Voor technische bouwactiviteiten is niet altijd meer een vergunning nodig. Voor nieuwe bouwwerken in gevolgklasse 1 geldt een meldplicht. Op de website van Iplo(externe link) kunt u lezen wat voor soort bouwwerken allemaal vallen onder gevolgklasse 1.

Niet de gemeente maar een kwaliteitsborger controleert vooraf of uw bouwactiviteit technisch voldoet aan alle regels. Ook maakt deze kwaliteitsborger een inschatting van de risico’s en legt hij in een borgingsplan vast hoe met deze risico’s wordt omgegaan. Vervolgens voert de kwaliteitsborger het borgingsplan uit en controleert de wijze van uitvoering.

Procedure

Deze risicobeoordeling en borgingsplan moeten samen met de naam van de door uzelf in te schakelen kwaliteitsborger minstens 4 weken voor de start van de bouw (maar niet eerder dan een jaar) worden ingediend via het omgevingsloket(externe link).

Beoordeling

De gemeente beoordeelt of de bouwmelding volledig is. Als dat zo is, dan mag de bouw zoals gepland na de termijn van 4 weken starten. Beoordeelt de gemeente binnen 4 weken dat de bouwmelding onvolledig is en/of extra informatie nodig is omdat bijvoorbeeld sprake is van specifieke risico’s, dan krijgt u hiervan bericht en wordt u verzocht om aanvullende informatie. Er geldt dan een nieuwe termijn van 4 weken (vanaf de datum dat de melding volledig is) voordat de bouw kan starten.

Kosten

Voor de behandeling van een bouwmelding betaald u aan de gemeente geen legeskosten. Wel zal u zelf de kosten voor het inschakelen van de kwaliteitsborger moeten betalen.

Bekendmaking

Een bouwmelding wordt niet gepubliceerd in het gemeenteblad.

Gereedmelding

Als de bouw (bijna) voltooid is, stelt de kwaliteitsborger een verklaring op. Dat doet hij alleen als alles in orde is. Verder heeft hij gedurende de bouw een dossier bijgehouden.

Dit dossier en de verklaring moet worden toegevoegd aan de gereedmelding van het bouwwerk. Dit moet tenminste 2 weken voor het in gebruik nemen van het bouwwerk.

Aandachtspunten

Het kan voorkomen dat uit de beoordeling van de bouwmelding blijkt dat geen sprake (meer) is van gevolgklasse 1. In dat geval is er alsnog een vergunning nodig en kan er niet gebouwd worden op grond van de melding.

Het is dus van belang om ruim voor de gewenste start van de werkzaamheden een kwaliteitsborger in te schakelen.

In veel gevallen is het doen van een bouwmelding niet genoeg. Vaak is een omgevingsvergunning nodig voor de omgevingsplanactiviteit (ruimtelijke beoordeling). Houdt u daarom rekening met de proceduretermijnen die gelden voor omgevingsvergunning.  Zie omgevingsvergunning.

Heeft u gevonden wat u zocht?