In een bestemmingsplan staat precies waarvoor de grond in een bepaald gebied gebruikt mag worden. Bijvoorbeeld of er gebouwd mag worden en zo ja hoe hoog, maar ook welke functie er mag komen (huizen, winkels, een bedrijf, wegen of groen). Deze plannen zorgen ervoor dat een goed woon- en werkklimaat wordt behouden. De regels in het bestemmingsplan zijn bindend voor iedereen, dus voor bewoners, bedrijven en instellingen in de gemeente Nieuwkoop. De digitale bestemmingsplannen van de gemeente Nieuwkoop kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Kunt u het benodigde bestemmingsplan niet vinden? Neem dan contact op via telefoonnummer 14 0172.

Ontheffing of herziening bestemmingsplan

Er is een omgevingsvergunning voor ruimtelijke ordening nodig voor een bouwplan dat in strijd is met het bestemmingsplan. De gemeente kan dan besluiten af te wijken van het bestemmingsplan of het bestemmingsplan te herzien waardoor u uw plan toch kunt realiseren. Wij raden u aan om in dit geval vooraf contact op te nemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Grondbedrijf over de mogelijke haalbaarheid van de plannen. Bij het doen van een formeel verzoek zijn wij genoodzaakt om leges in rekening te brengen.

Vooroverleg bestemmingsplan

Weten of uw bouwplan binnen het bestemmingsplan past?

  1. Raadpleeg het bestemmingsplan op ruimtelijkeplannen.nl.

  2. Blijft het onduidelijk maak dan een afspraak met de gemeente. Bijvoorbeeld als in het gebied waar u gaat (ver)bouwen een voorbereidingsbesluit van kracht is. Het is niet altijd mogelijk direct uitsluitsel te gegeven over uw bouwplan. Een vooroverleg bestemmingsplan kan nodig zijn. U ontvangt dan een advies over uw bouwplan.

Online een afspraak maken

 

Heeft u gevonden wat u zocht?