Wilt u een boom kappen? Dan heeft u in sommige gevallen een omgevingsvergunning nodig. In de gemeente Nieuwkoop is het verboden om bomen te kappen of extreem te snoeien (meer dan 20% van de kroon) die op de lijst van beschermwaardige bomen staan. Wanneer uw boom op deze lijst voorkomt, heeft u een omgevingsvergunning met de activiteit ‘Kappen’ nodig.

Omgevingsvergunningvrij kappen of extreem snoeien

Staat uw boom niet op de lijst van beschermwaardige bomen? Dan heeft u geen omgevingsvergunning nodig. Wanneer u vergunningvrij een boom kapt of extreem snoeit, dan hoeft u dit niet te melden bij de gemeente.

Wet Natuurbescherming

Let op, dat u naast de lijst van beschermwaardige bomen ook controleert op de Wet Natuurbescherming(externe link). Deze wet beschermt Nederlandse Natuurgebieden, planten- en diersoorten. Zodat verschillende planten- en diersoorten in de natuur blijven bestaan. Om hieraan te voldoen controleert u, uw boom van tevoren op bewoonde en beschermde vogelnesten en vleermuizen. Gaat het om boomgroepen? Dan heeft u volgens deze wet een vergunning van de provincie nodig.

Omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning voor het kappen of extreem snoeien van een boom vraagt u aan via het Omgevingsloket online(externe link). Op deze website vult u online het aanvraagformulier in en u krijgt een overzicht van wat u moet aanleveren.

U levert in ieder geval de volgende bijlagen aan:

  1. Een situatietekening op schaal 1:500; waarop de exacte locatie van de boom staat aangegeven.
  2. Een motivatie voor het kappen van de boom.
  3. Foto's van de boom met de schade, gevaar en/of zwammen goed zichtbaar in beeld. 

U kunt ook vooraf met de medewerkers van het Omgevingsloket overleggen over uw aanvraag. Hiervoor maakt u een afspraak.

Maak online een afspraak (externe link)

Kosten

Het aanvragen van een kapvergunning in 2022 kost € 231,85. Nadat wij een beslissing hebben genomen op uw aanvraag (ook bij een weigering!) krijgt u een factuur toegestuurd.

Heeft u gevonden wat u zocht?