Toestemming geluidhinder

Om (geluid)overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te voorkomen, houdt u zich aan de normale geluidniveaus. Dit zijn geluidniveaus waarbij de omgeving geen tot weinig overlast ervaart.

Wilt u rondrijden met een geluidswagen of werkzaamheden uitvoeren waarbij u deze geluidsniveaus gaat overschrijden? Vraag dan minimaal 8 weken voor de (start)datum toestemming voor geluidhinder aan.

Houdt u een feestje in de tuin met versterkte muziek, een DJ of een livemuziek? Dan wordt een acceptabel geluidsniveau al snel overschreden. Vraagt u in dat geval ook minimaal 8 weken voor de datum van het feestje toestemming voor geluidhinder aan.

Online toestemming geluidhinder aanvragen

Kosten

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor toestemming geluidhinder worden kosten in rekening gebracht.

Vindt het feestje plaats op de openbare weg? Maak dan ook 'Melding gebruik openbare weg' via het formulier op de pagina 'Evenementenvergunning'.  

Meer dan 150 personen

Zijn er 150 of meer personen aanwezig, dan vult u ook het formulier brandveilig gebruik in.

Heeft u gevonden wat u zocht?