Wij zijn op zoek naar nabestaanden die rechthebbende willen worden.

Van een aantal particuliere graven zijn de gegevens van de rechthebbende niet bekend bij ons. Vaak is dit ontstaan door een verhuizing of door het overlijden van de rechthebbende. We willen graag het grafrecht opnieuw toekennen om zo het graf te kunnen behouden. Daarom vragen we nabestaanden van de overledenen die in deze graven zijn begraven om contact op te nemen. 

Bent u, of kent u, de rechthebbende, of een nabestaande van een graf?

Dan verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met de administratie van de begraafplaats. U bereikt deze via het algemene telefoonnummer van de gemeente Nieuwkoop: 14 0172. Of via e-mail begraafplaatsadministratie@nieuwkoop.nl.

Wat is een rechthebbende?

Een rechthebbende is een persoon, of instantie die verantwoordelijk is voor het graf. De rechthebbende is  eigenaar van het grafrecht van een particulier graf. De rechthebbende bepaalt wat er met het graf mag gebeuren. Wie er in begraven mag worden, of en van wie er een asbus in het graf wordt geplaatst en welk grafmonument er op komt. De (nieuwe) rechthebbende betaalt de grafrechten. De rechthebbende zorgt dat  het graf en grafmonument in goede staat zijn of brengt het in goede staat.

Waarom doen we dit?

Het is belangrijk dat de administratie van de begraafplaats klopt. Bijvoorbeeld  als de gemeente contact zoekt met een rechthebbende omdat de graftermijn bijna verloopt of over het onderhoud. 

Wat doen we als de rechthebbende onbekend is?

Als we niet weten wie de rechthebbende van een graf is doorlopen we de volgende stappen:

  1. We plaatsen bordjes bij de gravenwaar het om gaat. 
  2. Belangstellenden hebben een jaar de tijd om te reageren.
  3. Na de reactie termijn van een jaar schrijft de gemeente de rechten over aan een nieuwe rechthebbende.
  4. Heeft niemand zich gemeld? Dan kan het college van burgemeester en wethouders besluiten om het grafrecht als vervallen te verklaren. Dit betekent dat de gemeente vanaf dat moment verantwoordelijk is voor het graf.