De Geerweg bij Langeraar is toe aan groot onderhoud en wordt verkeersveiliger gemaakt. We vervangen de asfaltdeklaag van zowel de rijweg als het fietspad en voeren onderhoud uit aan de brug in de Geerweg. Samen met de klankbordgroep van de Geerweg bereiden we deze werkzaamheden voor. De afgelopen tijd hebben we een proef uitgevoerd op de Geerweg. Er zijn verschillende wegversmallingen/chicanes geplaatst in de vorm van een proefopstelling.

We plaatsen chicanes

Tijdens deze proef is er informatie verzameld door het afnemen van enquêtes, gesprekken met de klankbordgroep, snelheidsmetingen en verkeerstellingen. Uit de metingen blijkt dat de snelheid met ruim 10km/uur is afgenomen. We hebben goed gekeken naar alle reacties en hebben diverse bewoners van de Geerweg gesproken. Op basis van de verzamelde informatie hebben we een besluit genomen: We plaatsen definitief chicanes op de Geerweg. We doen wel aanpassingen om tegemoet te komen aan de wensen van de bewoners. Zo worden een aantal wegversmallingen/chicanes aangepast. Een veelgehoorde klacht is het uiterlijk. De chicanes die er nu staan gaan weg. Daarvoor in de plaats komen nieuwe chicanes, deze passen beter in het straatbeeld. De chicanes ogen minder groot en ook plaatsen we hieromheen meer groen. Ook maken we de chicanes smaller, hierdoor is het zicht beter en kunnen automobilisten makkelijker om de chicane heen kijken.

Volg het project via de BouwApp

Via de BouwApp leest u de laatste stand van zaken, kunt u het project volgen en vragen stellen:

• Download de BouwApp gratis in de Playstore van Google of Appstore van Apple.

• Zoek het project op: Geerweg

• Voeg het project toe aan uw favorieten. Vanaf nu krijgt u een melding als we een update plaatsen.