In de erfgoednota staat omschreven hoe wij de komende jaren omgaan met de cultuurhistorische waarden en monumenten in onze gemeente. Dat onze gemeente een rijke geschiedenis heeft, blijkt wel uit de vele bijzondere gebouwen en objecten die de geschiedenis van onze dorpen vertellen. De erfgoednota zorgt ervoor dat wij alle unieke gebouwen en objecten nog beter kunnen bewaren en beschermen, zodat wij de geschiedenis levend houden. Van boerderijen tot industriële objecten en van kerkgebouwen tot woonhuizen. In onze gemeente zijn ruim 80 monumenten aanwezig. Dit zijn zowel gemeentelijke- als rijksmonumenten. 

Aanwijzing van nieuwe monumenten

Een nieuw gebouw of object toevoegen aan de monumentenlijst, dat doen wij niet zomaar. Daar gaat een heel proces aan vooraf. Op basis van een inventarisatie, selectie en advies van de Erfgoedcommissie kan het college van burgemeesters en wethouders een gebouw of object aanwijzen als beschermd gemeentelijk monument. Voordat wij het gebouw of object daadwerkelijk toevoegen informeren wij de eigenaar. Ook krijgt de eigenaar van ons een besluit. Het is vooralsnog niet mogelijk om zelf een object aan te dragen als monument.

Onderhoud aan monumenten

Om ervoor te zorgen dat ook toekomstige generaties nog kunnen genieten van al dat prachtige erfgoed, mogen gebouwen of objecten die zijn aangewezen als monument niet zomaar verbouwd of gesloopt worden.

  • Gaat u kleine werkzaamheden uitvoeren zoals, schilderwerk in dezelfde kleur of inpandige aanpassingen? Dan heeft u hiervoor geen vergunning nodig. Bij twijfel kunt u uiteraard contact met ons opnemen.
  • Heeft u verbouwplannen of gaat u onderhoud uitvoeren? Dan heeft u in de meeste gevallen een omgevingsvergunning(externe link) nodig. Neem vooraf contact op met het Omgevingsloket en voorkom dat u voor verrassingen komt te staan. Bij (ver)bouwplannen brengt de Erfgoedcommissie advies uit.  

Heeft u vragen over het onderhoud? Of over het aanvragen van een vergunning? Neem dan contact op met het Omgevingsloket via telefoonnummer 14 0172. Wij denken graag met u mee!

Subsidiemogelijkheden

Op de monumenten die onze gemeente rijk is moeten wij zuinig zijn en dat kan alleen als ze goed worden onderhouden. Daarom kunt u als eigenaar van een gemeentelijk monument of object subsidie aanvragen voor onderhoud of restauratie van uw pand.   

  • Restauratie: drie keer in de vijfentwintig jaar kunt u een subsidieaanvraag doen. Het maximaal toe te kennen subsidiebedrag per 25 jaar is: € 20.000,-.
  • Onderhoud: hiervoor kunt één keer in de vijf jaar een subsidieaanvraag doen, met een maximaal toe te kennen subsidiebedrag van € 3.500,-.

Eigenaren van rijksmonumenten kunnen voor subsidiemogelijkheden kijken op de website van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed(externe link).

Online subsidie aanvragen voor een gemeentelijk monument

Verduurzaming van monumenten

Monumenten gaan al jaren mee en zijn in die zin zeker duurzaam te noemen. Verduurzamen van een monument is echter vaak een stuk lastiger. Er is meer regelgeving over het beschermen van cultuurhistorische waarden en renovaties zijn in beperkte mate mogelijk.

Voor eigenaren van monumenten staat er een webinar klaar op de website van Duurzaam Bouwloket(externe link) met tips over het verduurzamen van uw monument. Heeft u daarna nog vragen? Neem dan contact op met Duurzaam Bouwloket(externe link).

Kerkenvisie 2019

De kerkenvisie biedt handvatten voor het in standhouden van kerkgebouwen en het mogelijk herbestemmen van kerkgebouwen in de gemeente. Kleine kerkgebouwen en pastorieën zouden bijvoorbeeld een reguliere woonbestemming kunnen krijgen of een functie als multifunctioneel centrum. Zo wordt het publieke karakter van deze bouwwerken behouden.

Heeft u gevonden wat u zocht?