Gaat u bouwen of verbouwen, een monument wijzigen, een beschermde boom kappen, een inrit maken of het gebruik van een gebouw of perceel grond wijzigen? Dan heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Deze vergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket(externe link). Bij het ‘Omgevingsloket’ kunt u ook eerst een vergunningencheck doen om te bepalen of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Op basis van uw antwoorden stelt het Omgevingsloket uw aanvraagformulier samen. U krijgt een overzicht van wat u moet aanleveren.

Twijfelt u of uw plannen haalbaar zijn? Kijk dan naar de mogelijkheden onder het kopje ‘vooroverleg/conceptverzoek (ver)bouwplannen’.

Heeft u vragen over hoe het ‘Omgevingsloket’ werkt, kijk dan eerst bij de meest gestelde vragen op de website van het helpcentrum van het ‘Omgevingsloket’(externe link).  Ervaart u een storing? Geef dit dan door via het webformulier voor storingen.(externe link)

Heeft u (meer) hulp nodig bij het gebruiken van de website, het doen van een vergunningcheck of wilt u ondersteuning bij het indienen van uw vergunningaanvraag dan kunt u bellen met het algemene nummer 14 0172, mailen naar omgevingsloket@nieuwkoop.nl of een afspraak maken voor een bezoek aan het omgevingsloket in het gemeentehuis in Nieuwveen (open op werkdagen in de ochtend tussen 8.30 en 13.00 uur en op de donderdagavond tussen 17.45 en 20.00 uur).

Afspraak maken(externe link)

Kosten

U betaalt kosten voor de behandeling van uw aanvraag. Hoeveel leges u betaalt, ligt aan de afhandeling van uw aanvraag. Vooraf kan alleen een inschatting van de te verwachten kosten worden gegeven.

Nadat wij een beslissing hebben genomen op uw aanvraag (ook bij een weigering) krijgt u een factuur toegestuurd. Kijk voor meer informatie over de kosten in titel 2 van de tarieventabel.(externe link)

Participatie

Vrijwel elk bouwplan betekent ook een verandering voor uw omgeving. Ook de uitvoering van (bouw)werkzaamheden geeft vaak enige overlast. Vanaf 1 januari 2024 moet elke initiatiefnemer bij zijn aanvraag aangegeven of en zo ja, hoe hij aan participatie heeft gedaan en wat de resultaten zijn. Zonder deze informatie is de aanvraag niet compleet.

Weet u niet hoe u uw omgeving kunt betrekken bij uw plan? Maak dan gebruik van de participatiewijzer.

Buren

In het Burgerlijk Wetboek (boek 5, titel 4) staan rechten en plichten van eigenaars van naburige erven (buren). Bij het uitvoeren van de (bouw)werkzaamheden houdt u zich hieraan.

Termijn

Voor de meeste aanvragen geldt een termijn van acht weken. De gemeente mag deze termijn één keer met maximaal zes weken verlengen.

Voor sommige ingewikkelde aanvragen of aanvragen die aanzienlijke gevolgen heeft voor uw omgeving geldt een termijn van 26 weken. Ook deze termijn kan één keer met maximaal zes weken worden verlengd.

Bekendmaking

Alle ingediende aanvragen, verleende vergunningen en overige besluiten op omgevingsvergunningaanvragen worden bekendgemaakt op www.overheid.nl(externe link) en in Nieuwkoop Nieuws. U kunt op de hoogte blijven via de berichten over uw buurt waarvoor u zich kosteloos kunt aanmelden(externe link).

Mocht u naar aanleiding van een publicatie een aanvraag of vergunning willen inzien, kijk dan onder ‘inzien bouwdossier’ hoe dit in zijn werk gaat.

Communicatie

Indiening van aanvragen en eventuele aanvullingen ontvangen wij graag via het omgevingsloket(externe link). De brieven die wij aan u sturen ontvangt u alleen digitaal. Via een e-mailbericht met afzender ‘noreply@Jeleefomgeving.nl’ wordt u geleid naar de berichtenbox ‘Jeleefomgeving’. Dit is een beveiligde omgeving waarop u inlogt met een eveneens per email aan u verzonden code.

Heeft u gevonden wat u zocht?