanleg glasvezel

Glasdraad legt op diverse plekken glasvezel aan. Er wordt onder andere gewerkt in de kernen Zevenhoven, Langeraar, Papenveer en Noorden. Tijdens de uitvoering is er enige hinder op de trottoirs. De bestrating wordt na aanleg van de kabel tijdelijk hersteld. Op een later moment wordt dit door stratenmakers opnieuw bestraat zodat het er weer netjes bij ligt. Heeft u vragen over de aanleg van glasvezel? Neem dan contact op met Glasdraad.

De gemeente Nieuwkoop is met Glaspoort (KPN) in overleg over de aanleg van glasvezel in de overige dorpskernen.