Bomen zijn onmisbaar! Heeft u ooit stilgestaan bij de voordelen van bomen? Hoe meer u van bomen weet, hoe meer u zich zal verwonderen. Ze zijn niet alleen mooi, maar ook heel nuttig. Bedenkt u eens hoe de wereld er zonder bomen uit zou zien. Dat levert toch direct een akelig gevoel op? Wij vertellen waarom.

  • Bomen verhogen de biodiversiteit: ze zijn onmisbaar voor schaduwplanten, vogels, insecten, vleermuizen, paddenstoelen en nog veel meer. Sommige soorten kunnen alleen in of onder een boom leven, zoals de vliegenzwam. Andere gebruiken ze om veilig van de ene plek naar de andere te komen, als schuil- of nestplaats of voor voedsel.
  • Bomen maken ons leven aangenamer en veiliger: ze vangen wind op, verminderen hitte, dempen omgevingsgeluid en houden fel licht tegen. Daarnaast zuiveren ze de lucht door stof, CO2 en andere viezigheid op te vangen, vast te houden en zuurstof uit te stoten. Ze koelen de lucht door water te verdampen en schaduw te geven. Hierdoor is het in de zomer in de buurt van groen een stuk aangenamer. Bomenrijen langs wegen geleiden en vertragen verkeer. Ze geven de omgeving vorm en maken de buurt herkenbaar. Bovendien is het bewezen dat mensen zich veiliger voelen in een woonomgeving met bomen, dan in een omgeving met voornamelijk beton.
  • Bomen maken ons gezond: de afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar het effect van natuur op onze gezondheid. Daaruit blijkt dat we mentaal en fysiek gezonder blijven als we meer zicht hebben op natuur. Bomen zijn natuur en verbeteren het energieniveau en herstellingsvermogen. Ze zorgen voor inspiratie, ontspanning, geluk, een lagere bloeddruk en minder stress.
  • Bomen zijn geld waard: makelaars weten al langer dat huizen meer waard zijn met volwassen bomen in de tuin. Hetzelfde geldt voor de hele buurt of gemeente. Daarnaast zorgen bomen ook voor een serieuze verlaging van de energiekosten. Bomen die strategisch rondom gebouwen zijn geplant, verminderen de stookkosten in de winter en ze maken airconditioning in de zomer vrijwel overbodig.
  • Bomen zijn geschiedenis en toekomst: wist u dat bomen groter en ouder kunnen worden dan elk ander organisme? Ze reageren slim op veranderingen en kunnen zich goed aanpassen aan bijzondere omstandigheden, zodat ze zo oud mogelijk worden. Bijvoorbeeld als een tak afbreekt of een schimmel een holte veroorzaakt. Doordat bomen zo oud kunnen worden verbinden ze ons met de toekomst. Een boom die u vandaag plant kan er over 300 jaar nog staan! Oude bomen brengen ons terug naar het verleden en laten zien hoe de omgeving en een mensenleven er vroeger uitzag.

Bomenoverlast

Bomen zijn onmisbaar, maar kunnen soms ook lastig zijn. Als u last heeft van een boom, vraag uzelf eerst eens af of die lastige boom ook voordelen heeft. Misschien verhoogt hij uw privacy of de waarde van uw huis, zitten er dankzij de boom vogels in uw tuin of hoeft u door de boom geen zonnescherm te kopen. Bedenkt u daarnaast eens hoelang de overlast ieder jaar duurt. Bladval duurt ongeveer 4 weken, daarna bent u er voor een heel jaar van af. Bijna alle overlast is tijdelijk, terwijl de boom het hele jaar mooi en nuttig is. Heeft u overlast door een gemeentelijke boom? Overlast door schaduw, bladeren, vruchten of vogels in de boom zijn geen redenen om een boom te kappen of extreem te snoeien. Bomen zijn van groot belang voor de leefbaarheid in de gemeente en we gaan pas over tot het kappen of extreem snoeien van bomen als ze een gevaar vormen voor de omgeving.  

Bomen kappen of extreem snoeien

In de gemeente zijn we zuinig op onze bomen. Wilt u toch een boom kappen of extreem snoeien? Dan heeft u in sommige gevallen een omgevingsvergunning nodig.

Omgevingsvergunning aanvragen

Beschermwaardige boom

Niet alleen de gemeente, maar ook u als inwoner kunt een boom aandragen als beschermwaardige boom. Heeft u een bijzondere boom in uw omgeving staan? Laat het ons weten en meldt de boom aan. De boom moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorwaarden

Een beschermwaardige boom is gezond en gaat nog meerdere jaren mee. Daarnaast levert de boom een bijzondere bijdrage door bijvoorbeeld een van deze eigenschappen:

  • De boom is beeldbepalend en wordt gemist als deze er niet meer staat;
  • De boom heeft een cultuurhistorische waarde of betekenis;
  • De boom is zeldzaam door de boomsoort of groeivorm;
  • De boom is onmisbaar voor beschermde planten en dieren.

Aanmelden beschermwaardige boom 

Uw aanmelding wordt hierna in behandeling genomen. Wij beoordelen of de boom aan de voorwaarden voldoet om op de Lijst Beschermwaardige Houtopstanden te komen.