Zoekt u een leuke vereniging om te sporten en te bewegen? Binnen of buiten? De gemeente Nieuwkoop heeft een breed aanbod van verenigingen en sportclubs. Een overzicht hiervan vindt u in de digitale gemeentegids of op onze nieuwe website www.nieuwkoopsportencultuur.nl

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Ieder kind moet kunnen sporten. Arm of rijk maakt niet uit. Voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen (tot 120% van het minimuminkomen) is sporten niet vanzelfsprekend. Speciaal voor deze kinderen (van 4 tot 18 jaar) is het Jeugdfonds Sport & Cultuur opgericht. Dit fonds zorgt ervoor dat via een subsidie de kinderen toch kunnen sporten. Het fonds betaalt bijvoorbeeld de contributie aan de gekozen sportvereniging. De bijdrage is maximaal € 225,- voor twaalf maanden per kind. Voor het behalen van het zwemdiploma A is de bijdrage eenmalig € 450 voor 12 maanden.  Een belangrijke voorwaarde voor de eenmalige bijdrage van € 450,- is dat kinderen de zwemlessen volgen bij zwembad ‘De Wel’ in Nieuwkoop. De aanvragen voor het fonds gaan altijd via een professionele tussenpersoon bij wie uw kind bekend is. Bijvoorbeeld via (gym)leerkrachten, medewerkers van het Centrum voor Jeugd- en Gezin (CJG) of maatschappelijk werk. Informatie kunt u vinden op www.jeugdfondssportencultuur.nl/zuid-hollandU kunt voor informatie ook even binnenlopen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (in Nieuwkoop of Ter Aar) of het gemeentehuis in Nieuwveen.

Volgt uw kind liever lessen op het gebied van kunst en cultuur? Dan is daarvoor is het Jeugdfonds Sport & Cultuur beschikbaar. Meer informatie over dat fonds vindt u op www.jeugdfondssportencultuur.nl/zuid-holland

Volwassenenfonds Sport & Cultuur

Bent u 18 jaar of ouder en blijft er geen geld over om mee te doen aan activiteiten zoals zwemles, muziekles, fitness, voetbal, theater- of dansles? Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur zorgt ervoor dat het lesgeld en/of materialen worden betaald voor mensen die dit (tijdelijk) niet zelf kunnen betalen. Kijk voor meer informatie op https://www.volwassenenfonds.nl/deelnemers/nieuwkoop.

Subsidie voor buurtsportcoaches

De gemeente stelt subsidie beschikbaar voor buurtsportcoaches. Een buurtsportcoach heeft als doel om mensen enthousiast te maken voor sport- en bewegen en het sport- en beweegaanbod in de gemeente uit te breiden. Bijvoorbeeld door laagdrempelig activiteiten aan te bieden op school, straat en andere plekken waar mensen elkaar ontmoeten. De buurtsportcoach richt zich op alle inwoners, met speciale aandacht voor de jeugd tot en met 18 jaar, volwassenen vanaf 45 jaar, mensen met een beperking en mensen met een lage sociaal economische status. Het is de bedoeling dat de buurtsportcoach ook verbindingen legt tussen sport, onderwijs, welzijn en gezondheidszorg. In de Algemene Subsidie Verordening en in de subsidieregeling buurtsportcoaches kunt u lezen of u in aanmerking komt voor deze subsidie.

Buurtsportcoachsubsidie aanvragen

Heeft u vragen over het invullen dan kunt u bellen met 14 0172 of mailen met het team Sociaal Domein via info@nieuwkoop.nl.

 

Heeft u gevonden wat u zocht?