Evenementenvergunning

Wanneer u een evenement organiseert, heeft u meestal een evenementenvergunning nodig. Een evenement is een openbare activiteit. Een feest voor alleen genodigden is geen evenement. U kunt een vergunningcheck doen via de blauwe knop ‘Online vergunning aanvragen’.

Wanneer u bij een feest voor genodigden een tent plaatst (geen partytent) of het feest in een gebouw houdt dat hiervoor niet bestemd is en/of u laat hierbij muziek horen, dan kan het zijn dat u daarvoor toestemming moet aanvragen. Neemt u in dat geval contact op met de gemeente. 

Bij de aanvraag van een evenement moet een veiligheidsplan, programma en/of draaiboek aangeleverd worden.  

Nieuwe regels plastic wegwerpbeker en – bakjes

Met ingang van 1 januari 2024 gaan voor evenementen nieuwe regels gelden voor het gebruik van wegwerpbekers en -bakjes die plastic bevatten.

U leest hier meer over op Evenementen | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (minderwegwerpplastic.nl)

Veiligheid evenementen

Iedereen wil natuurlijk dat een evenement veilig verloopt. In het Nederlands handboek evenementenveiligheid (NHEV-sep2019DEF3.pdf (evenementenhandboek.nl)) zijn regelgeving, normen en ervaringen gebundeld.

Het biedt een handvat om risico’s van evenementen zoveel mogelijk te analyseren en hierop te kunnen sturen. De hoofdstukken 9 t/m 23 richten zich primair op de verantwoordelijkheden van de organisator.

Kosten

Voor de behandeling van een aanvraag kunnen kosten berekend worden. Kijkt u hiervoor in de legesverordening.

Aanvragen vergunning

De vergunning vraagt u aan in ieder geval dertien weken voordat het evenement begint, maar liever eerder.

Online vergunning aanvragen

Het aanvraagproces is iets gewijzigd. U komt nu op een webpagina. Op deze webpagina maakt u een account aan, met een gebruikersnaam en wachtwoord. Hier kunt u al uw evenementenaanvragen beheren tot u de aanvraag heeft ingediend.  De aanvraag blijft exact twee maanden in concept beschikbaar. Dien uw aanvraag daarom binnen twee maanden na de aanmaak hiervan in.

Op de webpagina beantwoordt u een aantal vragen waarna naar aanleiding van uw antwoorden wordt aangegeven of u een aanvullende melding of aanvraag moet doen. U kunt de aanvraag tijdelijk pauzeren en later verder gaan met invullen. Bij de aanvraag moeten verplicht een aantal bijlagen worden gevoegd.

Onderaan de pagina staat een format plattegrondtekening bij evenementen waar u kunt nalezen aan welke eisen plattegronden en tekeningen bij een aanvraag voor een evenementenvergunning moeten voldoen.

Uitleg over en sjablonen voor andere bijlagen vindt u op deze pagina. 

Meerjarige vergunning

Wilt u volgend jaar weer gebruik maken van uw meerjarige vergunning dan geeft u dit vóór 1 november aan de gemeente door.

Het aanvraagproces is iets gewijzigd. U komt nu op een webpagina. Op deze webpagina maakt u een account aan, met een gebruikersnaam en wachtwoord. Hier kunt u al uw evenementenaanvragen beheren tot u de aanvraag heeft ingediend. De aanvraag blijft exact twee maanden in concept beschikbaar. Dien uw aanvraag daarom binnen twee maanden na de aanmaak hiervan in.

Op de webpagina beantwoordt u een aantal vragen waarna naar aanleiding van uw antwoorden wordt aangegeven of u een aanvullende melding of aanvraag moet doen. U kunt de aanvraag tijdelijk pauzeren en later verder gaan met invullen. Bij de aanvraag moeten verplicht een aantal bijlagen worden gevoegd.

Online doorgeven meerjarige vergunning

Gebruik maken van de openbare weg

Heeft u voor uw evenement geen vergunning nodig, maar maakt u wel gebruik van de openbare weg? Maak dan een 'melding gebruik openbare weg'. Ook bij bijvoorbeeld een buurtbarbecue of straatfeest waarbij u gebruikmaakt van de openbare weg doet u een melding. 

Melding gebruik openbare weg

Wanneer u buiten muziek ten gehore brengt, heeft u ook toestemming voor geluidhinder nodig, lees meer.

Toertocht of wedstrijd organiseren door de gemeente

Organiseert u een toertocht of wedstrijd die niet start of eindigt in Nieuwkoop, maar hier wel doorheen gaat, dan heeft u toestemming nodig van de gemeente. U kunt dit aanvragen met uw DigiD.

Wedstrijd of toertocht door de gemeente aanvragen

Alcohol schenken tijdens evenement

Wilt u tijdens het evenement alcohol schenken dan heeft u toestemming nodig. U vult de gegevens in bij de aanvraag voor het evenement. Bij de aanvraag voegt u het identiteitsbewijs van de leidinggevende(n) toe.

Wanneer u buiten muziek ten gehore brengt, heeft u ook toestemming geluidhinder nodig.

Heeft u gevonden wat u zocht?