Doel van onze sportvisie is om sporten en bewegen aantrekkelijk en bereikbaar te maken voor iedereen.

Een goede gezondheid ligt aan de basis van een gelukkig leven. Met onze visie op sport en bewegen willen we sport en bewegen aantrekkelijke en bereikbaar maken voor als onze inwoners. We zetten de visie in als middel om onze inwoners met elkaar te verbinden en om de fysieke en mentale gezondheid van Nieuwkoop een impuls geven. De visie is niet alleen van de gemeente, maar een breed gedragen visie die we samen met verschillende partijen uit de samenleving hebben gemaakt.

Ambities

  1. Sporten en bewegen mogelijk maken voor iedere inwoner van Nieuwkoop. We gaan er vanuit dat er voor iedere inwoner een geschikte én plezierige sport-/beweegactiviteit mogelijk is.

  2. Sporten en bewegen zo goed mogelijk inzetten als middel. We weten dat dit positieve effecten heeft op gezondheid en welzijn.

Speerpunten uit de visie

  1. Sterke en toekomstbestendige sport- en beweegaanbieders.

  2. Sporten en bewegen voor iedereen, op maat en zonder belemmeringen.

  3. Sporten en bewegen als middel voor gezondheid en welzijn.

  4. Goede en (multi)functionele accommodaties, beweegvriendelijke en uitnodigende ruimte.

Heeft u gevonden wat u zocht?