Als u verhuist, geeft u dat door aan uw nieuwe woongemeente. Geef uw nieuwe adres uiterlijk binnen vijf dagen na de verhuisdatum door. Verhuist u naar de gemeente Nieuwkoop vanuit een andere gemeente? Dan krijgt uw oude gemeente automatisch bericht hiervan. U hoeft zich dus niet uit te schrijven. Geef uw nieuwe adres binnen vier weken vóór de verhuizing of uiterlijk binnen vijf dagen na uw verhuizing door. Verhuist u naar Nieuwkoop vanuit het buitenland, lees dan de informatie over vestiging vanuit het buitenland. Geef uw verhuizing online door met DigiD. U hoeft hiervoor niet naar het gemeentehuis te komen.

Verhuis je naar het buitenland? Checklist Verhuizen naar het buitenland.

Online verhuizing doorgeven

Is online doorgeven voor u lastig, dan kunt u uw verhuizing ook doorgeven in het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Afspraak maken 

U kunt uw verhuizing ook schriftelijk doorgeven. Gebruik daarvoor onderstaand formulier. Stuur bij uw aangifte ook een kopie van uw identiteitsbewijs mee.

Meenemen

Als u uw verhuizing in het gemeentehuis doorgeeft moet u een geldig identiteitsbewijs meenemen.

Wie kan de verhuizing doorgeven?

 • U zelf, als u 16 jaar of ouder bent.
 • Echtgenoten, als zij samen naar hetzelfde adres verhuizen.
 • Een gemachtigde.
 • Een ouder of voogd, voor een meeverhuizend inwonend kind. 
 • Een ouder of voogd voor minderjarigen jonger dan 16 jaar.
 • Een hoofd van een instelling voor gezondheidszorg, als de patiënt zelf niet in staat is om de verhuizing door te geven.

Nieuwe inwoners

Komt u in de gemeente wonen? Bekijk dan de pagina voor Nieuwe inwoners, met nuttige informatie over het afvalbeleid, verbeterdebuurt, contact informatie en nog veel meer.

Adresonderzoek

Wilt u een adreswijziging doorgeven van iemand die onterecht op uw adres staat ingeschreven? Laat dan de gemeente een adresonderzoek opstarten. U kunt hiervoor een email sturen naar info@nieuwkoop.nl met als onderwerp ‘aanvraag adresonderzoek’. Vermeld in uw aanvraag;

 • het adres waar de aanvraag adresonderzoek over gaat;
 • of u bewoner, eigenaar of verhuurder bent;
 • voor- en achternaam en geboortedatum van de persoon die op uw adres staat ingeschreven (indien bekend);
 • gegevens van de persoon waar dit adresonderzoek betrekking op heeft (indien bekend);
 • eventueel aanvullende informatie over de persoon zoals nieuw adres, telefoonnummer, e-mailadres, gegevens familie, vrienden, werkgever.

Heeft u gevonden wat u zocht?