Wilt u een boom kappen? Dan heeft u in sommige gevallen een omgevingsvergunning nodig. In de gemeente Nieuwkoop is het verboden om bomen te kappen of extreem te snoeien (meer dan 20% van de kroon) die op de lijst van beschermwaardige bomen staan. Wanneer uw boom op deze lijst voorkomt, heeft u een omgevingsvergunning met de activiteit ‘Kappen’ nodig.

Omgevingsvergunningvrij kappen of extreem snoeien

Staat uw boom niet op de lijst van beschermwaardige bomen? Dan heeft u geen omgevingsvergunning nodig. Wanneer u vergunningvrij een boom kapt of extreem snoeit, dan hoeft u dit niet te melden bij de gemeente.

Wet Natuurbescherming

Let op, dat u naast de lijst van beschermwaardige bomen ook controleert op de Wet Natuurbescherming(externe link). Deze wet beschermt Nederlandse Natuurgebieden, planten- en diersoorten. Zodat verschillende planten- en diersoorten in de natuur blijven bestaan. Om hieraan te voldoen controleert u, uw boom van tevoren op bewoonde en beschermde vogelnesten en vleermuizen. Gaat het om boomgroepen? Dan heeft u volgens deze wet een vergunning van de provincie nodig.

Omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning voor het kappen of extreem snoeien van een boom vraagt u aan via het Omgevingsloket online(externe link). Op deze website vult u online het aanvraagformulier in en u krijgt een overzicht van wat u moet aanleveren.

U levert in ieder geval de volgende bijlagen aan:

  1. Een situatietekening op schaal 1:500; waarop de exacte locatie van de boom staat aangegeven.
  2. Een motivatie voor het kappen van de boom.
  3. Foto's van de boom met de schade, gevaar en/of zwammen goed zichtbaar in beeld. 

U kunt ook vooraf met de medewerkers van het Omgevingsloket overleggen over uw aanvraag. Hiervoor maakt u een afspraak.

Maak online een afspraak (externe link)

Kosten

Het aanvragen van een kapvergunning in 2022 kost € 226,19. Nadat wij een beslissing hebben genomen op uw aanvraag (ook bij een weigering!) krijgt u een factuur toegestuurd.

Beschermwaardige boom

Niet alleen de gemeente, maar ook u als inwoner kunt een boom aandragen als beschermwaardige boom. Heeft u een bijzondere boom in uw omgeving staan? Laat het ons weten en meldt de boom aan. De boom moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorwaarden

Een beschermwaardige boom is gezond en gaat nog meerdere jaren mee. Daarnaast levert de boom een bijzondere bijdrage door bijvoorbeeld een van deze eigenschappen:

  • De boom is beeldbepalend en wordt gemist als deze er niet meer staat;
  • De boom heeft een cultuurhistorische waarde of betekenis;
  • De boom is zeldzaam door de boomsoort of groeivorm;
  • De boom is onmisbaar voor beschermde planten en dieren.

Aanmelden beschermwaardige boom 

Uw aanmelding wordt hierna in behandeling genomen. Wij beoordelen of de boom aan de voorwaarden voldoet om op de Lijst Beschermwaardige Houtopstanden te komen.

Heeft u gevonden wat u zocht?