Op deze pagina gaan wij in op de milieueffecten die asbest, Schiphol, houtrook, bestrijdingsmiddelen en lood op de gezondheid kunnen hebben. En wij vertellen waar u terecht kunt voor meer informatie.

Asbest

Asbest bestaat uit hele kleine vezeltjes die met het blote oog niet zichtbaar zijn. Door het inademen van losse asbestvezels kunnen na lange tijd gezondheidsproblemen ontstaan.

In het verleden is asbest veel toegepast in gebouwen en woningen. Sinds het bekend is dat asbest voor de gezondheid grote risico’s geeft, mag het niet meer worden gebruikt (vanaf 1993).

Wie erover gaat

De taken voor het verwijderen van asbest zijn ondergebracht bij de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). De ODWH ziet toe op het veilig verwijderen van asbest.

Verder heeft de GGD een informatiewebsite voor veel gestelde vragen rondom asbest in relatie met de gezondheid.

Meer info

Website Omgevingsdienst:
Asbest - Omgevingsdienst West-Holland (odwh.nl)(externe link)

GGD Leefomgeving:
Asbest - GGD Leefomgeving(externe link)

Kenniscentrum Infomil van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat:
Wat is asbest? - Kenniscentrum InfoMil(externe link)

Wanneer asbest inleveren bij de gemeente en de kosten:
Asbest | Gemeente Nieuwkoop

Schiphol

De landende en stijgende vliegtuigen op Schiphol hebben effect op de leefomgeving van de gemeente, zowel overdag als in de nacht.

Meer info

Website Omgevingsdienst
Vliegtuiglawaai - Omgevingsdienst West-Holland (odwh.nl)(externe link)

Houtrook

Houtrook is ongezond, voor uzelf en voor uw omgeving. In houtrook zitten veel schadelijke stoffen zoals fijnstof, koolmonoxide, vluchtige organische stoffen, PAK's en roet.

Kinderen, ouderen en mensen met luchtwegklachten kunnen extra last hebben van houtrook.

Wie erover gaat

Heeft u last van houtrook van uw buren of buurtgenoten? Een goed gesprek en simpele maatregelen om beter te stoken, kunnen zorgen voor minder overlast.

Het RIVM geeft een stookwaarschuwing bij ongunstig weer of een slechte luchtkwaliteit. Wij plaatsen deze op onze sociale media.

Meer info

Meer over het stookalert:
Houtstokers, let op het stookalert | Gemeente Nieuwkoop

Stookwaarschuwing op de website van de RIVM:
www.rivm.nl/houtrook/stookalert(externe link)

Algemene informatie op de website van GGD leefomgeving:
www.ggdleefomgeving.nl/overlast/houtrook/(externe link)

Stooktips op de website van Milieucentraal:
www.milieucentraal.nl/energie-besparen/verwarmen-op-gas-of-hout/houtkachel-of-open-haard(externe link)

Bestrijdingsmiddelen

U kunt op verschillende manieren in aanraking komen met bestrijdingsmiddelen. Bijvoorbeeld als u zelf bestrijdingsmiddelen gebruikt in of om het huis, als u groenten of fruit eet waar restjes bestrijdingsmiddelen op zitten. Of als u in de buurt woont van akkers waar de teler bestrijdingsmiddelen gebruikt of u zelf teler bent.

Bestrijdingsmiddelen moeten een strenge toelatingsprocedure doorlopen. Pas daarna mag het middel worden verkocht en gebruikt. Toelatingsprocedures kunnen risico’s echter nooit helemaal uitsluiten. Uit voorzorg is het beter dat we zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen gebruiken én binnenkrijgen.

Wie erover gaat

De NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) ziet erop toe dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen binnen de wet- en regelgeving gebeurt.

Het Hoogheemraadschap van Rijnland let op het oppervlaktewater. Bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zijn maatregelen nodig die ervoor zorgen dat geen middelen in het oppervlaktewater terechtkomen. Deze maatregelen staan in het Activiteitenbesluit.

Meer info

Woont u dichtbij een akker, boomgaard of bollenveld? Kijk dan op www.ggdleefomgeving.nl(externe link) welke tips u uit voorzorg kunt opvolgen.

Wilt u weten hoe u zonder bestrijdingsmiddelen onkruid en ongedierte voorkomt en bestrijdt? Kijk dan op Beterbestrijden.nl(externe link).

Voor vragen over het toezicht op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kunt u terecht bij de NVWA: www.nvwa.nl(externe link)

Tips of meer weten? Bekijk de presentatie Nabuurschap: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2023D15888&did=2023D15888(externe link)

Lood

Over lood vindt u hier op termijn meer informatie.