Er zijn op dit moment zeven actieve dorpsraden. Alle dorpsraden zijn verenigingen met leden. Dorpsraden zijn de ogen en de oren van hun dorpskernen. Uitgangspunt is het algemeen belang in de dorpskern.

Spelregels voor samenwerking dorpsraden en gemeente

Om de samenwerking tussen de gemeente en alle dorpsraden te ondersteunen zijn afspraken nodig. De afspraken, in de vorm van spelregels, zijn op 15 oktober 2015 opnieuw vastgesteld in de gemeenteraad. Het doel is de kwaliteit van besluitvorming te bevorderen door de dorpsraden vroegtijdig te betrekken bij de totstandkoming en uitvoering van beleid. Samen wordt gekeken hoe naar een situatie toegewerkt kan worden waarin de dorpsraden optimaal kunnen functioneren. De spelregels zijn een middel en geen doel op zich.

Coördinator dorpsgericht werken

Simone Vincent is de contactpersoon voor de dorpsraden namens de gemeente Nieuwkoop en vice versa. Zij is de coördinator dorpsgericht werken. Simone is te bereiken via s.vincent@nieuwkoop.nl of telefonisch, 14 0172. Haar werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag.

De dorpsraden:

Nieuwveen

Langeraar en Papenveer

Noorden, Noordse Dorp, Noordse Buurt

  • Dorpsraad De Koet heeft een eigen website met alle informatie over het bestuur, de werkgroepen en het dorpsplan. 
  • De dorpsraad is bereikbaar via info@dorpsraaddekoet.nl

Vrouwenakker

  • Dorpsraad Vrouwenakker is te bereiken via vrouwenakker@hotmail.com.
  • Onderaan deze pagina staat het Dorpsplan Vrouwenakker. 

Woerdense Verlaat

Ter Aar en Korteraar

Zevenhoven en Noordeinde

  • Op 11 juli 2018 overhandigde Theo de Boer, voorzitter van de dorpsraad Zevenhoven en Noordeinde, het eerste dorpsplan aan wethouder Bernadette Wolters. Het dorpsplan is opgesteld voor en door de inwoners. 

Heeft u gevonden wat u zocht?