Kijk op VanAnaarBeter.nl. Op deze site van het ministerie van Verkeer en Waterstaat vindt u een overzicht van groot onderhoud aan het wegennet in Nederland.