Het Jeugdfonds Sport & Cultuur en het Volwassenfonds Sport & Cultuur maken sporten voor iedereen mogelijk.

Wanneer iemand een laag inkomen heeft (tot 120 procent van het minimuminkomen), kan het soms lastig zijn om de contributie van een sportvereniging of cultuurvereniging te betalen. Daarom heeft de gemeente hier geld voor beschikbaar. We werken daarin samen met het Jeugdfonds Sport en Cultuur en het Volwassenenfonds Sport en Cultuur.

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Sporten of culturele activiteiten zijn voor kinderen erg belangrijk. Voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen is het soms niet mogelijk om lid te worden van een club of vereniging.  Speciaal voor deze kinderen (van 4 tot 18 jaar) is het Jeugdfonds Sport & Cultuur opgericht. Dit fonds zorgt ervoor dat via een subsidie de kinderen toch kunnen sporten of lessen volgen op gebied van kunst en cultuur. Het fonds betaalt bijvoorbeeld de contributie en eventuele benodigdheden aan de gekozen vereniging. De bijdrage is maximaal € 225,- voor twaalf maanden per kind.

Zwemles

Kinderen van 5 jaar en ouder kunnen bij zwembad De Wel zwemlessen voor het zwemdiploma A en B volgen via het fonds. Per kind is de maximale vergoeding € 1.020 voor twee jaar. Dit pakket bestaat uit:
a) Inschrijfkosten en zwempas
b) Easy Swimsuit
c) Diplomakosten
d) Zwemdiploma A/B garantie

Het zwembad garandeert voor dit bedrag dat het kind het zwemdiploma A en B behaald, indien het kind:
- bij minimaal 85 procent van de zwemlessen aanwezig is;
- geestelijk en lichamelijk in staat is deel te nemen aan de zwemlessen.

In de twee jaar waarover een bijdrage voor het behalen van het A- of B-diploma is toegekend, kan géén aanvraag worden gedaan voor een andere sport óf cultuur. 

Aanvragen via tussenpersoon

De aanvragen voor het fonds gaan altijd via een professionele tussenpersoon (intermediair) bij wie uw kind bekend is. Bijvoorbeeld via (gym)leerkrachten, medewerkers van het Centrum voor Jeugd- en Gezin (CJG) of maatschappelijk werk. Informatie kunt u vinden op jeugdfondssportencultuur.nl.

Heeft u vragen of hulp nodig bij het vinden van een intermediair? Een medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin helpt u graag. Maak een afspraak via cjg@nieuwkoop.nl.  

Geen geld voor sport en cultuur? Het volwassenenfonds helpt!

Wilt u graag meedoen aan een culturele of sportieve activiteit, maar kunt u dit niet betalen? Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur kan helpen. Dit fonds voor volwassenen vanaf 18 jaar helpt met het betalen van de contributie van een sport of cultuurvereniging wanneer u dat zelf even niet kan. Zo is het toch mogelijk om lid te worden van een sportclub of aan dans, muziek, of bijvoorbeeld beeldende kunst te doen.

Meedoen

Aanmelden voor het Volwassenenfonds Sport & Cultuur gaat via een tussenpersoon, ook wel intermediair genoemd. Een intermediair is een professional die u al kent. Wilt u weten bij welke intermediair u terecht kunt? Kijk dan op www.volwassenenfonds.nl. Bent u niet bekend bij een van deze intermediairs? Neem dan contact op met Team de Verbinding via verbinding@nieuwkoop.nl. Zij zoeken dan samen met u naar een geschikte intermediair. 

Meer informatie

Voor meer informatie over het fonds kijkt u op www.volwassenfonds.nl. Samen zorgen we ervoor dat iedereen kan mee doen!

Heeft u gevonden wat u zocht?