In 2023 voeren we groot onderhoud uit aan de Nieuwveenseweg en de Noordenseweg in Nieuwkoop. U kon eerder met ons meedenken over het ontwerp van de weg. Veel inwoners hebben hiervan gebruik gemaakt. Bedankt daarvoor!

Ontwerp twee is gekozen

We hebben twee schetsontwerpen laten maken. Betrokkenen konden tijdens twee inloopavonden de ontwerpen bekijken en vragen stellen. Na de inloopavonden kon iedereen online stemmen op een van de twee schetsontwerpen. Van de 140 binnen gekomen reacties hebben 129 mensen gekozen voor ontwerp twee (zie bijlage 2). Dit ontwerp leggen we aan.

Waarom passen we de wegen aan?

De Nieuwveenseweg vormt op dit moment een scheiding tussen het centrum van Nieuwkoop en de Oranjebuurt. Weggebruikers ervaren de weg als onveilig, vooral voor de kwetsbare verkeersdeelnemers (fietsers en voetgangers). Uit metingen blijkt dat er te hard wordt gereden, er is geen plaats voor voetgangers en fietsers om te wachten bij het oversteken en er zijn geen zebrapaden.

Wat gaan we doen?

  • Het vrij liggend fietspad blijft behouden, maar wordt opgehoogd.
  • Verkeer mag maximaal 30 km per uur rijden.
  • Op de kruisingen met de Sperwerstraat, Achterweg, Dorpsstraat en Julianalaan komen (visuele) drempelplateaus.
  • Er komt een voetgangersoversteekplaats op de Nieuwveenseweg
  • En komen voorlopig twee wegversmallingen

Uitvoering werkzaamheden

We zijn van plan om de werkzaamheden in het najaar van 2023 uit te voeren. Op dit moment zijn we bezig met de voorbereiding. Zodra bekend is welke aannemer het werk uitvoert, volgt meer informatie over de planning, uitvoering en bereikbaarheid.

Omwonenden hebben een nieuwsbrief ontvangen over het groot onderhoud (zie bijlage 1).

Nieuwveenseweg nieuwe situatie
Noordenseweg nieuwe situatie